29 SEPTEMBER 2016
 
Geachte contactpersoon voor Studies in Cijfers,

Eind 2015 is Studiekeuze123 gestart met een ‘technische’ evaluatie naar de indicatoren in Studie in Cijfers. Begin 2016 bent u, als contactpersoon van Studie in Cijfers, hierover geïnformeerd en is aangegeven dat u uw vragen of opmerkingen over de data en indicatoren bij Studiekeuze123 kon indienen.

Wij nodigen u van harte uit voor een bijeenkomst op 27 oktober a.s. waarin we u graag informeren over de voortgang en u uw reactie kunt geven op de nieuwste voorstellen voor aanpassingen aan definities en presentatiewijze van Studie in Cijfers.
 
Bijeenkomst 27 oktober a.s.
Tijdstip: 14.00 - 16.30 uur
Locatie: Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 te Utrecht

In verband met de catering verzoeken wij u om uiterlijk 20 oktober uw aanwezigheid en die van eventuele collega's door te geven via info@studiekeuze123.nl.
 
Achtergrond ‘technische’ evaluatie
In 2013 en in 2014 is Studie in Cijfers in twee aparte trajecten en pilots ontwikkeld voor enerzijds het hbo en anderzijds het wo. Het gevolg van de twee afzonderlijke (besluitvormings-)trajecten is dat er verschillen bestaan tussen Studie in Cijfers voor het hbo en Studie in Cijfers voor het wo.

Het doel van de evaluatie is meerledig;
  • De twee versies van Studie in Cijfers, waar dat zich toelaat, harmoniseren en de vergelijkbaarheid verhogen;
  • Een technische, op de indicatoren gerichte, evaluatie door een werkgroep die zich richt op verbeteringen in de gehanteerde bronnen en/of berekeningswijze van de indicatoren;
  • Speciale aandacht voor de indicatoren met betrekking tot de arbeidsmarkt.
Beoogd is in november tot besluitvorming te komen over aanpassingen in de indicatoren van zowel de hbo- als wo-versie Studie in Cijfers. De hernieuwde Studie in Cijfers zal volgend jaar uitgebracht worden.
 
Werkgroep
De werkgroep komt met voorstellen voor verbeteringen en een advies over de wijze waarop indicatoren worden gepresenteerd in Studie in Cijfers.
 
De werkgroep bestaat uit Petra Pieck (VSNU), Bastiaan van der Wulp (Vereniging Hogescholen), Jerom van Geffen (LSVb) en Luc Nibbeling (ISO). Het ROA en I&O Research zijn gevraagd advies uit te brengen over de arbeidsmarktcijfers en de data uit het 1CijferHO. Het traject wordt geleid door Hans van Driel van Studiekeuze123.
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
Studie in Cijfers wordt beheerd door Studiekeuze123. Studiekeuze123 
is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.