Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Juli 2018 nr. 28
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Beroepingswerk: nieuwe fase
 
Zomertijd: tijd voor reflectie
 
Walk of peace
 
Startweekend
15 en 16 september
 
Slotzondag: terugblik
 
Betrokken buurtgenoten
 
Iona vieringen krijgen een vervolg
 
Fietspuzzeltocht
 
Zomerstop Nieuwsbrief en mail problemen
 
 
Zondag 15 juli
 
Aanvang: 10:00 uur 
Thema:
'Roeping en antwoord'
 
 
Voorganger:
 ds. Aster Abrahamsen-den Bok
 
Sterretjes
 
Diverse bijeenkomsten
 
Gratis vakantie voor ouderen
 
Grens tussen abstracte en herkenbare
 
Samen met de Emmaus / de Waaier op de fiets
 
Vluchtelingenwerk doet een beroep op u
 
Ook in de vakantietijd  voor u geopend
 
Ontelbare mogelijkheden zijn er met keramiek
 
 
AGENDA
 
Iedere dindagmiddag Stiltecentrum open
 
Iedere donderdagochtend
Stiltecentrum open
 
Zondag 22 juli
Gezamenlijke dienst
in Diependaalse kerk
 
Zondag 29 juli
Gezamenlijke dienst
in Bethlehemkerk
 
Zondag 5 augustus
Gezamenlijke dienst
in Diependaalse kerk
 
Zondag 12 augustus
Gezamenlijke dienst
in Bethlehemkerk
 
Zondag 19 augustus
Gezamenlijke dienst
in Diependaalsekerk
 
SAVE THE DATE
 
Zaterdag 15 september
 
Zondag 16 september
 
Dinsdag 9 oktober
Tafels van Hoop
 

Zondag 15 juli

Marcus 6: 6b-13
 
Wat neem je mee? 
Jezus stuurt zijn leerlingen op pad om overal het goede nieuws over Gods liefde bekend te maken. Twee aan twee trekken ze eropuit. Jezus zegt dat ze niets mee moeten nemen voor onderweg: geen geld, geen eten, geen extra kleren. De mensen onderweg zullen voor hen zorgen. En wat ze wél meenemen, is veel belangrijker: het woord van God.
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
3de editie
 
 
Kerkbrink PgH Thema "Veelkleurig"
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Beroepingswerk: nieuwe fase
De kerkenraad is blij u te kunnen vertellen dat er een nieuwe fase aanbreekt in het beroepingswerk. In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van juni is vastgesteld dat ook na een tweede ronde gesprekken geen match ontstaat tussen predikanten van de PGH en de wijkgemeenten Diependaal en Bethlehemkerk.
 
 
Lees meer ...
 
 
Zomertijd: tijd voor reflectie ...
  
 
In de zomer gebeurt er meer achter de schermen dan u merkt:
de startzondag wordt voorbereid, nieuwe ambtsdragers gezocht en het afscheid van andere ambtsdragers wordt voorbereid.
 
 
Walk of peace
Op donderdag 23 augustus 2018 is het 70 jaar geleden dat de Wereldraad van Kerken werd opgericht in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.
 
Wandelaars uit Hilversumse kerken  willen zich aansluiten bij de Walk of Peace in Amsterdam.
 
 
 
Startweekend 15 en 16 september
 
 
 
 
Het jaarthema van de Bethlehemkerk is “een goed Gesprek” en 15 september is de start van de vredesweek.
 
Genoeg redenen om de zaterdag met een breed gedragen initiatief te beginnen!
 
Zaterdag 15 september organiseren we samen met andere organisaties in Zuid de langste pannenkoekentafel op het grasveld bij de kerk.Doe mee door zelf pannenkoeken te bakken en ze aan de langste tafel te bezorgen en samen met andere wijkbewoners op te eten.
 
Maar of die net zo lang wordt als die op de foto? Dat ligt aan u.
 
Slotzondag:terugblik
Wat hebben we het afgelopen weekend genoten van de slotweekend. Voor ieder was er iets te doen:
Zo waren er tieners die overvlogen naar de volgende groep.
Tijdens de dienst werd dor ds. Jetty Scheurwater teruggeblikt op het seizoen 2017/2018 'Kerkproeverij'. Waarin ds. Jetty de diverse hoogtepunten met een mooie foto even aanhaalde en in herinnering bracht. Martine deed verslag van de haak recordpoging.
 
Speciaal voor de jongeren was er na de dienst een  creatieve middag, om de eigen ruimte te pimpen.
 
Buiten op het grote grasveld was een gezellige picknick georganiseerd met een ijscoman, gitaarleraar en duofietsen.
 
 
 
 
Betrokken buurtgenoten
 
 
 
 
Op een steenworp afstand van de Bethlehemkerk woont Jenniffer.  Zij is 61 jaar en afkomstig uit Irak. Ze spreekt nog geen Nederlands maar wil dit wel graag leren. Vanwege een lichamelijke beperking kan ze niet zelfstandig de deur uit. Helaas heeft Jenniffer, behalve met haar zoon en verzorgers, geen enkel contact met anderen. 
 
 
Iona vieringen krijgen vervolg
Na de 1e Ionaviering op 
zondagmiddag 15 april j.l. is ook de 2e Ionaviering op zondagmiddag 3 juni positief ontvangen.
We hebben echt het gevoel bovenwijks in een behoefte te voorzien. Het is mooi om te zien dat het echte Vieringen zijn met gemeenteleden uit de Regenboogkerk, de Diependaalse Kerk, Vitamine G, de Grote kerk en uit andere geloofsgemeenschappen. Bovendien zijn deze vieringen aantrekkelijk voor mensen die de ‘gewone’ 10 uurs vieringen niet meer bijwonen,
  
 
 
Fiets puzzel tocht
  
Op een hopelijk zonnige zomerdag gaan we met jong en oud fietsen met de Emmaus-Paulusparochie en de Bethlehemkerk op zondag 15 juli.
 
We hebben een mooie route in de natuur van ongeveer 25 kilometer met onderweg een aantal stoppunten waar leuke opgeven te doen zijn. Na afloop is er in de ontmoetingsruimte van De Waaier nog een gezellig samenzijn met iets te drinken en te eten.
 
Zomerstop Nieuwsbrief en mailproblemen
Vanaf deze week begint de zomerstop van de nieuwsbrief. De eerste nieuwsbrief van het nieuwe seizoen verschijnt eind augustus. Dus ruim voor het startweekend.
 
De redactie van de nieuwsbrief gaat de komende weken kijken naar de opmaak en de techniek achter het versturen van de nieuwsbrieven. 
 
We wensen iedereen een fijne zomer toe.
 
De afgelopen periode is de nieuwsbrief namelijk niet altijd bij iedereen bezorgd.
Helaas hebben we de oorzaak nog steeds niet gevonden. Probleem lijkt vooral te zitten in e-mail adressen van de KPN: @planet.nl of @knpmail.nl, @telfort.nl of @xs4all.nl, of @hetnet.nl.
 
Excuses voor het ongemak.
PS Nieuwsbrief is ook altijd terug te lezen op de Bethlehemkerk website.
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl