Januari 2016
Dit is de nieuwsbrief van Scholen met Succes. De nieuwsbrief verschijnt gemiddeld 5x per jaar.
In deze nieuwsbrief:
 
Waardering van ouders en leerlingen in het SchoolVenster
Wij zijn een van de aangesloten leveranciers van mijn.vensters.nl. Dit betekent dat u de vragen van Vensters PO kosteloos aan uw Tevredenheidspeiling onder ouders, leerlingen en teamleden kan toevoegen. Neemt u het onderzoek digitaal af, dan sturen we de resultaten door aan uw account. Vervolgens publiceert u deze met één druk op de knop in het SchoolVenster op Scholenopdekaart.nl.

Lees hier meer over het afnemen van de vragenset van Vensters PO.
 
 
Scholen met Succes op het AVS Congres
 
Op 18 maart vindt voor de 21e keer het AVS-congres plaats, hét jaarlijkse onderwijscongres van de Algemene Vereniging Schoolleiders. Het centrale thema is 'Het gezicht van de schoolleider’ dat in vier verschillende routes in workshops, (praktijk)sessies en lezingen wordt uitgewerkt.
 
U vindt ons op de informatiemarkt (in de Grand Hall). Behalve informatie over onze Tevredenheidspeilingen en profilerings- en PR-trajecten geven we een korte demonstratie van onze nieuwe training 'Veekracht voor de Leerkracht'.       

Meer informatie over het AVS-congres, zoals het programma en aanmelding vindt u op: www.avs.nl/congres2016.
 
Gaat uw school over op andere schooltijden?
Steeds meer scholen wijzigen hun schooltijden. Zij gaan bijvoorbeeld over op een continurooster of een vijf gelijke dagen-model. Al eerder berichtten wij  over de door ons ontwikkelde vragenlijst, die naar de situatie van uw school is aan te passen. Deze is inmiddels door vele scholen afgenomen. Het doel van deze onderzoeken varieert van:
  • oriëntatie naar de behoefte aan nieuwe schooltijden (onder ouders en team)
  • bevraging van wensen over de concrete invulling van het nieuwe rooster
  • evaluatie van de invoering daarvan.   
Kijk hier voor meer informatie over het onderzoek schooltijden.
Wilt u het onderzoek schooltijden afnemen, neem dan contact met ons op.
 
 
 
EigenwijzR zoekt scholen voor valideringstraject
 
Scholen met Succes is betrokken bij de ontwikkeling van EigenwijzR, het digitale meetinstrument voor het meten van welbevinden en sociale veiligheid van leerlingen in groepen 5 t/m 8 van het basisonderwijs. Het eerste pilotonderzoek met vier scholen en in totaal 553 leerlingen is afgerond. Een analyse naar de validiteit van de schalen "Welbevinden" en "Ervaren sociale veiligheid" pakt positief uit. Beide schalen voldoen aan de verwachtingen en lijken te voldoen aan hun meetpretentie.
 
Verder onderzoek is nodig om deze validiteit te bevestigen. De EigenwijzR is op zoek naar scholen die mee willen doen aan het traject om de veiligheid en het gevoel van welbevinden in de groepen 5 t/m 8 te monitoren. Het valideringstraject wordt begeleid door de Universiteit van Twente, de Universiteit van Rotterdam en het bureau PIresearch.
Voor meer informatie: www.eigenwijzr.nl of mail anke.appel@eigenwijzr.nl
 
Promotieonderzoek ouderbetrokkenheid
Wij werken altijd graag mee aan onderzoek naar oudertevredenheid en ouderbetrokkenheid. Inge van der Heul promovendus van de Rijksuniversiteit Groningen is op zoek naar scholen die deelnemen aan haar onderzoek naar de ouderbetrokkenheid. Daarin staan twee vragen centraal: hoe komt het dat ouders meer of minder betrokken zijn bij het schoolleven van hun kind? En op welke manier kan ouderbetrokkenheid de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen stimuleren?

Bent u, of kent u een geïnteresseerde school? Mail dan naar i.l.van.der.heul@rug.nl
Kijk voor meer informatie op http://www.rug.nl/staff/i.l.van.der.heul/projects
 
 
Scholen in de media
 
Met ruim 1.500 scholen die periodiek peilingen of profileringstrajecten bij ons afnemen, komt er elke maand wel een aantal van onze klanten positief in het nieuws. Soms zien wij dat ook. Dat vinden wij mooi en het hoort, vinden wij, bij onze missie om die momenten van communicatief succes te vieren. Daarom geven wij elke nieuwsbrief een overzicht van de publicaties die wij zijn tegengekomen. Klik op het betreffende artikel om de publicatie te zien:
 
 
Blog: Beter zichtbaar zijn!
Volgt u onze wekelijkse blog op de website al? In de blog van deze week leest u over het doel van betere profilering: meer en beter zichtbaar willen zijn. Want een school kan op vele manieren zichtbaar zijn.