Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Maart 2018 nr. 09
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Onvoorwaardelijke liefde acties
 
40 Dagentijd film:
Layla M.
 
Even voorstellen:  organist Jos Maters
 
Adviesrapport Jack de Koster
 
Herinrichting Bethlehemkerkplein
 
Geen match: verder kijken ...
 
Gluren bij de buren
 
NL Doet
 
Geslaagde ZWO dienst
 
Helende kracht Bach's Mattheus Passion
 
Cantate op de Brink
 
Avondmaal in kleine kring
 
Biddag belangrijk
 
Veiligheid creëer je samen
 
 
Zondag 4 maart
3e Zondag Veertigdagen
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema:
'Jezus: Gezag ondermijnend
of redder van de zaak?'
 
 
Voorganger:
ds. Jetty Scheurwater
 
Sterretjes
 
Bezorgers gezocht.
 
Vrijwilligers gezocht.
 
Wilma Hagen exposeert kunstwerken tot 14 april.
 
 
Makbule zoekt medicatiedozen
 
Een cursusaanbod van 4 tot 5 keer mediteren.
 
AGENDA
 
Zaterdag 3 maart
 
Zondag 4 maart
ds. Jetty Scheurwater
 
 
 
Maandag 5 maart Moderamen

Dinsdag 6 maart Ontspanningsmiddag voor senioren

Stiltecentrum open
 
Filmtheater Hilversum

Donderdag 8 maart Stiltecentrum open

Vrijdag 9 maart BuurtkerkZang

Catechese tieners

Stercafé

Zaterdag 10 maart
 
Zondag 11 maart
ds. Hanneke Keur

Wandelen met Maria [start bij Bethlehemkerk]
 

Save the Date
 

Zondag 4 maart

Johannes 2:13-22
 
Bij mij kun je thuis zijn 
God woont overal. Maar er is één plek waar je hem in het bijzonder kunt vinden. Een huis waar hij woont en waar hij mensen thuis laat komen: de tempel in Jeruzalem. Maar door handelaren en geldwisselaars lijkt de tempel niet meer op een plek waar mensen thuis komen bij God: het is een markt geworden. Daar wil Jezus iets aan doen. Hij gooit tafels omver en geld op de grond.
 
 

Bethlehemkerk is weer terug op Facebook

De Facebook pagina van de Bethlehemkerk is vernieuwd. Reden is dat de oude gemaakt was als een privé pagina. Facebook accepteert dat niet meer. We hebben er dus een bedrijfspagina van gemaakt. We hebben veel mensen uitgenodigd, maar het kan zijn dat mensen die de pagina volgden daar niet bijzitten.
De Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
2de editie
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Onvoorwaardelijke liefde: acties
 
 
 
In deze 40dagentijd staan wij stil bij moeders, vaders, verzorgers én grootouders in alle delen van de wereld die de ruggengraat van de samenleving vormen. Door hun inzet krijgen hun kinderen én hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht. Wij ondersteunen hen, zodat zij moedig door kunnen gaan.
De komende weken zijn er veel initiatieven. Hieronder een link naar verschillende activiteiten:
 
- Paasgroeten 4 en 11 maart
- Actie Voedselbank op zondag 18 maart
- The Passion op 29 maart
- Paaontbijt op 1 april
 
 
 
40 dagentijd films: Layla M.
Voor de zevende keer brengt het Filmtheater Hilversum in tijdens de Veertigdagentijd een cyclus met films die passen bij de lijdenstijd en Pasen.
 

De 18-jarige Layla (Nora El Koussour) is een jonge vrouw van Marokkaanse afkomst. Ze doet eindexamen vwo en is een fanatiek voetbalster. Met haar ouders, oma en broer woont ze in Amsterdam-West.
 
 
 
 
Nieuwe organist Jos Marters
 
 
 
 
 
De oproep 'organist(e) gevraagd' heeft tot onze blijdschap 4 nieuwe organisten opgeleverd,  De komende weken stellen zijn zich hier voor.
  
Mijn naam is Jos Maters, ik ben 20 jaar jong, en ben van oorsprong een Spakenburger. Ik kom uit een nest van vijf kinderen (drie zusjes van 18, 14 en 8, één broertje van 11 jaar), waarvan ik de oudste ben. Inmiddels heb ik het ouderlijk huis verlaten, vanwege mijn studie in Groningen. Daar woon ik ook op kamers in een studentenhuis. Nu denkt u waarschijnlijk dat ik in zo'n vies studentenhuis woon met allemaal bierspetters op het raam, maar ik zal u gerust stellen; het valt in het huis waar ik woon reuze mee. 
 
Jos zal tijdens de viering op Stille Zaterdag plaats nemen achter het orgel.
 
Adviesrapport Jack de Koster
De kerkenraad van de Bethlehemkerk heeft ervoor gekozen om gedurende de vacaturetijd door een extern adviseur te laten kijken naar haar organisatie. Deze is gevonden in de persoon van Jack de Koster.
In de Kerkenraad van februari is zijn rapport besproken. 
 
Positief:
- Gemeente is warme deken
-  Diaconaal: kerk is sterk in het ‘doen’
-  Kerkdienst is belangrijk als ontmoetingsmoment
-  Er gebeurt veel
 
Aandachtspunten:
- Communicatie
- Organisatie pastoraat
- Samenwerking binnen PgH
- Kerkenraad
-  Kerk van de wijk/buurt
- Inschakelen hulp
 
Het volledige rapport staat op de website, lees meer ...
  
 
 
 
 
 
 
Herinrichting Bethlehemkerkplein
 
 
 
Na de prachtige verbouwing aan de binnenkant van de kerk was er ook een wens iets te doen aan de uitstraling van het kerkplein en de nieuwe ingang van de kerk. Hiervoor is een plan gemaakt en in februari is met de uitvoering begonnen. Onderdelen van het plan bevatten:
  • Rood toegangspad
  • Glas in de deuren
  • Fietsenstalling
  • Vlaggemast
  • Reparatie bestrating
 
Geen match: verder kijken ...
Op de kerkenraad van deafgelopen maand is het advies van onze beroepings commissie besproken.
 
De zittende predikanten
binnen de Protestantse gemeente Hilversum zullen een beroep vanuit onze gemeente om als
wijkpredikant van de Bethlehemkerk te gaan functioneren, niet aanvaarden.
Een match zal helaas niet ontstaan.

Daarmee is duidelijk dat wij binnen de kaders die de algemene kerkenraad van de PgH ons heeft
gesteld niet tot een invulling van onze vacature kunnen komen.
 
De kerkenraad van de Bethlehemkerk rapporteert dit aan de AK en verzoeken hen ons toe te stemmen om extern te gaan werven.
 
  
 
Gluren bij de buren
 
 
 
 
 
 
Gluren bij de Buren is een huiskamerfestival dat plaatsvindt door alle wijken van Hilversum. Het vloerkleed is het podium; de bank is de tribune. Per woonkamer treedt 1 act op die 3 keer een half uur speelt. Door de speciale looproutes kan je als bezoeker maximaal 7 optredens bijwonen. Gluren bij de Buren maakt de wijken in Hilversum gezelliger en geeft lokale acts een podium.
 
Ook de huiskamers van gemeenteleden van de Bethlehemkerk kun je dit weekend aantreffen, lees meer...
 
NL Doet
Het Oranje Fonds organiseert op 9 en 10 maart 2018, samen met duizenden organisaties in het land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken. 
 
Meedoen
Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat daarom met NLdoet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn. Nog geen vrijwilliger? Dan kun je tijdens NLdoet ervaren hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn. Voor organisaties is het een mooie kans om nieuwe vrijwilligers aan te trekken en natuurlijk om klussen geklaard te krijgen!
  
 
 
 
Geslaagde ZWO dienst
  
Zondag 4 februari was een heel bijzondere dienst, het was de jaarlijkse ZWO dienst, maar dit jaar toch wel heel anders. ZWO betekent: Zending- Wereld diaconaat- Ontwikkelings samenwerking.
De Bethelhemkerk steunt de ZWO vanuit de diaconie. 
Al heel wat jaren wordt de ZWO dienst die op de eerste zondag van februari plaats vind, in de Bethelhemkerk door de diaconie voorbereid. Maar dit jaar is de dienst ook geleid door de leden van de diaconie. Lees meer ...
 
Helende kracht Bach’s Mattheus Passion
Uitvoeringen van Bach‘s Mattheus Passion vormen in Nederland een gevestigde traditie. Alleen al die traditie heeft een verbindende werking: professionele koren en amateurs, kerkelijk en niet-kerkelijk publiek, gelovige en niet-gelovige luisteraars zijn er mee bezig. Dat doet de vraag rijzen: is er nu ook in de Mattheus Passion zelf sprake van een verenigende, een heel-makende kracht?
 
Dr. Jan Bruin zal als theoloog en amateur-musicus op vrijdag 16 maart om 20:00 uur in de Bethlehemkerk op die vragen ingaan. 
 
  
 
 
Cantate op de Brink 17 maart
 
  
Cantate op de Brink staat op zaterdag 17 maart in het teken van de komende gemeenteraads-verkiezingen.
In de Grote Kerk van Hilversum klinkt op de zaterdag voor de verkiezingen één van de ‘Ratswechselkantates’ van Johann Sebastian Bach.
 
Burgemeester Pieter Broertjes verzorgt de toelichting op de cantate. Het muzikale gedeelte is in handen van leden van het Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor.
 
Aanvang 16u30. De toegang is vrij met een collecte na afloop.
 
 
Avondmaal in kleine kring
Op maandag 19 maart a.s. is er weer een Heilig Avondsmaalsviering in het Stiltecentrum o.l.v. ds. Jetty Scheurwater.
 
 
De viering begint om 14.30 uur. Om ca. 15.00 uur drinken we samen koffie of thee aan de leestafel.
 
 
 
 
 
Biddag belangrijk voor de minister
 
 
 
 
 
 
  
Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is zich als geen ander bewust van de relevantie van biddag voor gewas en arbeid op woensdag 14 maart. "Juist in de land- en tuinbouw en de visserij leeft de betekenis van bid- en dankdag volop. Het doet ons beseffen dat het werk van onze hand gezegend moet worden, dat we afhankelijk zijn en in veel opzichten kwetsbaar."
 
 
Veiligheid creëer je samen
Op donderdag 15 maart willen we met elkaar praten over hoe we als Hilversummers en nieuwe Hilversummers veilig en goed met elkaar kunnen samenleven. Van de politieke partijen zullen we horen hoe zij daarover denken.  
Het wordt geen debat in de zin een gehakketak tégen elkaar, maar een gedachtenuitwisseling mét elkaar. Daarop is de organisatie van deze avond ingericht. De voorbereidings-groep bestaat uit o.a. ds. Jurjen Zeilstra, ds. Peter Korver, dhr. Ton van der Hulst (Apostolisch Genootschap), dhr. Anne de Jong (Gemeenteraadsfractie D66) en pastoor Jules Dresmé.
Lees meer ...
 
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl