Quote
 Week 27
Jaar 2011
  ___________________________________________________________________________
 
De geschiedenis herhaalt zich niet, wíj herhalen de geschiedenis,
maar dan net even anders.
Frank Schaper

Is leiderschap aangeboren? Neen, natuurlijk niet! Maar waarom schijnt de ene leidinggevende het dan zo gemakkelijk te hebben en wordt zijn leiderschap gewoonweg aanvaard en erkend? Frank Schaper heeft hierover een prachtig lees- en kijkboek geschreven: Hoe je een geboren leider wordtHij heeft het o.a. over bijzondere rolmodellen. Voor hem persoonlijk waren dat striphelden... Ook kwam hij tot de conclusie dat 'geboren volgerschap' aan de basis ligt van leiderschap. Maar geen volgerschap in de zin van Benjamin Disraeli's uitspraak "Ik moet het volk volgen. Ik ben tenslotte hun leider". Wel door je te identificeren met je voorbeelden, te innoveren en geboren leider te worden die op zijn beurt volgers inspireert enz... Het wordt nog boeiender wanneer hij stelt dat een geboren leider vijf geboortes heeft of met andere woorden vijf doorbraken. Frank Schaper illustreert dit aan de hand van enkele voorbeelden uit de wereldgeschiedenis.  

Echt een boek om als leidinggevende in je boekenkast te hebben en als je een geboren leider wilt worden zijn conclusies en de doorbraakmomenten eens aandachtig voor jezelf te toetsen. 

                        
Wil je reageren op deze quote? Klik dan hier.
 
Deze informatie met je vrienden en contacten delen. 
 
 
 
In het archief kan je alle vorige quotes terugvinden.