Nieuwsbrief 23 september - 12 oktober 2020
Nieuwe aanwinsten boeken - recente tijdschriftartikelen -
juridische actualiteiten
Openingstijden bibliotheek 8.30u -13u en van 13.30u - 16.30u
 ACTUEEL
De nieuwe minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne stelt Mathilde Steenbergen aan als kabinetschef Justitie
Van Quickenborne stelt als woordvoerder Edward Landtsheere aan, deze was eerder advocaat en woordvoerder van de FOD Justitie.

Recht bij de tijd- De Vlaamse Juristenvereniging – Webinar Intersentia 27 oktober 2020:
Programma

2020 Rule of law report - the rule of law situation in the European Union
2020 Rule of law report - Communication and country chapters
2020 Rule of law report - input from member states
2020 Rule of law report - targeted stakeholder consultation

Eerste steen gelegd van de nieuwe gevangenis in Dendermonde
Persbericht 29 september 2020

HRJ: nieuwe website
Een nieuwe huisstijl en een toegankelijke website.voor de Hoge Raad voor de Justitie
Nieuws 28 september 2020

Beroepsgeheim advocaten: Grondwettelijk Hof fluit de nieuwe antiwitwaswet gedeeltelijk terug
GwH nr. 114/2020 van 24 september 2020

Luc Lavrysen treedt aan als Nederlandstalig voorzitter van het Grondwettelijk Hof
Persbericht Grondwettelijk Hof 25 september 2020

Nieuw: Intersentia Online: open acces platform
Intersentia Online is a new online database that provides instant access to quality law resources. By combining author expertise, publishing knowledge and technology, this platform offers resources that are topical, updateable and quality-assured.
https://www.intersentiaonline.com/

CBR wordt Nexus
Het opleidingscentrum van de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen heet voortaan Nexus. Nexus organiseert zowel fysiek als digitaal een gevarieerd en praktijkgericht programma van opleidingen, studieavonden en workshops rond actuele juridische thema’s
Programma's

 NIEUWE AANWINSTEN BIBLIOTHEEK
 met een link naar de webpagina van de uitgever
Uw eigen bibliotheek aanvullen?
Indien u juridische boeken wenst te bestellen met 10% korting, kan dat via een e-mail naar bib@balieprovincieantwerpen.be (afhalen in de bibliotheek, geen verzendkosten)

 PUBLIEK RECHT
BESTUURSRECHT  

De toelaatbaarheid van de Antwerpse avondklok: drie vragen
L. Todts, rubriek ‘Actualiteit’, RW 2020-2021, nr. 6, 10/10/2020, 202

Semper perseverans – Liber amicorum André Alen

Riet Leysen, Koen Muylle, Jan Theunis, Willem Verrijdt (eds.), Intersentia 2020, 1151 p.
Beschrijving + inhoudstafel

MIGRATIERECHT

Intrekking van het verblijfsrecht na een eerdere erkenning van een buitenlandse huwelijksakte
S. Den Haese, J. Verhellen, T. Vreemd. 2020/3, 225

Het bestaansmiddelenvereiste voor gezinshereniging met statische Belgen: recente ontwikkelingen
M. Quené, T. Vreemd. 2020/3, 208

OMGEVINGSRECHT

 
Niet-vergunde constructies – tussen gedogen en regulariseren
R. Palmans, R. Jansen, Reeks CROW, Intersentia 2020, 368 p.
Beschrijving + inhoudstafel
 
Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening , omgeving en Stedenbouw (TROS)
2020, nr. 98, Inhoudstafel
2020, nr. 97, Inhoudstafel

MENSENRECHTEN

Mensenrechtenhof wijst opnieuw op individuele plichten en verantwoordelijkheden
M. Merrigan, Juristenkrant nr<; 414, 23/09/2020, 3

GEGEVENSBESCHERMING

Versoepeling Camerawet grondwettelijk getoetst
T. De Schepper, P. De Hert, NJW nr. 428, okt 2020, 658

Europees Hof: veralgemeende opslag van telecomgegevens is onwettig
HvJ 6 oktober 2020
Judgments in Case C-623/17, Privacy International, and in Joined Cases C-511/18, La Quadrature du Net and Others, C-512/18, French Data Network and Others, and C-520/18, Ordre des barreaux francophones et germanophone and Others

 BURGERLIJK RECHT
 
FAMILIERECHT

Draaiboek voor gerechtelijke vereffening-verdeling anno 2020
C. Declerck, S. Mosselmans, RW nr. 5, 03/10/2020, 162

Toekomstige echtgenoten, die in België verblijven, zullen hun huwelijksplaats kunnen kiezen
Stradalex nieuws 01/10/2020
De Commissie voor Justitie heeft zich op 30 september 2020 uitgesproken over het wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de voorwaarde van domiciliëring voor het huwelijk betreft.
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de voorwaarde van domiciliëring voor het huwelijk betreft.- 55K0702

De dading in het kader van de vereffening en verdeling van een nalatenschap: quid erfbelasting?
O. Claes, Bericht aan het notariaat 2020/2, 54

Onderhoudsbijdragen voor kinderen
P. Macaluso, M. Delbroek, Plicht tot rechtvaardiging en verduidelijking van het bedrag van de overeengekomen onderhoudsbijdragen voor kinderen, Bericht aan het notariaat 2020/2, 69

Het verblijvingsbeding met betrekking tot onverdeelde goederen
N. Labeeuw, E. Beeken, Bericht aan het notariaat 2020/2, 80

Webinar on demand: Echtscheiding anno 2020
Steven Brouwers, LegalLearning Webinar + uitgebreide documentatie
Programma

GOEDERENRECHT


Inleiding tot het nieuwe goederenrecht
C. De Wulf, Themanummer T.Not. 2020/9, sep 2020

Perceelsgrenzen in het nieuw Burgerlijk Wetboek: over verkrijgende verjaring, afpaling en grensoverschrijding
N. Janssens, Bericht aan het notariaat 2020/2, 45

Het voorrecht van de VME
D. Michiels, Not.Fisc.M. 2020/7, 200

Waterafvloeiing en dakdrop: communicerende vaten
A. Engelen, B. Scheers, Not.Fisc.M. 2020/7, 205

VERBINTENISSENRECHT


Overmacht door corona in contractuele relaties
A. Hoet, S. Voet, RW 2020-2021, nr. 6, 10/10/2020, 203

Coronavirus et force majeure: questions choisies
J. Van Zuylen, TBBR 2020/7, 382

Rechtspraak huur
JLMB 2020/32
Inhoudstafel

De wooncoöperatie als nieuw economisch woonmodel voor huisvesting tegen kostprijshuur
R. Timmermans, Huur 2020/3, 143

Wetgever publiceert modelformulieren voor registratie van ‘papieren’ huurcontracten
C. Van Geel, Huur 2020/3, 151

De vervroegde opzeg door de huurder onder de Handelshuurwet en het verlies van een contractueel bedongen huurvoordeel
T. Vanstiphout, B. Stroobants, Huur 2020/3, 153

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT


PIP-schandaal en rechtsbescherming: reflectie voor de nationale wetgever
E. De Kezel, Juristenkrant nr. 414, 23/09/2020, 2
Inzake het borstimplantaten-schandaal
HvJ 11 juni 2020, C-581/18 - RB tegen TÜV Rheinland LGA Products GmbH en Allianz IARD SA
Ondeugdelijke borstimplantaten – Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor de productie van medische hulpmiddelen – Verzekeringsovereenkomst die voorziet in een geografische beperking van de door de verzekering geboden dekking


 JEUGDRECHT
 
Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten
Inhoudstafel nr. 2020/3, september 2020
 GERECHTELIJK RECHT, ADVOCATUUR, NOTARIAAT EN JUSTITIE
 
ADVOCATUUR

Vrije advocaatkeuze in Nederland na de uitspraak van HvJ zaak nr. C-667/18
L. Van Almelo, Verzekeraars negeren ‘Belgische’ uitspraak EU-Hof, Advocatenblad (NL)2020/7, 29/09/2020, 58
HvJ zaak C-667/18 van 14 mei 2020

De toekomst van de jurist, de jurist van de toekomst
Bespreking van de preadviezen 2020 van de Nederlandse Juristen-Vereniging
NJB nr. 33, 02/10/2020

Today’s Lawyer
De advocaat, ethisch ondernemer
nr. 2020/3, sep 2020
Verscheidene bijdragen over digitale communicatie

Advocaat – ereloon
Orb. Antwerpen, afd. Tongeren, 24 juni 2020, A/19/01155, P&B 2020/4, 152
Advocaat – ereloon – mondelinge ereloonovereenkomst – betwisting over uurtarief

GERECHTELIJK RECHT 

Artificiële intelligentie ter ondersteuning van menselijke rechtspraak. De sui-generis methode voor het gebruik van legal analytics in de rechtspraak
G. Vanderstichele, NJW Nr. 427, 23/09/2020, 610

Geen wering van stukken die enkel ter griffie zijn neergelegd
N. Leys, Juristenkrant nr.414, 23/09/2020, 6
(Cass. 11 september 2020, C.19.0248.N)

Burgerlijk procesrecht. Basis met schema’s
Paul Dauw, Elise Dauw, 5e editie,  Intersentia 2020, 610 p.
Beschrijving + inhoudstafel

 HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT
 
Rechtspraak handelsrecht
JLMB 2020/30, 02/10/2020
Inhoudstafel

Elektronische handel
L. du Jardin, Commerce électronique: la nouvelle donne, JT N° 6826, 26/09/2020, 601

Het nieuwe CEPANI-arbitragereglement
B. Allemeersch, H. Buelens, A.-S. Houtmeyers, TBH 2020/4, 418

VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

La modification du Code des sociétés et des associations par la loi du 28 avril 2020
V. Simonart, JT N° 6828, 10/10/2020, 645

Alarmbelprocedure in BV en NV onder het WVV
C. Piette, M. De L’Arbre, Taxwin Actua 9 oktober 2020

Over de nieuwe maatschap en het belang van een degelijke overeenkomst
M. Roelants, Balans nr. 857, 30/09/2020, 1

De vereffening van vennootschappen met rechtspersoonlijkheid in het internationaal privaatrecht

J. Van Eetvelde, TBH 2020/4, 466

INSOLVENTIERECHT
 

Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen V
Matthias E. Storme, Bernard Tilleman, Joeri Vananroye, Melissa Vanmeenen, Robby Houben (eds.), Intersentia 2020, 531 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Enkele prangende vragen van een bestuurder van een onderneming in moeilijkheden beantwoord

B. De Moor, S. Onderbeke, DAOR 2020/3, 3

De tweedekansdoctrine binnen het nieuwe insolventierecht
F. Reynaert, DAOR 2020/3, 19

DISTRIBUTIERECHT
 

Rechtspraak verkoopconcessie
RABG 2020/11-12
Inhoudstafel

VERZEKERINGSRECHT


PIP-schandaal en rechtsbescherming: reflectie voor de nationale wetgever
E. De Kezel, Juristenkrant nr. 414, 23/09/2020, 2
Inzake het borstimplantaten-schandaal
HvJ 11 juni 2020, C-581/18 - RB tegen TÜV Rheinland LGA Products GmbH en Allianz IARD SA
Ondeugdelijke borstimplantaten – Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor de productie van medische hulpmiddelen – Verzekeringsovereenkomst die voorziet in een geografische beperking van de door de verzekering geboden dekking

La transparance en matière de coûts et frais en assurances
B. de Menten, T. Verz. 2020/3, 224

Assurance maladie privée: questions choisies
C. Devoet, T. Verz. 2020/3, 242

Un autre regard: n’y a-t-il qu’un fonds (interne) pour faire une assurance sur la vie liée à des fonds d’investissement?
M. Gouden, DAOR 2020/3, 34

CONSUMENTENRECHT


Coronavirus and the Law in Europe | Open Access 
Intersentia online

MEDEDINGINGSRECHT
 

Tijdschrift voor Belgische Mededinging – Competitio 2020, vol. 15/2
Inhoudstafel

INTELLECTUELE EIGENDOM


Merkenrecht

E. Cornu, L’ ’aggiornamento’ du droit Benelux des marques: la transposition de la directive ‘Marques’, JT N° 6827, 03/10/2020, 625

 STRAFRECHT
 
Rechtspraak straf(proces)recht
JLMB 2020/31, 02/10/2020
Inhoudstafel

Omzendbrief nr. 06/2020 richtlijnen procureurs-generaal COVID 19

Herziene versie van 9 oktober 2020
Herziene versie van 1 oktober 2020

Praktische gids Voorlopige Hechtenis

P. Daeninck, Wolters Kluwer Editie 2020, 183 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Gebrek aan wettelijke regeling over bijkomende onderzoeksdaden in opsporingsonderzoek niet ongrondwettig

R. Vasseur, Juristenkrant nr. 414, 23/09/2020, 1
GwH 97/2020, 25 juni 2020

Salduz, waarom de afname van vragenlijsten bij overtredingen van de wegcode een correcte en wettelijke oplossing is

M. Bockstaele, P&R 2020/3, 107<

De bestuurlijke handhaving van criminaliteit en onveiligheidsfenomenen
A. Delvaux, De bestuurlijke handhaving van criminaliteit en onveiligheidsfenomenen. Hoe gaat het Openbaar Ministerie om met de lacunaire wetgeving?, P&R 2020/3, 112

De vrijwillige en weloverwogen afstand van het recht op toegang tot een advocaat in het kader van een verhoor
L. Mergaerts, noot onder Antwerpen 3 april 2019, P&R 2020/3, 132

Politionele handhaving van een pandemie: tijd om COP terug van stal te halen?

S. De Kimpe, Panopticon 2020/5, 441

Internering

I. Jeandarme e.a., High security geïnterneerden: Wij zijn zij? Waar komen ze vandaan? Waar gaan zij (niet) naartoe?, Panopticon 2020/5, 448

VERKEERSRECHT – AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

Rechtspraak verkeersrecht – verzekeringsrecht – overheidsaansprakelijkheidsrecht

T.Pol. 2020/3
Inhoudstafel

Kroniek rechtspraak Hof van Cassatie 2019 verkeersrecht

M. Sterkens, P&R 2020/3, 122

 FISCAAL RECHT
 
Cassatie billijkt uitsluiting DBI-aftrek op abnormale of goedgunstige voordelen
JVD, Fiscoloog nr. 1672, 07/10/2020, 1

Mobiliteitsbudget
JVD, Maximaal 5 kilometer ‘theoretische’ afstand tussen woon- en werkplaats, Fiscoloog nr. 1672, 07/10/2020, 3

Witwasreglementering

CB, ‘UBO-register’: lijst te verstrekken gegevens verder uitgebreid, Fiscoloog nr. 1672, 07/10/2020, 7
23 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register, BS 01/10/2020, bl. 68988

Witwassen – advocaten

JVD, Advocaten: geen meldingsplicht als cliënt verrichting niet uitvoert, Fiscoloog nr. 1671, 30/09/2020, 10
GwH nr. 114/2020 van 24 september 2020

Achterwaartse verliesrekening

J. Van Dyck, Geen ‘carry back’ bij ‘ontbonden’ vennootschappen in vereffening, Fiscoloog nr. 1671, 30/09/2020, 1
J. Van Dyck, Achterwaartse verliesrekening in Venn.B.: drie te nemen ‘horden’, Fiscoloog nr. 1670, 23/09/2020, 1

Registratierecht

B. Cardoen, Onroerend goed als scheidingsaandeel in BV of CV: verkoop- of verdeelrecht? Fiscoloog nr. 1671, 30/09/2020, 7

Niet-erkende fiscaal adviseurs: verplichte registratie bij ITAA

K. Van Tilborg, Fiscoloog nr. 1670, 23/09/2020, 5

Erfbelasting
SVC, Schenking verzekeringsbelegging: non bis in idem en rechtszekerheid, Fiscoloog nr. 1670, 23/09/2020, 9

Het meegekochte dividend: een ongeluk komt nooit alleen
J. Van Gompel, rubriek ‘Vrij gesteld’, TFR nr. 586, sep 2020, 683

Is hamsterhuren ook fiscaal interessant?
C. Kempeneers, TFR nr. 586, sep 2020, 685

De ondraaglijke oneindigheid van de saga over de gesplitste aankoop
A. Aydogan, AFT 2020/8-9, 6

BTW

Mag bouwpromotor BTW op verkoopkosten volledig aftrekken?
I. Massin, Fiscoloog nr. 1672, 07/10/2020, 1

‘Stille’ maatschap: enkel ‘actieve’ deelgenoot is BTW-plichtige
I. Massin, Fiscoloog nr. 1671, 30/09/2020, 5

Gepubliceerde circulaires tijdens zomer van 2020
P. De Wandel, L. Wyffels, Btw Brief nr. 7, sep 2020, 1

Europese Commissie brengt duidelijkheid over goederenverkeer post-Brexit
J.-P. Roux, J. Symons, Btw Brief nr. 7, 4

Btw-regels over drankbonnen: informatiecampagnes op komst
T. Hermie, K. Thomas, Btw Brief nr. 7, 6


INTERNATIONAAL FISCAAL RECHT


Internationale fiscale aspecten van het hervormde vennootschapsrecht
P.-J. Wouters, B. Desmet, AFT 2020/8-9, 13

Hybride mismatches
L. Van Dorsselaer, Y. Bree, AFT 2020/8-9, 28

Dividenden en begrip ‘uiteindelijk gerechtigde’: impact ‘Deense zaken’
P. Delacroix, O. Hermand, Fiscoloog Internationaal nr. 441, 31/08/2020, 1

 SOCIAAL RECHT
 
Synopsis van het Belgische arbeidsrecht – Collectief arbeidsrecht
Patrick Humblet, Wilfried Rauws, Ria Janvier (eds.), 7e editie, Intersentia 2020, 145 p.
Beschrijving + inhoudstafel

Coronamaatregelen: tijdelijke werkloosheid na 1 september
N. Mertens, Sociale Wegwijzer, nr. 17, okt 2020, 2

Vlaams opleidingsverlof gaat ‘blended’ in 2020-2021

I. Verdonck, Sociale Wegwijzer, nr. 17, okt 2020, 5

Afkoop studiejaren: overgangsregeling loopt af op 30 november 2020
M. Bruyninckx, Sociale Wegwijzer, nr. 17, okt 2020, 7

Taalgebruik in de onderneming
M. Scheelen, Sociale Wegwijzer, nr. 17, okt 2020, 11

Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden: firma verhuist, wat nu?
A. Jacobs, Sociale Wegwijzer, nr. 17, okt 2020, 15

Weerslag van het uitstel van de sociale verkiezingen 2020 op de beschermingsmaatregelen van de wet van 19 maart 1991
H.-F. Lenaerts, Nieuwsbrief Ontslag nr. 4, sep 2020, 1

 STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN
 
Op onze website vind u een selectie van interessante juridische vormingen:
Studiedienst Bibliotheek Balieprovincieantwerpen
www.balieprovincieantwerpen.be - bib@balieprovincieantwerpen.be
 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich in het verleden heeft ingeschreven. Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van yourmailinglistprovider en bevatten uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, land en de datum waarop u zich inschreef. U kan er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard en voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt. U kunt zich altijd uitschrijven, dat doet u via de link onderaan de nieuwsbrief.