Lees deze mail in je browser
 
Nieuwsbrief Vrienden van Amelisweerd
Beste vrienden en vriendinnen van Amelisweerd,
 
De zomer is voorbij. Wij blijven lopen en wandelen om de landgoederen te behouden en om ervan te genieten, zie deze nieuwsbrief. Ondertussen willen de Vrienden van Amelisweerd graag meer informatie over de landgoederen delen met bezoekers. Dat kan bijvoorbeeld via excursies. We zijn bezig met een programma en de eerste excursie vindt plaats op zaterdag 30 oktober. 
 
Verder lopen de plannen voor de verbreding van de A27 steeds meer vertraging op. Het Rijk heeft dus genoeg tijd om bij zinnen te komen en een andere keuze te maken! Lees ze!
 
Tieneke de Groot
Jos Kloppenborg
Liesbeth Paardekooper
AnnA Adrichem
 
Nieuws:
 
Verbredingsplan Ring begint te wankelen
 
Actie op het Binnenhof
    
Gemeente en provincie vragen om onafhankelijk onderzoek naar alternatief "binnen de bak".
 
Het plan van het Rijk om de A27 te verbreden ten koste van Amelisweerd begint steeds meer te wankelen. Nut en noodzaak worden steeds breder betwijfeld. Ook rommelt het Rijk maar wat aan met de stikstofberekeningen. Ondertussen stijgen de kosten de pan uit (meer dan 1,5 miljard euro) en gaat het Rijk uit van nog meer jaren vertraging als het plan überhaupt doorgaat. 
 
De provincie en de gemeente Utrecht hebben Barbara Visser, de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat, gevraagd om een onafhankelijk onderzoek naar alternatieven, met een maximumsnelheid van 80 km/uur als uitgangspunt.
 
  
 
Lopend lint naar Amelisweerd op donderdag 14 oktober
  
Boek van Bea Groen - Amelisweerd & Rhijnauwen
  
Ook studenten willen het bos van Amelisweerd beschermen en De Uithof wakker schudden! Op donderdag 14 oktober organiseert Studenten voor Amelisweerd een protestmars tegen de verbredingsplannen van de A27. De mars gaat vanuit de binnenstad van Utrecht naar het bos van Amelisweerd. Het is de bedoeling om met de (opnieuw te gebruiken) spandoeken van de lenteactie een lopend spandoekenlint te vormen. Iedereen is welkom!
 
Kijk voor het programma op onze website of bij Amelisweerd niet Geasfalteerd.
  
  
Loop mee met de Klimaatmars langs de Kromme Rijn en Fort bij Rhijnauwen op woensdag 20 oktober
  
Landgoed Nieuw Amelisweerd
  
Met het oog op de klimaattop in Glasgow organiseren Urgenda en enkele andere organisaties een klimaatmars van Groningen naar Rotterdam. Op woensdag 20 oktober komt deze klimaatmars langs de landgoederen. Dé kans om ze te verwelkomen en een stukje mee te lopen! Tegelijk willen we aandacht besteden aan de verbredingsplannen van de A27 die ten koste zullen gaan van ons bos, van Amelisweerd.

Zie voor de verzamelplek en het programma onze website en die van The Climate Miles
  
  
Geluksplekken in Amelisweerd: Wie maken en wie beschermen ze?  
 
Landhuis Oud Amelisweerd en de Krommerijn
 
Een excursie langs duurzame doeners op zaterdag 30 oktober

Al eeuwenlang is er bedrijvigheid op de landgoederen. Dat begon al in de 13e eeuw toen de gronden werden uitgegeven aan ridder Amelis. Vanaf dan tot het begin van de 18e eeuw zijn het landerijen met tuin-, akkerbouw en graslanden. Later in de 18e eeuw krijgt baron Taets van Amerongen het landgoed Amelisweerd en maakt hij er een buitenplaats van. Het bos wordt aangeplant en de moestuinen krijgen de huidige vorm (al meer dan 250 jaar oud!). Tot op de dag van vandaag is de verbondenheid tussen landgoed en voedsel aanwezig. 
 
Ben je benieuwd naar de mensen en de verhalen hierachter? Meld je dan aan voor onze excursie op zaterdag 30 oktober. We lopen langs de plekken, de mensen, horen de verhalen en vertellen tussendoor welke natuurwaarden we tegenkomen. 
 
Lees meer op onze site over de inhoud van de excursie en hoe je je kunt opgeven.
  
 
Wandel mee langs het Martinuspad op zondag 7 november  
 
Landhuis Oud Amelisweerd en de Krommerijn
 
Loop mee met theatermaker Tjerk Ridder, zijn ezel Lodewijk én Martinus-deskundige Rien Sprenger over een stuk van het Martinuspad rond Utrecht. Je gaat wandelend door het landschap, langs de geschiedenis, het cultureel erfgoed en hoort onderweg de verhalen en achtergronden van toen en nu. Je kunt kiezen om de route heen of terug te lopen. De route is plus minus 4 km lang, de wandeling duurt ongeveer 90 minuten. 

Tijden:
12.00 uur (heen): verzamelen bij Castellum Fectio a/d Marsdijk bij Nieuw Wulven, Utrecht
14.00 uur: (terug): verzamelen bij de Botanische Tuinen, Budapestlaan 17, Utrecht
 
Info:
Kosten: € 4,50. Leeftijd vanaf 11 jaar.
Op de website Sint Maarten Utrecht vind je het hele programma van de viering van Sint Maarten en informatie over het Martinuspad.
 
 
Omgevingsvisie Utrecht Science Park: Versterk de groene kwaliteit!  
 
Landhuis Oud Amelisweerd en de Krommerijn
 
In augustus hebben wij als Vrienden van Amelisweerd gereageerd op de concept Omgevingsvisie van het Utrecht Science Park (USP). Het is een visie die overloopt van allerlei ambities op het gebied van bebouwing, arbeidsplaatsen, wonen, mobiliteit, groen en energie. Dat maakt het plan veelzijdiger dan voorgaande plannen, maar het maakt de opgave ook wel heel ingewikkeld. Het oppervlak van het USP blijft nu eenmaal hetzelfde! 
 
In onze reactie waarschuwen wij dat ook hier "niet alles kan".
 
  
 
Steun ons!
  
Belangstelling voor ons werk voor de landgoederen?
  
Iedereen die een bijdrage wil leveren aan onze activiteiten is zeer welkom! We houden ons met verschillende thema’s bezig. Schroom niet om je ideeën met ons te delen! 
 
Ben jij al lid van de Vrienden van Amelisweerd? Met een jaarlijkse donatie van een tientje mag je je al Vriend of Vriendin noemen ;-) Hogere donaties zijn uiteraard zeer welkom voor activiteiten ter bescherming van het bos. 
  
Steun ons met een donatie
  
We maken uiteraard kosten en ontvangen geen subsidie. Iedereen kan ons steunen door een (jaarlijkse) donatie over te maken op:
  
Giro: NL21 INGB 0004 0565 70
t.n.v. penningmeester Aktie Amelisweerd / Vrienden van Amelisweerd te Utrecht.
  
Als je daarna ook je e-mailadres stuurt naar info@vriendenvanamelisweerd.nl, dan kunnen we je een bedankje en de volgende nieuwsbrief sturen!
   
  
Vrienden van Amelisweerd
 
 
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief of omdat je een contact bent van de Vrienden van Amelisweerd. Uitschrijven of je gegevens wijzigigen kan eenvoudig via de link onderaan deze nieuwsbrief.