MAART 2019
In deze Studiekeuzedatabase Bijblijver
 • Release Studiekeuzedatabase maart 2019
 • Aanleveren data voor release april 2019: uiterlijk 27 maart 2019
 
 
Release Studiekeuzedatabase februari 2019
De nieuwste release van de Studiekeuzedatabase (versie 19.2) is beschikbaar. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige database zijn:
 • De CROHO-wijzigingen tot 4 maart 2019 zijn doorgevoerd;
 • De verwerking van CROHO is geoptimaliseerd. Hierdoor wordt nu alle informatie afkomstig uit CROHO automatisch uit CROHO gehaald. Het gaat om de naam van de opleiding, de titel en de bekostigingsstatus. Mogelijk zijn hierdoor enige veranderingen zichtbaar t.o.v. de eerdere versie van de database;
 • De hoogte van het wettelijk collegegeld voor het studiejaar 2019-2020 is verwerkt voor nieuwe en gewijzigde opleidingen waarvoor het wettelijk collegegeld van toepassing is;
 • Voor de nieuwe en gewijzigd opleidingen zijn de toelatingseisen uit de bron RATHO aangepast;
 • De inwonersaantallen voor 2018 zijn bijgewerkt voor nieuwe en gefuseerde gemeenten, naar aanleiding van de gemeentelijke indeling per 1 januari 2019; 
 • De velden 'DatumBeginOpleiding' en 'DatumEindeOpleiding' in de tabel 'Opleidingsvorm' bleken niet goed te zijn gevuld. Totdat dit probleem is verholpen, laten we deze velden leeg.
 • De link naar de website van NVAO waarop de accreditatierapporten te vinden zijn, is aangepast naar www.nvao.net/opleidingen/nederland
 • Voor een aantal kleine opleidingen zijn de gegevens ‘aantal eerstejaars’, ‘aantal studenten’, en ‘percentage vrouw’ verwijderd. Het gaat om opleidingen waarvan het aantal eerstejaars of het aantal studenten kleiner is dan 5. Hiertoe is besloten om te voorkomen dat gegevens in de database herleidbaar zijn tot personen;
De wijzigingen in deze release zijn ook doorgevoerd voor Studie in Cijfers op Studiekeuze123.nl. De eventueel gewijzigde plaatjes zijn voor instellingen beschikbaar via het Dashboard
 
Lees meer over de release van maart 2019.
 
De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). Meer informatie hierover vindt u op onze website
 
Aanleveren data voor release april 2019: uiterlijk 27 maart 2019
De volgende informatie op de instellingspagina wordt door ons handmatig aangepast:
 • Bezoekadres
 • Telefoonnummer
 • Website
Wilt u één van bovenstaande punten wijzigen, dan kunt u dit doorgeven via het contactformulier

Wijzigingen die uiterlijk 27 maart 2019 bij ons zijn binnengekomen, worden nog verwerkt in release 19.3 op 17 april 2019. Wijzigingen in CROHO (zoals nieuwe opleidingen) dienen ook uiterlijk 27 maart door u te zijn ingevoerd om meegenomen te worden in de release van april 2019.
 
Bekijk de volledige releaseplanning van 2019 op
 
U ontvangt deze Studiekeuzedatabase Bijblijver omdat u in het verleden heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in de Studiekeuzedatabase of afnemer bent van de Studiekeuzedatabase REST-API.
Mocht u deze Bijblijver niet meer willen ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven door middel van de link Uitschrijven / Gegevens wijzigen onderaan deze e-mail.
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Studiekeuzedatabase valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs.