Bethlehemkerk Nieuwsbrief
November 2017 nr. 43
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Kerstmusical
 
Sirkelslag Kids (8-12 jaar)
 
Impulsavond herijking
 
Verslag visitatie Bethlehemkerk
 
Kerktuin: actie bladslag
 
Voedselbankactie
 
Vanuit de kerkenraad
 
Verhalen uit het dierenbos
 
Shout for joy
 
Kerstwandeling
 
 
Zondag 19 november (met avondmaal)
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: 'Red wat er te redden valt'
 
 
Voorganger:
ds Jetty Scheurwater
 
 
Sterretjes
 
Olifant en eekhoorn exposeren hun verhalen aan de muren.
 
Bep en Gert-Jan doen op 3 december belijdenis.
 
Op dinsdag 21 november is er een avond in het kader van het herijkingsproces. Welkom!
 
Maandag 4 december avondmaal viering in kleine kring.
 
Dochter Femke woont op Sint Maarten.
 
Kerkbalans gaat digitaal.
 
AGENDA

Vrijdag 17 november Sirkelslag KIDS
 
Zaterdag 18 november Kerktuinruimersdag
 
 
Zondag 19 november
Nieuw ingekomenen kennismakingsbijeenkomst
 
Tienerdienst
 
Maandag 20 november
Wijkkerkenraad
 
Dinsdag 21 november
Stiltecentrum open

Ontspanningsmiddag voor senioren
 
Impulsavond herijking (in Diependaalse kerk)
 
Donderdag 23 november
Stiltecentrum open
 
Vrijdag 24 november
Midden in het leven
 
Catechese en stercafé tieners
 
SAVE THE DATE
 
Voedselbank actie zaterdag 25 november en zondag 26 november.
 
Zondag 19 november
 
Matteüs 25: 31-46
 
De derde dienaar wordt bestraft
 
Ik was bang dat ik uw geld zou verliezen. Daarom heb ik het verstopt in de grond. Kijk, hier is al uw geld terug.’ Dan zegt de heer tegen hem: ‘Jij bent een slechte en luie dienaar! Jij zegt zelf dat het voor mij nooit genoeg is en dat ik altijd meer wil. Waarom heb je mijn geld dan niet naar de bank gebracht? Dan had ik het nu met rente terug kunnen krijgen.’
 
 
 
Hilversum Zuid
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Kerstmusical
 
DOE JIJ OOK MEE MET DE MUSICAL OP KERSTMORGEN?
 
Wil je meedoen of twijfel je nog? Kom dan aanstaande zondag 19 november naar de kerk om te luisteren naar het verhaal en de liedjes van de musical.
 
Je kunt dan alsnog kiezen of je mee wilt doen of niet en welke rol je zou willen spelen. Neem gerust vriendjes en vriendinnetjes mee om te luisteren, wie weet willen die dan ook wel mee doen. Dat is extra leuk!
 
Weet je nu al dat je mee wilt doen, geef je dan zo snel mogelijk op bij Christa ( christa@glw11.nl )
 
Namens de kerstcommissie,
Yvonne, Wilma, Annette, Marlene en Christa
 
 
Sirkelslag Kids (8-12 jaar)
 
Vanavond vrijdag 17 november vindt er weer een te gekke nieuwe editie plaats van Sirkelslag KIDS, het spel voor groepen kinderen van 8 - 12 jaar.

Sirkelslag KIDS is een spannend, interactief spel tussen groepen kinderen uit heel Nederland.
Het thema dit jaar is Geef Hoop. Het verhaal van Gideon loopt als een rode draad door de spellen heen.
 
Wij willen alle kinderen van 8 t/m 12 jaar uitnodigen om dit online spel samen met kinderen van de Regenboogkerk en de Morgenster mee te komen spelen in de Regenboogkerk
 
Lees meer ...
 
  
 
 
Impulsavond herijking
 
De taakgroep herijking nodigt alle leden van de Protestantse gemeente Hilversum (PgH) uit voor een impulsavond over betekenis en toekomst van de kerk.
 
De avond staat gepland op dinsdag 21 november en onder andere Nynke Dijkstra-Algra en Tom Mikkers leveren een inhoudelijke bijdrage. Elsbeth Gruteke heeft de gespreksleiding.
 
Wijkoverstijgend
Op deze impulsavond vindt het gesprek niet plaats binnen de kaders van de eigen wijk, maar gemeentebreed. Leden uit alle wijkgemeenten van de PgH en andere belangstellenden zijn daarom van harte uitgenodigd om te luisteren en om mee te praten op dinsdag 21 november om 20.00 uur in de Diependaalsekerk.
 
Lees meer…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verslag visitatie Bethlehemkerk
 
 
  
Twee visitatoren bezochten de Bethlehemkerk op 19 juni 2017. Zij spraken met de predikanten en met de kerkenraad.
 

 
Kerktuin: actie bladslag
 
 
 
 
 
 
Op zaterdag 18 november is er weer de jaarlijkse actie bladslag.
Help je mee onze kerktuin blad vrij te maken en winterklaar?
Kom je gewapend met bladhark of bladblazer en goede zin?
Koffie staat om 09.00 uur klaar. Voor de inwendige mens wordt gezorgd.
 
 
Najaarsactie: Voedselbank
Op zaterdag 25 november hopen we weer de jaarlijkse inzamelingsactie voor de voedselbank te houden. We willen de actie net als vorig jaar houden bij Albert Heijn op de Heigalerij, bij Lidl en Albert Heijn in winkelcentrum Kerkelanden.
 
  
 
 
Vanuit de Kerkenraad
Namens de kerkenraad wil ik u informeren over de stand van zaken met betrekking tot de vacaturetijd en het beroepingswerk. Het is immers al even geleden dat we u hier over spraken.
 
De kerkenraad van de Bethlehemkerk heeft ervoor gekozen om gedurende de vacaturetijd door een extern adviseur te laten kijken naar haar organisatie. Deze is gevonden in de persoon van Jack de Koster.
 
  
 
 
 

 
Verhalen uit het dierenbos
 
 
 
  
 
Elke predikant is ook een verhalenverteller. Nou ja, misschien niet elke, maar het is wel handig als je er een beetje aardigheid in hebt om verhalen te vertellen! Dat kun je op zondagmorgen in een verhalende preek doen, maar je kunt ook verhalen gaan schrijven voor een ander moment in de liturgie. Bijvoorbeeld voor de kinderen. En voor andere grote mensen zeg ik er dan altijd bij.
Achteraf denk ik dat het verhalen vertellen er altijd al in gezeten heeft. Maar toch duurde het tot de zomer van 2010 toen ik ontdekte wat ik allemaal met verhalen kon doen. Lees meer ...
 
Shout for joy
 
Voor degenen die ons nog niet kennen: wij zijn Gospelgroep Vision uit Hilversum. Wij verlenen onze medewerking aan kerkdiensten in de Emmauskerk. Daarnaast treden we ook nog op in andere kerken en verzorgingshuizen in Hilversum en omgeving. We vinden het een uitdaging om eens in de drie jaar een wat groter project neer te zetten . En nu, na maanden van voorbereiding en hard repeteren, is het dan weer zover. Op zaterdag 18 november om 20.00 uur geven we een gospelconcert: " Shout for joy !"  Lees meer ...
 
 
 
 
 
 
 
Kerstwandeling in Zuid
 
 
Ook dit jaar zullen we samen met onze partners in de buurt weer een kerstwandeling door de wijk organiseren voor jong en oud. 
Schrijf alvast in uw agenda: zaterdagavond 16 december 2017.
 
Wilt u meewerken aan de voorbereidingen (het bouwen van de stal in onze kerk?) of op de avond zelf (in en om de stal, bij het startpunt in de Brede School, onderweg of bij het opruimen van de kerk?).
 
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl