DECEMBER 2016
In deze nieuwsbrief
  • Lijst fixusopleidingen 2017-2018 bekend
  • Wegwijzers op Studiekeuze123
  • Bussemaker gaat samen met studenten doorstroom mbo-hbo verbeteren
  • Nationale Studenten Enquête op 16 januari van start
  • Fijne feestdagen!
 
 
Lijst fixusopleidingen 2017-2018 bekend
De lijst met de fixusopleidingen (= beperkt aantal plaatsen) voor het studiejaar 2017-2018 is te vinden op www.studiekeuze123.nl/selectie.

De lijst kon tot 1 december nog wijzigen. Uiteindelijk hebben 5 opleidingen hun fixus alsnog laten vervallen. Dit betreft de studie journalistiek van Windesheim in Zwolle, Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en Fontys Hogescholen in Tilburg. Journalistiek aan de Hogeschool Utrecht behoudt wel haar fixus. De opleidingen communicatie en farmakunde van de Hogeschool Utrecht hebben volgend studiejaar geen beperkte capaciteit meer.
 
Wegwijzers op Studiekeuze123
Op Studiekeuze123.nl zijn diverse wegwijzers te vinden voor de verschillende bezoekers van de site. Zo is er een wegwijzer speciaal voor mbo-studenten die door willen stromen naar het hoger onderwijs, maar ook een gericht op decanen en mentoren. De wegwijzers geven inhoudelijke informatie die kan helpen bij het maken van de studiekeuze.       
 
Bussemaker gaat samen met studenten doorstroom mbo-hbo verbeteren
De minister van onderwijs heeft studenten gevraagd in vier maanden tijd een plan te bedenken waarmee de overstap van het mbo naar het hbo kan worden verbeterd. In heel Nederland gaan van januari tot en met april Studentenlabs van start. Groepjes vergevorderde mbo-studenten gaan samen met hbo-studenten (met een mbo-achtergrond) aan de slag onder professionele begeleiding. Samen werken zij aan concrete plannen ter verbetering van de voorlichting, voorbereiding, begeleiding en meer studiesucces van mbo-ers die willen doorstromen naar het hbo. Geïnteresseerde studenten konden zich tot uiterlijk 15 december opgeven.
 
Nationale Studenten Enquête op 16 januari van start
In de Nationale Studenten Enquête (NSE) geven hbo- en wo-studenten hun mening over hun studie en onderwijsinstelling. Het is een grootschalig landelijk onderzoek waarvoor jaarlijks de studenten in het hoger onderwijs worden uitgenodigd. Voor de NSE van afgelopen jaar waren ruim 700.000 studenten benaderd, daarvan heeft 42,9% de enquête ingevuld. Dat was de hoogste respons ooit!

Meer over de NSE op www.nse.nl
 
Fijne feestdagen!
 
Studiekeuze123 wenst u hele fijne feestdagen en een mooi, inspirend en succesvol 2017!

Dit is de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Vanaf januari ontvangt u van ons weer maandelijks nieuws, ontwikkelingen en handige tips.
 
Bijeenkomsten
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging Hogescholen, ISO, LSVb, NRTO en VSNU.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.