Bethlehemkerk Nieuwsbrief              
Juni 2020 nr. 35
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Wie zeggen de mensen van de Morgenster
en Bethlehemkerk
dat Ik ben?
 
Morgenster en Bethlehemkerk drinken gezamenlijk samen online koffie
 
Samen onder moeders of vaders parasol
 
Overvliegen
 
Open Kerk begint weer!!
 
Brandveiligheid in de Bethlehemkerk
 
Stercafé: Vossenjacht en pizza
 
Midden in het Leven: Geslaagde avond
 
Kinderbijbelkeet online
 
Stercafé en Kubb
 
Jos Maters: Bachelor eindexamen orgel
 
Samen: hulp gevraagd
 
Open Kerk zoekt vrijwilligers
 
Van u is de toekomst
 
Vacatures (2X)
 
 
 
Zondag 28 juni
Slotzondag
 
Aanvang: 10:00 uur
Gezamenlijke viering Morgenster & Bethlehemkerk
 
Thema: 
‘Kruisdragen in coronatijd’
 
 
 
Voorganger:
 ds. Aster Abrahamsen
 
 
 
Sterretjes
 
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden.
--------------------------
Een gemeentelid is op zoek naar iemand die één keer in de week een paar uur kan helpen in de huishouding
---------------------------
 
VACATURES
Vacature PGH
 
Vacature bij Inloophuis de Wording is vervuld!
 
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
 
Collecte overzicht:
Toelichting op de collecten:
 
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
 
AGENDA
 
In principe zijn alle bijeenkomsten geannuleerd en volgt de Bethlehemkerk de richtlijnen van het RIVM en de overheid.
 
Vrijdag 26 juni
Nieuwsbrief
 
Zaterdag 27 juni
Met hart en ziel: Zomermeditaties
 
Zondag 28 juni
Slotzondag
 
Online viering met ds Aster Abrahamsen in de Bethlehemkerk
 
 
Maandag 29 juni
--
 
Dinsdag 30 juni
Ontspanningsmiddag voor senioren 
 
Woensdag 1 juli
Donderdag 2 juli
-
 
Vrijdag 3 juli
Nieuwsbrief
 
Zaterdag 4 juli
Kaarsjes branden in Regenboog en Morgenster
 
Zondag 5 juli
Save the date
 
 
 

Zondag 28 juni

Marcus 9: 27-38
 
Onderricht
 
Maar Jezus pakte hem bij de hand om hem overeind te helpen en hij stond op. Hij ging een huis in, en toen ze weer alleen waren, vroegen zijn leerlingen hem: ‘Waarom konden wij die geest niet uitdrijven?’ Hij antwoordde: ‘Dit soort kan alleen door gebed worden uitgedreven.’....
 
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
 
Hilversum Zuid
Jaargang 3 nr.3
 
 
"Anders verbonden"
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Nu veel mensen thuiszitten en veel kerkelijke bijeenkomsten afgelast zijn, houden we je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen uit de Bethlehemkerk.
 
Ook al is de kerkdeur deze zondag weer gesloten, u bent van harte welkom om met ons allen deze dienst met beeld live mee te vieren via deze link.
 
De meest recente nieuwsberichten vind je op www.bethlehemkerk.nl.

Wie zeggen de mensen van MS en de BK dat Ik ben?

Deze zondag vieren Morgenster en Bethlehemkerk samen slotzondag. We kijken terug op een veelbewogen jaar. Een jaar ‘Rondom Jezus’ en een jaar met een crisisperiode. In deze dienst kijken we ook naar de radicale woorden die Jezus spreekt in Marcus 8: 27-38 over lijden en kruisdragen. In deze tekst stelt Jezus de vraag: wie zeggen de mensen dat ik ben?
Een jaar lang hebben we ons beziggehouden met deze vraag: wie is Jezus? Laten we daarom deze vraag van Jezus nu aan onszelf stellen: wie zeggen de mensen van de Morgenster en de Bethlehemkerk dat Ik ben? Wat heeft u afgelopen jaar geleerd over wie Jezus is?
 
 
 

Morgenster en Bethlehemkerk drinken gezamelijk samen online koffie (SOK)!

 
Zondag 28 juni is de vierde dienst in de serie over radicale woorden van Jezus. Onder de noemer “Moeten lijden” gaat het over Jezus die ‘zijn leerlingen begon te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk, de hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen zou worden, en dat hij gedood zou worden, maar drie dagen later zou opstaan.
 
We willen graag met elkaar hier het gesprek over aangaan over 'Kruisdragen in coronatijd'.
 
 

Samen onder moeders of vaders parasol

Zondag 28 juni is het alweer slotzondag. Traditioneel sluiten we dan na de dienst samen gezellig af met een lunch of iets lekkers bij de koffie.
Dit jaar is anders dan alle andere jaren. Tot 1 juli hebben we nog te maken met de regel dat we met niet meer dan 30 personen bij elkaar mogen zijn én we 1,5 meter onderlinge afstand moeten houden.
Vanaf 1 juli worden de regels van het RIVM weer iets soepeler. Je mag dan buiten zonder triage met 250 mensen bij elkaar komen. Daar hebben wij voor gekozen. We stellen het gezellig-samen-zijn-na-slotzondag één week uit: Iedereen is zondag 5 juli tussen 15:00 en 16:00 van hart uitgenodigd voor een gezellige MEET & GREET under the Umbrella op het groene gazon van de Bethlehemkerk. We zorgen voor koffie/thee en iets erbij.
Plantjesmarkt
Wanneer vroeger de school sloot voor de grote vakantie, kreeg vaak ieder kind een plantje uit de klas mee om voor te zorgen. De echt gelukkige leerlingen kregen de schoolgoudvis, de schoolcavia of het schoolkonijn mee (ouders minder blij). De kerk sluit deze zomer niet, de online vieringen blijven gewoon doorgaan. Maar we willen jullie wel vragen om op een plantje te passen. Een plantje van een ander gemeentelid. 
 
Overvliegen
 
Kirsten Nieuwenhuize, Lynn Brons en Sophie de Oude hebben – ondanks de coronacrisis – hun basisschool kunnen afsluiten en gaan dit jaar, na een welverdiende zomervakantie, beginnen op de middelbare school. Een grote stap, een nieuw begin!
 
In de kerk markeren we dit moment vaak op Slotzondag. Want ook in de kerk wordt er een stap gemaakt: van kinderdienst naar tienerdienst, catechese en stercafé. Dit keer zal het ‘overvliegmoment’ ivm corona niet op slotzondag (aanstaande zondag 28 juni) plaatsvinden, maar op een later tijdstip. U hoort hier nog over.
 
 

Open Kerk begint weer!!

Het is zover! Op donderdagochtend, 9 juli 2020 van 10 – 12 uur gaan we beginnen om de kerk weer open te stellen voor bezoekers. Er zijn ditmaal zelfs 3 gastvrouwen/heren om u te begroeten en u de weg te wijzen.
Het zal wat anders zijn i.v.m. de coronamaatregelen van het RIVM, dus de anderhalvemeter-afstand moet gewaarborgd blijven. Dit is voor ons aller gezondheid van groot belang. De gezellig drukke koffietafel kan niet meer, maar de tafels en stoelen stellen we zo op, dat we toch met elkaar kunnen praten. Het kopje koffie of thee is er wel. Ook is er gelegenheid om het Stilte Centrum te bezoeken en u kunt natuurlijk ook in de kerk terecht voor gebed, meditatie of een kaarsje opsteken en te genieten van het mooi belichte Kruis.
Het zal vast heerlijk zijn om elkaar weer terug te zien.
 

Brandveiligheid in de Bethlehemkerk

Ondanks dat we niet met zijn alle in de kerk aanwezig mogen zijn, is er wel continue oog voor onze veiligheid en preventie. Recent is de brandweer op  bezoek geweest en heeft wederom ons pand veilig bevonden. Er waren een paar kleine opmerkingen, waarvan de meeste  al van zijn opgelost.
In een volle Bethlehemkerk is een punt van aandacht voor ons allemaal dat er geen stoelen en tafels voor de nooduitgangen en doorgangen staan opgesteld. Elke maand wordt door de kerkrentmeesters onze brandmeldinstallatie getest en gelogd opdat dit ook aantoonbaar gebeurd voor de brandweer.
Wat betreft brandveiligheid en preventie is onze kerk weer klaar om u, hopelijk op korte termijn, weer te ontvangen.
Nog een kleine hint voor u als bezoeker van onze kerk en andere  openbare gebouwen, kijk bij binnenkomst eens om u heen en ga op zoek naar de nooduitgangen en wees u dus altijd bewust van waar de nooduitgangen zijn. De nooduitgangen zijn duidelijk aangegeven in onze Bethlehemkerk.
 
 

Stercafé: Vossenjacht en pizza

Zondag 28 juni sluiten we de online tienerdiensten af met een ijsje bij Kings.
Op vrijdag 3 juli sluiten we ook ons eigen Stercafé seizoen af. Dan gaan we Vossenjacht op de hei houden én daar ook samen pizza's eten.
Heb je je al opgegeven? Dan zorgen we dat er genoeg pizza en fris is.
 
De sterrenjagers van het Stercafé
 
 
MihL: eerste geslaagde avond!
De eerste Midden in het leven (MihL) avond vrijdag 5 juni, die weer kon plaatsvinden in onze kerk, mét alle Covid 19 maatregelen, was een groot succes!
 
Als start na een periode zonder MIHL en afsluiting van het seizoen hebben wij dit keer met de vaste groep deelnemers bijzonder geanimeerd de maaltijd genuttigd met elkaar. Geen ‘american diner’ dit keer, maar met alle voorzorgsmaatregelen in acht genomen een individueel bakje met smakelijke inhoud van onze Chinese hofleverancier De Mangerie.
 
Deze avond vroeg om meer, zodat wij gelijk een nieuwe datum hebben geprikt nog dit seizoen: Save the date, vrijdag 10 juli eten wij weer met elkaar en zijn alle MIHL deelnemers van harte welkom!
 
Het MIHL team
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KinderBijbelKeet Online 
 
Er wordt hard gewerkt om een online programma neer te zetten.  En dit doen we niet voor één week, maar voor zes weken.  We gaan ons zichtbaar maken op Facebook, Instagram, YouTube en natuurlijk de website van de KinderBijbelKeet.
 
Zo hopen we op diverse manieren de kinderen te kunnen bereiken en wie weet…nog wel veel meer kinderen dan we denken.
 
 

Stercafé en Kubb

Op vrijdag 19 juni hadden we voor de tweede keer deze maand een gezellig en goed bezocht stercafé. We begonnen met een rondje ervaringen over school van de afgelopen week. Ook ds. Aster kon daarover mee praten, met haar schoolgaande kinderen.
Na het rondje school hebben we het gehad over het actuele thema Black Lives matter. We begonnen met de speech I have a dream van dr Martin Luther King. Was dat de man die ook iets met stellingen in Wittenberg had? 
 
Om negen uur was er dan tijd voor ontspanning. Nu het grasveld zo mooi schoongehouden wordt door dansschool van Marjolein (ze oefenen elke avond buiten op het grasveld i.p.v. binnen in de dansschool), hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt. Via de openslaande deuren zijn we het gras opgegaan en hebben we samen Kubb gespeeld. 
 
 
 

Jos Maters: Bachelor eindexamen orgel

Op donderdag 2 juli om 15:00 hoopt Jos Maters af te studeren aan het Prins Claus Conservatorium middels een concert in de Martinikerk in Groningen. Op het programma staan werken van Bruna, Bach (BWV 548), Bruhns (Nun komm der Heiden Heiland), Howells, Langlais en Heiller (Tanz-Toccata).
 
Toegang is gratis, maar reserveren is verplicht.
Dat kunt u doen via het contactformulier op zijn website: klik hier.
 
 
Samen: hulp gevraagd
 
Gemeenteleden bieden hulp aan mensen die in het nauw komen door het coronavirus. Via het e-mail adres: samen@bethlehemkerk.nl kan vanaf nu iedereen een vraag voor hulp of aanbod voor hulp aanbieden. De diaconie van de Bethlehemkerk brengt mensen bij elkaar die hulp nodig hebben en die hulp bieden.
 
Een gemeentelid is op zoek naar iemand die één keer in de week een paar uur kan helpen in de huishouding. Vanwege ziekte lukt het dit gemeentelid op dit moment niet. Deze mevrouw bevindt zich in de risicogroep wat betreft het coronavirus. Ze wil daarom het liefst dat degene die haar wil komen helpen voorzichtig is wat betreft contacten met het oog om de besmettelijkheid van corona of zo min mogelijk sociale contacten onderhoudt. Er staat een vergoeding tegenover voor de hulp.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Open Kerk zoekt vrijwilligers
 
Nadat we maandenlang geen Open Kerk hebben kunnen houden vanwege het coronavirus, zouden we - nu er enige versoepelingen zijn in de maatregelen - weer Open Kerk willen proberen op te starten!
 
We willen heel graag weer mensen gaan uitnodigen voor de Open Kerk. Maar het moet natuurlijk voor iedereen wel veilig zijn om te komen, we moeten ons daarom wel houden aan de RIVM maatregelen en het daaraan gerelateerde coronaprotocol van de Bethlehemkerk.
 
Om alles in goede banen te leiden hebben we meer vrijwilligers nodig.
Vandaar onze vraag: zijn er mensen die mee willen helpen als gastvrouw/gastheer tijdens de Open Kerk? Daar zouden we heel blij mee zijn.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van u is de toekomst
 
Met de visienota ‘Van U is de toekomst’ zet de Protestantse Kerk een nieuw perspectief neer voor de richting die de kerk de komende jaren inslaat. Met een duidelijke gerichtheid op gebed, de lokale oecumene en een leven lang leren als gelovige. Bijna de voltallige generale synode kan zich hierin vinden en schaart zich achter de nieuwe visie.
 
Genade als grondtoon
De visienota actualiseert en concretiseert Kerk2025, de beweging die de Protestantse Kerk enkele jaren geleden heeft ingezet. ‘Van U is de toekomst’ wordt vertaald in concreet beleid voor de kerk als geheel en voor de dienstverlening aan lokale gemeenten. De nadruk in de visie ligt op genade als bevrijdende grondtoon. 
 
 
 
 
 
 
Vacature scriba AK
De Algemene Kerkenraad zoekt in verband met het verstrijken van de ambtstermijn een: Scriba van de Algemene Kerkenraad
De Algemene Kerkenraad vervult de taken die het kerkbestuur van de wijken overstijgen, waaronder
  • het vaststellen van de begrotingen en de jaarrekeningen van de PgH,
  • het initiëren van bovenwijkse bijeenkomsten,
  • het vaststellen en uitvoeren van het beleidsplan.

Vacature notulist AK/BK

De verantwoordelijkheid voor het kerkelijk bestuur van de Protestantse gemeente Hilversum ligt bij de Algemene Kerkenraad (AK). Het Breed Moderamen (BM) fungeert als dagelijks bestuur van de AK. Het secretariaat van het BM en de AK berust bij de scriba. Het takenpakket van de scriba is echter veelomvattend. Daarom zijn wij op zoek naar een notulist(e) die de taak van het notuleren van de scriba overneemt.  De verantwoordelijkheid voor het kerkelijk bestuur van de Protestantse gemeente Hilversum ligt bij de Algemene Kerkenraad (AK). Het Breed Moderamen (BM) fungeert als dagelijks bestuur van de AK. Het secretariaat van het BM en de AK berust bij de scriba. Het takenpakket van de scriba is echter veelomvattend. Daarom zijn wij op zoek naar een notulist(e) die de taak van het notuleren van de scriba overneemt. Lees meer ...
 
 
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl