MAART 2016
In deze Bijblijver
 
  • Bruto respons 42,8%: absoluut record!
  • Verdere planning NSE 2016
  • Europese Aanbesteding NSE
 
Bruto respons 42,8%: absoluut record!
De Nationale Studenten Enquête 2016 is afgesloten met een bruto responscijfer van 42,8%, de hoogste bruto respons in de geschiedenis van de NSE!
711.121 studenten zijn uitgenodigd om hun mening te geven over hun studie en onderwijsinstelling. 304.671 studenten hebben hier gehoor aan gegeven.   
 
Verdere planning NSE 2016
Op 12 mei worden de resultaten bekendgemaakt en verwerkt op Studiekeuze123.nl. Tot die tijd staat er nog veel te gebeuren. Een aantal belangrijke momenten uit de planning:
  • Op vrijdag 1 april levert GfK het voorlopig benchmarkbestand 2016 (meerjarig) op onder embargo. 
  • Instellingen hebben tot dinsdag 5 april de tijd om de controle op het benchmarkbestand terug te koppelen. Hou er rekening mee dat dit slechts een korte tijdsduur is.
  • Op vrijdag 29 april levert GfK het voorlopig instellingsbestand op onder embargo. 
  • Instellingen hebben dan tot uiterlijk dinsdag 3 mei de tijd om de controle op het voorlopig instellingsbestand aan GfK terug te koppelen. Dit is in de meivakantie. Dit is nodig om een tijdige oplevering te kunnen garanderen.
  • Het opleveren van de open antwoorden op de ‘last question’ door GfK stond gepland op maandag 16 mei vóór 14:00 uur. Dit is echter Tweede Pinksterdag. Daarom wordt dit verplaatst naar dinsdag 17 mei vóór 14:00 uur.
Kijk voor de volledige planning op Studiekeuzeinformatie.nl
 
Europese Aanbesteding NSE
Dit voorjaar voert Studiekeuze123 een Europese Aanbesteding uit voor de uitvoering van de NSE. Sinds 2013 wordt de uitvoering van de NSE gedaan door GfK. Dit contract loopt dit jaar af en kan niet verlengd worden. Met deze aanbesteding gaan we op zoek naar een nieuwe leverancier. Het gaat om een contract van twee jaar met maximaal twee keer een verlenging van een jaar. In totaal dus maximaal vier jaar.
De huidige uitvoering, zowel richting studenten als instellingen, geldt als ondergrens voor de aanbesteding. Studiekeuze123 wil de huidige aanpak waarbij de uitvoering elk jaar op bepaalde punten verbeterd wordt ook in de komende jaren voortzetten.
We streven ernaar eind mei een nieuw contract te hebben met een leverancier. Gedurende de zomer vindt dan de transitie plaats van de oude leverancier naar de nieuwe. Eind september staat de startbijeenkomst voor de NSE 2017 gepland.

Sinds vorige week is de aanbesteding NSE openbaar. Alle communicatie loopt via Tenderned.
 
Bijeenkomsten
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123
is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.