Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Augustus 2017 nr. 31
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Open Huis: Startweekend
 
Zonnebloemwedstrijd
 
Startzaterdag
 
Collecte Zending 2017
 
Aanspreekpunt vakantieperiode
 
Pionierien iets voor jou?
 
Beroepingscommissie
 
Leids uitje
 
Krotje op de Brink?
 
 
Zondag 6 augustus
 
Aanvang: 10:00 uur in
Diependaalsekerk
 
Thema: viering
 
 
Voorganger:
ds. Jetty Scheurwater
 
 
Sterretjes
 
Amaris zoekt collega's
Wij zijn opzoek naar collega's (zie de bijlage).
 
Nieuw komen wonen
Ds. Jetty Scheurwater is verhuisd in juli van Barneveld naar Hilversum
 
Stilte Centrum
Op dinsdag en donderdag open ook in de vakantietijd.
 
Nieuwe expositie
Tot half oktober is er de expositie van schildersvereniging
Kleur -en- Toets.
 
ZomerstopNieuwsbrief
Uw redactie is met vakantie, vrijdag 1 september is er weer een nieuwsbrief.
 
 
AGENDA
 
Zondag (4)13 augustus ds. Gerard Kansen [BK]

Zondag (5)20 augustus
ds. Gerard Kansen [in Diependaalse kerk]

Zondag (6)27 augustus ds. Hanneke Keur [BK]

Dinsdag 29 augustus  Ontspanningsmiddag voor senioren
 
Save the date:
 
Startweekend zaterdag 16 september en zondag 17 september
Thema:"Kerkproeverij: Open Huis".
 

Zondag 6 augustus

Matteüs 7:24-27

Het huis op de rots 
Voor de vier zondagen in de zomervakantie bieden we drie pagina’s aan: Voorbereiden, Vieren en vertellen en het werkblad (uit Kleur in de Kerk). Kind op Zondag wijkt deze week af van het oecumenisch leesrooster (Matteüs 7:15-21) en kiest voor de verzen die daarna komen, over de wijze man die zijn huis bouwt op de rots.
 
 
 
 
 
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Open Huis: Start weekend
 
Dit jaar is het thema van de startzondag 'een open huis'.
 
Hiermee sluit de startzondag van de Bethlehemkerk op zondag 17 september aan bij de landelijke campagne Kerkproeverij die kerken uitnodigt begin september de deuren wagenwijd open te zetten voor nieuwe mensen.
 
Een open huis zijn is immers een eerste voorwaarde om gasten zich welkom te laten voelen in de kerk.
 
Wie ga jij mee nemen op startzaterdag of startzondag? Verrassend om ervaren dat veel mensen nog nooit uitgenodigd zijn en wat jouw persoonlijke uitnodiging voor hen betekent!
 
 
Zonnebloemwedstrijd ...
Tijdens de dienst op Eerste Paasdag zijn er zonnebloempitten bij de deur uitgedeeld door de kinderen. Het is de bedoeling om deze ook echt te gaan poten. Degene die na de zomer de langste zonnebloem heeft, kan een prijs winnen! Poot u de pitten zo snel mogelijk.
 
Een foto van de zonnebloem met daarnaast een meetlint (graag bij de foto ook even de lengte van de zonnebloem aangeven) s.v.p. inzenden vóór 20 september a.s. naar de redactie van de Nieuwsbrief, e-mailadres: nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
Startzaterdag
 
  
Het startweekend komt er weer aan. En het is bijna traditie om het kerkelijk jaar te starten met een borrel en een BBQ.
 
Dat willen we dit jaar anders doen!
 
Het jaar thema komend kerkelijk jaar is namelijk 'Open Huis'.
 
Het lijkt ons een mooie start om de kerk letterlijk open te stellen en wel voor alle mensen uit de buurt van de kerk.
 
 
Collecte Zending 2017
Versterk geloven in Egypte.
 
Kinderen uit christelijke gezinnen in Egypte vinden het lastig om zich staande te houden in de islamitische omgeving waarin ze opgroeien. Daarom willen ze graag meer weten over de Bijbel en het geloof.
 
Op zondag 13 augustus is de collecte bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals het werk van het Egyptisch Bijbelgenootschap. 
De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan. Lees meer ....
 
 
 
Aanspreekpunt vakantieperiode
Ds. Jetty Scheurwater is met vakantie van vrijdag 11 augustus t/m zondag 3 september a.s.
 
Pastoraal aanspreekpunt in de vacaturetijd
In dringende situaties kunt u contact opnemen met Herma Bosma, tel. 06-31057959.
 
Als secretaris van het pastorale team van de Bethlehemkerk zal zij u helpen passende begeleiding te vinden.
 
 
 
 
 
Pionieren iets voor jou?
 
“Ik ben gaan pionieren omdat het evangelie te mooi is om te laten verdampen in de samenleving.”
 
Dat zegt ds. Margrietha Reinders, pionier bij Betondorp Bloeit in Amsterdam, in de vernieuwde brochure ’Pionieren vanuit de Protestantse Kerk in Nederland’.
 
 
Beroepingscommissie
De samenstelling van de beroepingscommissie is vastgesteld en bestaat uit de volgende leden:
  • Olaf Streutker (voorzitter)
  • Irene Muller (afgevaardigde van de wijkkerkenraad)
  • Herman van der Klok (afgevaardigde van de Algemene Kerkenraad, lid van de Grote Kerk)
  • Wilma Hilberts
  • Bert Ockhuisen
  • Corné van Zandwijk
Op maandagavond 4 september vergadert het moderamen en wordt de beroepingscommissie bijgepraat over de ontwikkelingen in Hilversum (zoals de dubbele vacature in Diependaal en Bethlehemkerk samen). Daarna gaat de commissie ook echt aan de slag.
Lees hier meer over de profielen en de opdracht voor de beroepings-commissie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leids uitje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op woensdag 26 juli is een groep van 27 gemeenteleden met de trein naar Leiden geweest.
De stad van Rembrandt en Vincent van Gogh. Het was prachtig weer. Er is gevaren, heerlijk gegeten, maar vooral zijn er onderling heel veel mooie contact geweest. En dat alles op low-budget basis, zodat iedereen mee kon.
Krotje op de Brink?
Een nacht slapen in de open lucht? Kan je je dat voorstellen? Nee, niet op de camping of gezellig bij een kampvuur, maar elke nacht op straat. 
 
Straatkinderen in Kenia, Bolivia en India maken dit elke nacht mee. De organisatie TEAR steunt deze kinderen in de strijd tegen armoede en onrecht. TIeners in Nederland kunnen deze kinderen helpen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl