http://www.vriendenvanamelisweerd.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U ontvangt eenmalig deze bijzondere uitnodiging omdat u eerder uw interesse heeft laten blijken in activiteiten van de Vrienden van Amelisweerd, de Kracht van Utrecht en/of de Adviesgroep Schone Lucht en Gezondheid en wij het draagvlak voor een leefbare, gezonde stad willen verbreden. Wij zijn onze abonneegegevens aan het verbeteren. U kunt ons hierbij helpen door uw gegevens aan te passen of aan te vullen via de optie "gegevens wijzigen / uitschrijven" onderaan deze nieuwsbrief. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40 jaar Vrienden van Amelisweerd               30 september 2012                                                                                                                             

Inspiratiemiddag BOOM BOMEN BOS          Stayokay, Rhijnauwen                              

L.S. 

In september 2012 is het 30 jaar geleden dat 672 bomen in Amelisweerd werden gekapt voor de aanleg van de A27. Het heeft de Vrienden van Amelisweerd niet belet om te blijven opkomen voor de bijzondere landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen. Al ruim 40 jaar!


Zondagmiddag 30 september vieren we op een bijzondere wijze dat de Vrienden van Amelisweerd - ooit begonnen als de Werkgroep Amelisweerd - ruim 40 jaar bestaan. Het initiatief hiertoe komt van de Vrienden van Amelisweerd, de Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd (SOESA) en de initiatiefgroep ‘Kracht van Utrecht’(www.krachtvanutrecht-initiatief.nl)


Met beeldend kunstenaar Ienke Kastelein, filmer Jan Ketelaars, l’udspeler Karim Eharruyen en gespreksleider Joop Kools hebben we een programma samengesteld waarin poëtische reflectie en inspiratie voorop staan. Het programma bevat filmische en muzikale bijdragen, een wandeling waarbij het bos fungeert als geheugenpaleis, alsmede een socratisch gesprek over wat het bos aan waarden en fascinatie in zich draagt. In de Ridderzaal hebben we een kleine tentoonstelling ingericht met materiaal van 40 jaar Vrienden van Amelisweerd.

 

Plaats: hoofdgebouw van StayOkay, Rhijnauwenselaan, Bunnik, vlak bij het bos van Amelisweerd. Tijd: vanaf 13.30 uur. Start programma 14:00 uur; einde rond 17 uur. 


Aanmelding met bijdrage of donatie

Van de deelnemers vragen wij een bijdrage in de kosten van minimaal  10,- p.p. Wanneer u daartoe in staat bent stellen we het zeer op prijs een hogere bijdrage te ontvangen in de vormen van een donatie aan de Stichting SOESA, die geregistreerd is als ANBI-instelling.

Uw aanmelding voor deelname vindt plaats door storting van minimaal € 10,- per persoon op Triodos bankrek. 390492329 ten name van de Stichting SOESA met vermelding van het aantal deelnemers voor 30 september. Als u tevens ons hiervan een bevestiging stuurt per mail aan bakkersoesa@gmail.com kunnen we u tevoren nadere informatie over programma en de met ons samenwerkende kunstenaars toezenden. 

 Programma Inspiratiemiddag BOOM BOMEN BOS

13.30 uur: inloop en bezoek tentoonstelling

14.00 uur: Welkom vanuit de Vrienden van Amelisweerd

Introductie op de programmatitel: Boom, Bomen, Bos door Ienke Kastelein

Boomridder Isolde, korte documentaire van Falco Minken (eindexamen Hogeschool voor de Kunsten Utrecht)

Persoonlijke film, Jan Ketelaars, (docent Hogeschool voor de Kunsten Utrecht)

Kleurrijk tapijt, muziek van Karim Eharruyen, solo op L’ud, perzische luit.                                    

 

15.00 uur Twee onderdelen die parallel lopen:

Wandeling: het bos als geheugenpaleis, met Ienke Kastelein (maximum 30 deelnemers)

Socratisch gesprek: Bomen over de waarde van Boom en Bos o.l.v. Joop Kools) (maximum 40 deelnemers)                                   

Napraat met drankje en hapje

17.00 uur:  slotakkoord

 

Wij ontmoeten u graag op 30 september a.s.
 
Het organiserend comite, 
Gerrit Jan Bakker, Jos Kloppenborg en Jan Korff de Gidts
 
Ps: Achtergrondinformatie over dit programma en de Utrechtse kunstenaars, die bijdragen leveren is te vinden op onze website onder het kopje 'Inspiratiemiddag'. Uw vragen kunt u stellen aan Gerrit Jan Bakker, 06 1072 0192 of met een reply op deze mail naar bakkersoesa@gmail.com 
 
Onder het kopje 'Mijn Amelisweerdbieden wij ruimte voor persoonlijke verhalen met als thema Amelisweerd en de stad. Heb jij inspiratie voor een verhaal, gedicht of beeld? Meld het ons en neem het mee naar de inspiratiemiddag...
 
Ps 2: Hoort zegt het voort!  Stuur deze nieuwsbrief per email door naar een vriend(-in) of bekende of hang bijgaand affiche voor uw raam.

Ps 3: U ontving eenmalig deze bijzondere uitnodiging omdat u eerder uw interesse heeft laten blijken in activiteiten van de Vrienden van Amelisweerd, de Kracht van Utrecht en/of de Adviesgroep Schone Lucht en Gezondheid en wij het draagvlak voor een leefbare, gezonde stad willen verbreden. Wij zijn onze abonneegegevens aan het verbeteren. U kunt ons hierbij helpen door uw gegevens aan te passen of aan te vullen via de optie "gegevens wijzigen / uitschrijven" onderaan deze nieuwsbrief.