MAART 2018
In deze Studiekeuzedatabase Bijblijver
  • Release Studiekeuzedatabase maart 2018
  • Aanleveren data voor release maart 2018: uiterlijk 27 maart 2018
  • Alle opleidingen op uw eigen website met de Opleidingen widget
 
Release Studiekeuzedatabase maart 2018
De nieuwste release van de Studiekeuzedatabase (versie 18.2) is beschikbaar. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige database betreffen:
  • De CROHO-wijzigingen tot 26 februari 2018 zijn doorgevoerd;
  • De toelatingseisen zijn geactualiseerd.
Lees meer over de release van maart 2018.
 
De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). Meer informatie hierover vindt u op onze website
 
Aanleveren data voor release april 2018: uiterlijk 27 maart 2018
De volgende wijzigingen worden door ons handmatig aangepast:

Instellingspagina:
  • Bezoekadres
  • Telefoonnummer
  • Website
Wilt u één van bovenstaande punten wijzigen, dan kunt u dit doorgeven via het contactformulier

De eerstvolgende release (18.3) vindt plaats op 17 april 2018. Wijzigingen die tot 27 maart 2018 bij ons zijn binnengekomen, worden hierin nog verwerkt. Wijzigingen in CROHO (zoals nieuwe opleidingen) dienen ook uiterlijk 27 maart door u te zijn ingevoerd om meegenomen te worden in de release van april 2018.
 
Alle opleidingen op uw eigen website met de Opleidingen widget
Sinds vorig jaar heeft Studiekeuze123 een Open dagen widget, waarmee scholen en instellingen de Open dagen kalender van Studiekeuze123 gemakkelijk op de eigen website kunnen tonen.
 
Na positieve reacties, hebben wij ook een widget ontwikkeld voor de Matchfinder van Studiekeuze123. Met deze widget toont u makkelijk en kosteloos alle opleidingen op uw eigen website. 
 
Wilt u hiervan gebruikmaken? Vraag dan online de Opleidingen widget aan via www.studiekeuzeinformatie.nl/widgets
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Studiekeuzedatabase valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs.