Bekijk deze nieuwsbrief online Nieuwsbrief #7 - 22/07/2019

Fijne vakantie!

Inhoud nieuwsbrief
 
Een woord vooraf door Arjan van der Wart, directeur onderwijs
Welkom op het Minkema College! Hierbij ontvangt u het Minkema Nieuws. Dit is onze nieuwsbrief voor ouders waarin wij u regelmatig informeren over ons onderwijs, bijzondere activiteiten en praktische zaken. Deze nieuwsbrief ontvangt u elke 6 weken.

Dit nummer is een speciale zomereditie, want de zomervakantie staat voor de deur! Tijd om even afstand te nemen van school of werk en te genieten van familie en vrienden. Tijd om te bezinnen en plannen te maken en na te denken over de toekomst. De afgelopen weken stonden op het Minkema in het teken van de toetsweken, de eindexamenuitslagen en de diploma-uitreikingen. Ook dit schooljaar zijn we erg tevreden met de behaalde resultaten.

Komend schooljaar belooft een mooi en interessant jaar te worden. Onze vmbo-afdeling start met de opleiding Mavo Tech. Onze havo-/vwo-brugklassen starten met talentmodules en een nieuw 75 minutenrooster. Uiteraard monitoren wij deze veranderingen nauwgezet. We zijn benieuwd hoe u als ouders en hoe onze leerlingen ze zullen ervaren.

 Ik wens u een mooie zomer en zie u graag in september!
 
Schoolgids 2019-2020 gereed
 
Veel praktische informatie vindt u in de schoolgids. Hierin kunt u uitgebreid lezen over de uitgangspunten van de school, het onderwijs, de schoolregels, contactpersonen etc. Voor het schooljaar 2019-2020 is de schoolgids in een nieuw jasje gestoken en nu al te vinden op onze website.

 
 

Website en Magister
Daarnaast  verwijzen wij u graag naar de schoolwebsite
www.minkema.nl waar een schat aan informatie te vinden is. Op de homepage kunt u via een inlog in Magister komen waarin de resultaten van uw zoon/ dochter te lezen zijn. De nieuwe ouders van onze brugklassers ontvangen aan het begin van het schooljaar hun inloggegevens voor Magister. Heeft u al een kind op het Minkema College dan kunt u met uw huidige inloggegevens ook de informatie van uw brugklasser bekijken.
 
Bereikbaarheid in de zomer
Van week 30 tot en met week 35 is de school gesloten. Uitsluitend in noodgevallen kunt u gebruik maken van onze vakantiemail. Dit mailadres wordt gedurende de vakantie regelmatig door leden van de schoolleiding geraadpleegd. Het adres is: vakantiepost@minkema.nl.

De schoolleiding kan echter alleen ingaan op daadwerkelijke noodgevallen van persoonlijke aard. Wij vragen u dan ook vriendelijk maar dringend dit mailadres uitsluitend voor dit doeleinde te gebruiken. Vragen en opmerkingen over bijvoorbeeld roosters en klassenindelingen worden beantwoord als de school weer open is en kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde kanalen gesteld worden.
 
Nieuwe lestijden
Vanaf aankomend schooljaar gaan nieuwe lestijden gelden. Op beide locaties is er geen 45 minutenrooster meer en we starten het eerste lesuur om 08.35 uur (ipv 08.30 uur). We hanteren gescheiden lestijden voor de leerjaren 1 t/m 4 basis/kader en de leerjaren 1-2 kader/mavo en 1 t/m 4 mavo/havo, zodat iedereen rustige pauzes heeft. We gebruiken het laatste uur alleen als het moet.
Kader/mavo
mavo/havo
Basis/kader
1 08.35 - 09.25 uur  08.35 - 09.25 uur 
2 09.25 - 10.15 uur 09.25 - 10.15 uur
3a 10.15 - 11.05 uur Pauze 20 min
3b Pauze 20 min 10.35 - 11.25 uur
4 11.25 - 12.15 uur 11.25 - 12.15 uur
5a 12.15 - 13.05 uur Pauze 25 min
5b Pauze 25 min 12.40 - 13.30 uur
6 13.30 - 14.20 uur 13.30 - 14.20 uur
7 14.20 - 15.10 uur 14.20 - 15.10 uur
Pauze 10 min
8 15.10 - 16.00 uur 15.20 - 16.10 uur
9 (16.00 - 16.50 uur) (16.10 - 17.00 uur)
 
Wendagen 4 t/m 6 september
De leerlingen starten na de vakantie op dinsdag 3 september weer met een bijeenkomst met hun klas en mentor (14.00-15.30 uur). 
 
De eerste week van het nieuwe schooljaar (4 t/m 6 september) staat verder volledig in het teken van elkaar leren kennen. Tijdens deze 'wendagen' maken de leerlingen kennis met hun klas, hun mentor, het gebouw en het Minkema College als geheel. Aan het eind van de week mogen de leerlingen om 12.15 uur naar huis.
 
Jubileumactiviteiten september
We starten het nieuwe schooljaar meteen met de jubileumfeestmaand!

Woensdag 4 september: verrassing!
Op woensdag 4 september is de échte verjaardag van onze school en op die dag verrassen we onze leerlingen met een bijzondere activiteit!

Donderdag 26 september: jubileumfeest!
Op donderdag 26 september is het jubileumfeest waar grote artiesten (Maan, Snelle en Freddy Moreira) zullen optreden. Al ruim 1.300 leerlingen hebben een kaartje gekocht zodat ze dit geweldige feest niet hoeven te missen.

Na de zomervakantie is er voor onze nieuwe bruggers de gelegenheid om een kaartje te kopen. Het kaartje is te koop in de mediatheek en bij de receptie en kost EUR 5,50 (inclusief 2 consumptiebonnen). We hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk leerlingen bij het feest aanwezig zullen zijn!
 

Expositie jubileumfoto's in stadhuis
Sinds de aftrap van het feestjaar in oktober stond er elke maand een thema centraal. Leerlingen konden alle maanden op rij deelnemen aan een wedstrijd met een zelfgemaakte foto die paste bij het thema. Elke maand waren er twee winnaars: één publiekswinnaar, die de meeste stemmen kreeg via social media, en één winnaar door de jury gekozen.

Van 9 tot en met 30 september zijn alle winnende foto's te bewonderen in het Stadhuis van Woerden. Op vrijdag 6 september wordt de expositie in het bijzijn van alle winnaars geopend. 
 
Organisatie vmbo: wie is wie?
Sinds dit schooljaar heeft het Minkema College afdelingsleiders die zich hoofdzakelijk richten op de inhoud van het onderwijs. Zij krijgen hierbij ondersteuning waar het gaat om leerlingzaken. Hieronder ziet u de indeling voor schooljaar 2019-2020.

Leerjaar Afdelingsleider Ondersteuning
basis/kader
(leerjaar 1-4)
mevr. Gerdine Jongeneel
dhr. Youssef Ben Salah
(pedagogisch medewerker)
 
kader/mavo, mavo/havo
(leerjaar 1 en 2)
mevr. Joyce Emons
Dhr. John Boegheim
(afdelingsassistent)
Mw. Erna Graafland 
(pedagogisch medewerker)
 
mavo/havo
(leerjaar 3 en 4)
dhr. Carl Breedijk
Dhr. John Boegheim
(afdelingsassistent)
Mw. Erna Graafland
(pedagogisch medewerker)
 
 
Zelf aan te schaffen leermiddelen
Voor alle klassen geldt een standaardpakket dat leerlingen dienen aan te schaffen: 
 • Schoolagenda (agenda’s met aanstootgevende, discriminerende teksten of afbeeldingen zijn niet toegestaan)
 • 23-rings multomap + gekleurde tabbladen
 • een aantal schriften:
  leerjaar 1 en 2: 10 schriften met lijntjes, 3 schriften met centimeterverdeling
  leerjaar 3 en 4: 4 schriften met lijntjes
 • 4 snelhechters
 • etui met: pen, potlood HB, gum, puntenslijper passer, liniaal, geodriehoek, lijmstift, schaar, rolletje plakband, kleurpotloden (6 kleuren)
Voor het vak tekenen is nodig: zachte kleurpotloden, HB potlood, slijper, gum
Voor wiskunde: geodriehoek, passer, ruitjesschrift (1 bij 1 cm) of multopapier A4 met multomap (1cm papier), rekenmachine (casio fx-82 ms).
 
Chromebooks
Op donderdag 5 september zullen de bestelde chromebooks worden geleverd via Rentcompany.
 
Voor wat betreft het chromebook: leerlingen mogen hun eigen device gebruiken bij ons op school. Het is echter zo dat als je eigen laptop kapot is, er meestal niet zo snel een vervangend exemplaar ter beschikking is. Als je het chromebook leaset via Rentcompany, dan krijg je in geval van een defect meteen een vervangende laptop mee bij de ICT Helpdesk.
 
Boeken schooljaar 2019-2020
 
Wat moet je doen om volgend schooljaar met de goede boeken in de klas te zitten? 

We hebben even alles helder voor je op een rijtje gezet!
 
 
LET OP: Als er vóór 23 juli besteld wordt, worden de boeken voor de eerste schooldag geleverd. 
 
SteinSuccesPlan
We starten het schooljaar met het SteinSuccesPlan (SSP). Hierin beschrijven we doelen voor de leerling, school en ouders. Hiermee blijven we met elkaar in verbinding. In een SteinSuccesPlan komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:
 
 • Wat vond ik van de afgelopen weken op de Stein? 
 • Waar ga ik deze periode hard aan werken? 
 • Wat wil ik in periode twee bereiken? 
 • Hoe ga ik dit aanpakken? 
 • Wat heb ik nodig om mijn doel(-en) te bereiken? 
 • Wie heb ik nodig om mijn doel(-en) te bereiken? 
 • Wat zijn mijn sterke en wat zijn mijn minder sterke punten (schoolvakken, gedrag, huiswerk)? 
 • Wat ga ik doen om mijn minder sterke punten te verbeteren? 
 • Wie of wat kan mij daar bij helpen?
Tijdens de oudergesprekken eind september/begin oktober zal de mentor het door hem/haar opgestelde SteinSuccesPlan met u en uw kind doornemen. 
 
Ouder(gespreks)avonden
Op donderdagavond  12 september is een kennismakingsavond voor brugklasouders op school. De uitnodiging daarvoor volgt later, maar houdt u deze avond alvast vrij! Overdag komt dan ook de schoolfotograaf.
 
Naast kennismakingsavond volgt in week 40 een gesprek met u als ouder(s). Omdat wij veel waarde hechten aan oudercontact, is deelname aan dit oudergesprek op Stein verplicht. Tenminste drie keer in het schooljaar verwacht de mentor u met uw kind op school. De eerste oudergesprekken vinden plaats op maandag 30 september en woensdag 2 oktober. De uitnodiging hiervoor volgt via Magister.
 
Terugblik kennismakingsmiddag nieuwe bruggers 
 
 
Op woensdagmiddag 3 juli hebben we alle nieuw aangemelde brugklasleerlingen welkom geheten op onze school. Zij hebben met hun nieuwe klas en hun mentor kennisgemaakt. In de vakantie krijgen alle bruggers nog de klassenfoto toegestuurd die is gemaakt tijdens de kennismakingsmiddag.

Een spannend moment voor iedereen! De tijd op de basisschool zit er op en een nieuwe stap wordt gezet: de stap naar de middelbare school. We hopen dat zij een bijzonder mooie tijd op onze school tegemoet gaan! 
 
Het programma was van de middag was gericht op kennismaken met elkaar en de school en natuurlijk kregen de leerlingen informatie over wat hen allemaal te wachten staat na de vakantie. We hopen dat ze na de zomervakantie een goede start op de Stein zullen krijgen. Voor de leerlingen die met hun basisschool op kamp waren of die om een andere reden niet aanwezig konden zijn op 3 juli is er op woensdag 10 juli een tweede bijeenkomst georganiseerd.

Alle leerlingen hebben een werkboekje mee naar huis gekregen en een aantal brieven. Deze zijn ook nog een keer per mail verstuurd, zodat mocht er iets kwijt zijn geraakt, u alsnog de bestelling(en) kunnen doen. 
 
Samenstelling klassen
​De leerlingen van de nieuwe 1e klassen hebben al bericht gehad over hun plaatsing in een klas. Bij het samenstellen van de klassen houden we rekening met het niveau van instroom, woonplaats, basisschool van herkomst en de groepssamenstelling. We kunnen leerlingen dus niet zondermeer plaatsen bij (al) hun vrienden of vriendinnen. Eerder ingediende wensen zijn al waar mogelijk gehonoreerd. Wijziging van klas is daarom niet mogelijk!
 
Zomerbibliotheek
Om jongeren te stimuleren ook tijdens de zomervakantie te lezen, biedt de VakantieBieb gratis e-books aan voor op je mobiel of tablet. Dat wordt heerlijk lezen op het strand! Geen gedoe met boeken halen en op tijd weer terugbrengen.

 
 


 
AVG-privacymodule in Magister
Wij laten u met beeldmateriaal (foto’s en video’s) graag zien waar we op school mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens feestelijke gebeurtenissen (zoals diploma-uitreiking en het gala), sportactiviteiten, excursies (werkweken in binnen- en buitenland), schoolreizen en in lessen. Daarnaast maken wij aan het begin van elk schooljaar een klassenfoto. Wij gaan uiteraard zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. 
 
Vanuit de privacywetgeving zijn wij verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter als hij/zij jonger is dan 16 jaar. Leerlingen van 16 jaar en ouder mogen zelf toestemming geven. 

Toestemming invoeren in Magister

Afgelopen schooljaar hebben wij deze toestemming via een e-mail met toestemmingsformulier aan ouders gevraagd. Met ingang van aankomend schooljaar biedt Magister een module waarin u zelf de toestemming kunt doorgeven en wijzigen. Zodra u inlogt in Magister op de webversie (let op: de module werkt niet op de app van Magister), wordt u verwezen naar deze module. Wij verzoeken u zo spoedig mogelijk uw toestemming kenbaar te maken.
 
Gezondheidsmonitor GGD
In september/oktober 2019 houdt GGD regio Utrecht een vragenlijstonderzoek (Gezondheidsmonitor Jeugd) onder leerlingen van klas 2 en 4 van alle scholen voor het Voortgezet Onderwijs in de regio Utrecht. Ook op onze school vindt dit onderzoek plaats.
 
Reünie Minkema College op 2 november 2019
Op de foto: de heer F.A. Minkema
 
 
Bij een 100-jarig jubileum mag een reünie natuurlijk niet ontbreken! Op zaterdag 2 november 2019 is het zover. De reünie is voor alle oud-leerlingen en (oud-)medewerkers van het Minkema én haar voorlopers (HBS Minkema, RSG F.A. Minkema, St Jozef scholengemeenschap en Ambachtsschool LTS). We kijken ernaar uit om er samen een onvergetelijke dag van te maken. Meer informatie op de speciale reüniewebsite.

 
 
 
 
Agenda
03/09: Brugklassers maken kennis met mentor en klas
04/09: Eerste lesdag (met een verrassing i.v.m. 100-jaar!)
12/09: Schoolfotograaf brugklassen en kennismakingsavond ouders
30/09-01/10: Oudergesprekken
 
Nieuwsbrief #7, 2019 © Het Minkema College. Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat geregistreerd als ouder/voogd van één van onze leerlingen. 

Wij maken u erop attent dat u uw inloggegevens nodig heeft om in Magister de gegevens en resultaten van uw kind(eren) te volgen. Ook het intekenen voor oudergesprekken gebeurt in deze digitale omgeving. Zonder gebruikersnaam en code kunt u niet in Magister. Mocht u de inloggegevens kwijt zijn, vraagt u dan z.s.m. nieuwe aan via magister@minkema.nl. Ouders ontvangen de inloggegevens éénmaal. Hiermee kunnen zij ook het dossier inzien van een eventueel volgend kind.

Contact adres: Steinhagenseweg 3a, 3446 GP Woerden.
Vragen? Neem contact met ons op.