logohkwvl
 
   

Heemkunde West-Vlaanderen

Nieuwsbrief Sprokkels 2019 - nr. 51

 

1
 

 

voorbije Heemdag 2019 - Oostende
Bie us an 't zeetje

 

Op 4 mei waren we door de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Plate uitgenodigd in Oostende.
Natuurlijk stond het thema ‘de visserij’ centraal tijdens die dag. In de voormiddag waren er twee referaten. Mevr. Doris Klausing had het over de Vissersopstand van 1887. Haar voordracht werd ondersteund door het muzikale duo Giedo Vanhoecke en Noël Warmoes. Daarna gaf Joris Surmont tekst en uitleg over de geschiedenis van de visserij en de IJslandvaart.
Provinciaal voorzitter Philippe Haeyaert gaf tenslotte tekst en uitleg over de werking van de koepel.
Na de verzorgde broodjesmaaltijd was het tijd om de benen te strekken. We hadden de keuze uit 4 erfgoedwandelingen. De Oostendse gidsen van gidsenkring Lange Nelle verzorgden de begeleiding. En dat het kan waaien aan onze kust hebben we ondervonden!
Terug in het Thermae Palace werd de Prijs Heemkunde West-Vlaanderen uitgereikt aan Filips Benoit (Waregem)  en aan Koen Rotsaert (Brugge).
Het geheel werd afgesloten met het avondmaal.

U kunt hier heel wat foto’s over die dag terugvinden. Een uitgebreid verslag kan je hier lezen. Opgepast het downloaden duurt een tijdje.

 

 

 

 

 

 

 

Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie
OPROEP !

 

De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw won zopas de European Heritage Awards/Europa Nostra Awards 2019 in de categorie 'Dedicated Service', voor hunvrijwilligers inzet sedert 1978 voor het industrieel erfgoed. zie :
http://www.europeanheritageawards.eu/winners/vvia-flemish-association-industrial-archaeology-belgium/
Daarnaast werd de vereniging ook geselecteerd voor deelname aan de Publieksprijs ('Public Choice Awards') waar nu 25 organisaties, instellingen en projecten van uit de verschillende categorieën kunnen deelnemen.

Voor deze publieksprijs is het belangrijk om zo veel mogelijk stemmen binnen te halen. Elkeen kan vanaf een e-mail adres drie stemmen uitbrengen: de eerste stem geldt voor drie punten, de volgende respectievelijk voor 2 en 1.
U kunt op deze website uw drie stemmen uitbrengen. Het 16de filmpje gaat over de VVIA.
In deze bijlage ziet u hoe u geldig kunt stemmen.
Dit is dus een warme oproep om de VVIA te steunen in deze poll!

Dat kan uiteraard door een (eerste) stem uit te brengen, maar ook door iedereen die je kent en die een e-mail adres heeft aan te zetten om een stem op VVIA uit te brengen.

En door de oproep en de bijlage via jouw wegen te verspreiden - met de vraag aan iedereen om die ook verder te verspreiden, zodat er een lawine-effect ontstaat.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Op de boekenplank:
Familieboek Vlaamse molenaars

 

Ruim 2200 verwante molenaars, molenmakers en molenvrienden. Lieven Denewet uit Hooglede kroop nog maar eens in de pen. Het resultaat werd een familieboek over Vlaamse molenaars. Heel wat molenaars uit vooral West-Vlaanderen, maar ook Oost-, Frans- en Zeeuws-Vlaanderen blijken familiebanden te hebbenmet elkaar. Het boek werd een kruisbestuiving tussen genealogie en molinologie.
Bekende voorbeelden zijn de familie Braet en Huys.
Wie in zijn of haar genealogisch onderzoek molenaars aantreft, zal met dit boek zeker verder geraken in zijn of haar stamboom. Dat beroepen vroeger van vader op zoon werden doorgegeven is algemeen bekend, maar ook het uithuwelijken van dochters met andere molenaars kwam voor. Andere zonen moesten dan maar elders uitkijken naar een andere molen.

 

Te bestellen door 14 euro (inclusief verzending) over te maken op IBAN-nr. BE54 4427 6099 1197 van Molenzorg Vlaanderen, Molendreef 45 2890 Sint-Amands met vermelding “Familieboek molenaars”.

 

 

 

 
 

 

Op de boekenplank:
950 jaar Voormezele

 

Vorig jaar werd er door erfgoedcel CO7 een tentoonstelling over deze gemeente georganiseerd in de plaatselijke kerk. Deze tentoonstelling krijgt binnenkort een vaste plaats in dezelfde kerk. De resultaten van het historische en archeologisch onderzoek werden nu gebundeld in een boek van 132 blz. Vragen als: Wanneer is het dorp ontstaan? Waarom op die plaats? Hoe zag het eruit? Hoe groot was de bevolking?, krijgen allemaal een antwoord in dit werk. Dit werk is te koop in de bibliotheek van Ieper voor 10 euro of via www.co7.be.

 

 

 

 

 

 

 

Oproep: Tentoonstellingsproject 2020
'Oorlogsschade W.O. I en W.O. II'

 

In 2020 zal het WAP voor de 20ste maal op de derde maandag van maart een studiedag organiseren. Net zoals we dit in 2015 hebben gedaan met een rondreizende tentoonstelling over ‘200 jaar Hollands bewind’, willen we deze jubileumeditie ook met een tentoonstelling onder de aandacht brengen, waarbij we opnieuw de medewerking vragen van zoveel mogelijk West-Vlaamse archiefdiensten en heemkundige kringen.

Als thema is gekozen voor ‘Het herstellen van de oorlogsschade’ (werktitel). We weten dat de herdenking van de heropbouw na de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek nu volop aan de beurt is, maar ook in de rest van West-Vlaanderen was er oorlogsschade. Omdat dit jaar ‘75 jaar bevrijding van WOII’ wordt herdacht, nemen we in ons tentoonstellingsproject ook het herstellen van de oorlogsschade ten gevolge van de Tweede Wereldoorlog mee op. Zo geven we iedereen de kans om mee te werken.

Bij deze dus een warme oproep aan elke archiefdienst of heemkring om mee hun schouders onder dit initiatief te zetten. Vorige keer waren we met 24. Wat vragen we aan zij die willen meewerken? Bezorg ons een selectie van maximum drie gevallen van oorlogsschade in jullie gemeente/regio, telkens bestaande uit maximum drie stukken (bv. twee documenten en een foto, of: een plan, een document en een foto van één geval van oorlogsschade). Van elk object hadden we graag een digitale foto of scan gekregen (dit moeten nog geen hoge resolutie beelden zijn). We zouden graag jullie toezegging tot medewerking en jullie voorstellen tegen uiterlijk eind juni ontvangen op stadsarchief@brugge.be.

 

 

 

 

 

Tentoonstelling in Koolkerke:
De Zwinhavenstad Monnikerede

 

Nog tot eind juni loopt er een interessante expositie over de verdwenen Zwinhavenstad Monnikerede in de kerk van Koolkerke. Archeoloog Trachet stelt er recent opzoekingswerk uit de Zwinstreek tentoon. De tentoonstelling toont enkele boeiende oude kaarten en merkwaardige vondsten zoals een 15e- eeuwse zegelstempel, een 14e- eeuwse kan en een drinkschaaltje uit de 13e eeuw.
De tentoonstelling is een initiatief van het Koolkerkse feestcomité en is nog tot eind juni vrij toegankelijk van 14 uur tot 17 uur. Tijdens de zomermaanden is ze ook open op donderdag en zondag.

 

 

 

 

 

 

 

Heemkring Tielt bepaalt mee welke naam
een nieuwe straat krijgt

 

Meer en meer wordt er in Vlaanderen een beroep gedaan op de plaatselijke heemkringen bij de keuze van nieuwe straatnamen. Op de verkaveling van Dumobil in Tielt komt er ook een nieuwe straat en het plaatselijk bestuur vond het maar logisch dat men eerst bij de heemkring ‘De Roede van Tielt’ polste naar een efficiënte naam. Deze verkaveling ligt op de plaats van de vroegere site van weverij Van Maele. De naam ‘Weverijstraat’ lag dan ook voor de hand. Ooit lagen een blekerij en een weverij op een steenworp van elkaar. Historisch is de locatie dus verbonden aan die activiteit. Met de oproep naar meer vrouwelijke namen in het straatbeeld, zal men de volgende keer rekening houden.

 

 

 

 

 

 

Heemkring Dadingisila zoekt een (tijdelijk) lokaal

 

Het voormalig gemeentehuis van Dadizele is aan restauratie toe. Die biedt nu nog onderdak aan de heemkundige kring en de muziek- en tekenacademie. Vooraleer de werken kunnen starten dienen deze verenigingen uit te kijken naar een andere, tijdelijke locatie. De heemkring hoopt dat het oud gemeentehuis tegen hun dertigste verjaardag gerenoveerd zal zijn, maar een voorlopige locatie werd nog niet gevonden.

 

 

 

 

Heemkunde West-Vlaanderen verpoppt

 

Op 3 juni werd het startsein gegeven van een nieuw project rond de Popp-kaarten van West-Vlaanderen. In de kadastrale leggers is een schat van gegevens over elke gemeente uit het midden van de 19de eeuw opgenomen. Deze gegevens willen we opgenomen zien in één databank, zodat je vlotter kan zoeken naar bijvoorbeeld de grondbezitters uit je gemeente. Nu ben je daartoe verplicht om alle leggers te raadplegen (want misschien hadden ze ook iets van onroerend goed in een andere gemeente). En soms weet je niet waar men eigendom had, wat betekent dat je voor een volledig overzicht alle leggers moet doornemen. Dat kan beter en efficiënter. Met dit vrijwilligersproject willen we graag zoeken naar een gemeenschappelijke aanpak, zodat we de gegevens goed kunnen uitwisselen. We werkten nog niet alles uit en dus kan het project nog met de tijd verder vorm krijgen. We beloven alvast dat je beschikking krijgt over een digitaal exemplaar van de legger van je gemeente, een invoersjabloon, een blog, enzovoort. Ook staat vast dat de resultaten online raadpleegbaar moeten zijn. Wil je op de hoogte blijven van het project, heb je zin om iets te doen (nu of later), heb je al gegevens digitaal,... gelieve dan een e-mail te sturen naar projectcoördinator Hendrik Vandeginste.

 

 

 

En tot slot

De website van heemkunde West-Vlaanderen is voor een groot stuk terug online!

 

 

UW ACTIVITEIT KON HIER STAAN !!

contacteer ons en stuur uw activiteienkalender op

   

 

 

Wenst u een activiteit of een bijdrage in deze nieuwsbrief?
Stuur dit dan door op redactie@heemkunde-westvlaanderen.be. Een illustratie wordt het best, apart van de bijdrage meegestuurd.

U mag deze nieuwsbrief gerust doorsturen of vrienden uitnodigen om zich in te schrijven voor de volgende nieuwsbrieven.


oude nieuwsbrieven kunt u lezen in

ons archief

 

 

 

 

 

[SUBSCRIPTIONS]