I DETTA NUMMER
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
BOK. "Kreativt kapital - " (Emma Stenström & Lars Strannegård red.). Läs mer och beställ här.
 
 
 
 
BOK. "Framtidsutmaningar - Det nya Sverige" (Jesper Strömbäck red.). Läs mer och beställ här.
 
 
 
 
BOK. "Tänka, snabbt och långsamt" (Daniel Kahneman). Läs mer och beställ här.
 
 
 
 
 
BOK. "Myten om internet" (Pelle Snickars & Per Strömbäck red.). Läs mer och beställ här.
 
 
 
 
BOK. "Framtiden är nu" (red. Tobias Nielsén & Sven Nilsson). Läs mer och beställ här eller som e-bok.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIDIGARE SAMTAL
KE#0313 Februari 2013
Hej! Den här veckan har jag varit i New York på konferens om bokbranschens utveckling. Böcker, förlag, bokhandel och bibliotek är inne i omvälvande strukturomvandling, även om vi bara sett början i Sverige. Men känslan från USA var framtidsoptimism.
// tobias.
 
 
 
KRÖNIKA/Att tänka globalt (rapport från New York)
 


Tobias skriver från New York där han i veckan deltog i och presenterade under konferensen Tools of Change for Publishing. Konferensen riktar sig till bokförlag och handlar om aspekter av den teknologiska utvecklingen. Tobias talade om den nya satsningen Density och hur ett svenskt och litet förlag kan stå sig och överleva på en alltmer internationaliserad bokmarknad.

“En viktig poäng här är att det handlar om självbild och känsla av vad som är möjligt. Här ligger flera svenska kulturella och kreativa näringar bra till i jämförelse med många andra länder”, skriver Tobias.

Läs hela krönikan på Kulturekonomi.se. Texten är en del av serie New York-inlägg som kommer publiceras på Kulturekonomi framåt.
 
 
 
INRIKES
 
KKN/Slutrapportering från Rådet

I förra veckan presenterade Rådet för kulturella och kreativa näringar en sammanfattande rapport med slutsatser i form av tre konkreta förslag. Det första förslaget är att stödja initiativ för att införa ett slags superbranschorganisation. Det andra förslaget innebär att stödja formandet av ett serviceföretag som kan avlasta KKN‑företagen med administrativa uppgifter. Det tredje förslaget är att instifta utmärkelser som kan bidra till kvalitetsutveckling. Läs mer på Kulturekonomi.se och ladda ned rapporten direkt.
 
 
GÄSTKRÖNIKA/Kulturen på den digitala marknaden
 
Max Valentin, vd på Fabel Kommunikation, skriver en gästkrönika om hur digitaliseringen skapar nya roller och hur aktörer utmanar varandra för att hitta sin position i det “digitala ekosystemet”. För kulturbranscher som förlags- och filmbranschen går det att se hur de har påverkats av digitaliseringen men att det ännu är mer oklart hur institutioner och kulturpolitiken påverkas. För att diskutera detta är Fabel med och arrangerar den nordiska konferensserien Truly Digital, den andra träffen sker i Köpenhamn den 1 mars.
 
 
 
 
BÖCKER & RAPPORTER
 
NY BOK/Kreativt kapital
 
I mitten av mars släpps antologin “Kreativt kapital – om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar” (ladda ned ett utdrag direkt). Boken tar upp frågor som om man kan bli kreativ på beställning? Kan kreativitet effektiviseras – så att det skapas fler nya idéer, produkter och tjänster på mindre tid och med mindre resurser?

Antologin består av 23 fallstudier av företag inom arkitektur, design, film, mode, måltid och reklam. Boken utgör en sammanställning av resultaten från de forskningsprojekt om arbetsledning och organisation i ”kreativa företag” som har skett inom ramen för handlingsprogrammet för kulturella och kreativa näringar. Redaktör för antologin är Emma Stenström och Lars Strannegård. Läs mer på Kulturekonomi.se.
 
 
 
 
INTERNATIONELLT
 
TEKNIK/Silicon Alley
 
Geografisk täthet har fortfarande betydelse och det märks tydligt i New York. I stan har ett IT-kluster vuxit fram som med göteborgsklingande humor  fått smeknamnet Silicon Alley. Det är framför allt under de senaste fem åren som antalet startups har skjutit i höjden. Investeraren Hadley Harris skriver om framväxten och hur Silicon Alley skiljer sig från västkustens Silicon Valley. Den viktigaste skillnaden, enligt Harris, är att generellt har företagen i New York större fokus på engagemang hos användare än fokus på stora antal användare.

Från stadens håll har man startat kampanjen Made in NY för att uppmärksamma verksamma inom IT och film- och mediaproduktion. Staden har också tagit fram en karta som visar var startup-företagen, investerare och inkubatorplatser ligger och vilka som anställer.
 
 
 
 
SETT & HÖRT
 
Hur många entreprenörer tål kultursverige?
Den frågan var rubriken i kulturprogrammet Nya vågen i P1 tidigare i veckan. Medverkar gör bland andra Kulturekonomis Emma Stenström.

Efter Richard Florida
Geoff Mulgan på Nesta skriver ett blogginlägg utifrån hans kollegors rapport om den kreativa ekonomin. Mulgan ger en intressant överblick av forskningsläget kring frågor rörande om kultur driver tillväxten, vad som får kreativa människor att flytta och om det finns en kreativ klass. Mycket läsvärt.

Warner och EMI slås ihop
Warner köper EMI och antalet majorbolag blir nu bara tre. Lars Nylin analyserar kring vad det innebär för musikbranschen. Inte nödvändigtvis sämre konkurrens då Sony och Universal varit så mycket större än de andra två.  The Economist ger en bra bild av bakgrunden.

Möbler och upphovsrätt
DI (ej på nätet) skriver om möbelmässan där kopierade möbler är en infekterad fråga. TMF arrangerade ett seminarium där frågan debatterades. Försäljning över internet gör det möjligt att lagligt sälja kopierade möbler via exempelvis England där upphovsrätten är kortare än i Sverige.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KKN-konferens
Esbri arrangerar tillsammans med Tillväxtverket en gratis konferens om entreprenörskap på kultur/konstutbildningar den 13 mars i Stockholm. Medverkar gör bland andra Gerald Lidstone (University of London), Lars Lindkvist (Linnéuniversitetet) och Kulturekonomis Emma Stenström.

Turisternas kulturkonsumtion ökar
Tillväxtverket presenterade nya siffror i förra veckan om turismens utveckling. Kulturkonsumtionen står för drygt 14 miljarder och ökade med 3,1 procent mellan 2010 och 2011. Läs mer på Kulturekonomi.se.

Supermarket
Idag slår den internationella konstmässan Supermarket upp dörrarna på Kulturhuset i Stockholm. Den alternativa konstmässan drivs av konstnärer själva och arrangeras i år för sjunde gången.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Följ oss på Facebook

Utgivare och chefredaktör: Tobias Nielsén
Redaktör och reporter: Joakim Sternö
 
Om du inte längre vill få nyhetsbrevet, använd länken längst ned i nyhetsbrevet.
Epost:info@kulturekonomi.se
 
Copyright? Analysbrevet skyddas under Creative Commons-licens om erkännande och icke-kommersiell användning. Det innebär att du får kopiera, distribuera och sända verket, liksom skapa bearbetningar. På villkor att du anger källa och att det sker för ickekommersiella ändamål. Läs mer här.