januari 2020
 
Mooie opdracht voor visitatie van vier stadsparken in Amsterdam
Groen & Handicap heeft in december van de gemeente Amsterdam het verzoek gekregen om voor eind februari vier stadsparken te visiteren op toegankelijkheid e.d. voor mensen met een lichamelijke beperking.
Het gaat hierbij om het Noorderpark, het Rembrandtpark, het Martin Luther Kingpark en het Sloterpark.
 
Met name de toegankelijkheid van de hoofdentrees en –routes moeten geschouwd worden. Ook de veiligheidsaspecten bij en rondom waterpartijen, de oversteekbaarheid van drukke fietsroutes en de verkeerssituaties bij en rondom de ingangen van de parken moeten heel scherp in beeld worden gebracht.
De bruikbaarheid van de aanwezige dan wel gewenste voorzieningen in de parken zoals zitbanken, picknickplaatsen, kiosken, openbare toiletten, speelvoorzieningen etc. wordt op haar merites bekeken.
Ook zal de visitatiecommissie, waarin naast mensen van Groen & Handicap ook ervaringsdeskundigen van Cliëntenbelang Amsterdam deel zullen uitmaken, ook aanbevelingen uitbrengen over de beleefbaarheid en de benaderbaarheid van de belangrijkste onderdelen van de parken, zoals waterfonteinen, bloemen- en plantentuinen en de uitzichtpunten.
Na de visitaties komt de aangeboden informatie over toegankelijkheid van de parken en alles wat daarmee samen hangt via websites en/of social media beschikbaar. De visitaties  zijn eind februari afgerond.
 
 
 
Website met toegankelijke wandelpaden stopt
Groen & Handicap heeft naast www.natuurzonderdrempels.nl, ook nog de website  www.wandelenmeteenbeperking.nl. Die site is in 2013 opgezet met een financiering van het toenmalige Revalidatiefonds. We hebben daarin alle toentertijd bekende toegankelijke wandelingen opgenomen en een aantal 'ambassadeurs' bereid gevonden om bestaande routes te controleren en nieuwe routes door te geven. In de afgelopen jaren slonk het aantal vrijwilligers fors en is het niet gelukt om de routes regelmatig na te lopen. De informatie op de website verouderde daardoor snel en leverde daardoor soms veel teleurstelling op bij wandelaars die ineens met een ontoegankelijke route werden geconfronteerd. Het bestuur van Groen & Handicap heeft daarom besloten om deze website uit de lucht te halen en zich volledig te concentreren op zijn 'corebusiness', namelijk het zoveel mogelijk delen van kennis over de beste voorzieningen voor mensen met een beperking in natuur- en recreatiegebieden.
Actuele informatie over de toegankelijkheid van wandelpaden voor mensen met een beperking is te vinden bij de organisaties die deze paden in beheer hebben, zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Provinciale Landschappen.
 
 
 
  Fietsmaatjes is er voor mensen die er graag op uit gaan met de fiets maar dit door een beperking niet meer zelfstandig kunnen. De Stichting Fietsmaatjes Nederland heeft een fraaie website en is het landelijk platform voor alle lokale zelfstandige Fietsmaatjes-organisaties. De website www.fietsmaatjes.nl vindt u hier.
 
 
 
Wandelpad in Eersel vanaf nu rolstoeltoegankelijk
(De Kempenaer 21-1 jl)
Op vrijdag 17 januari heeft burgemeester Wouters de opening verricht van het pad rondom de Buurtboerderij Eersel. Vrijwilligster Melissa mocht de burgemeester laten ervaren hoe het is om in een rolstoel over het nieuwe, obstakelvrije pad te rijden. Dit pad is van meet af aan een grote wens geweest van het bestuur van de Buurtboerderij. Een jaar geleden is de actie gestart om financiële en materiële steun te krijgen voor dit project. Meer foto's hier.
 
 
 
 
Groen & Handicap in overleg met Staatsbosbeheer Tilburg
Na een algemene kennismaking met de (coördinator-)recreatie-adviseurs van Staatsbosbeheer (SBB) werd naggegaan of er in komende tijd visitaties bij SBB plaats konden vinden. Bij SBB staat de noodzaak van een “inclusieve” samenleving niet ter discussie, maar wordt verdere actie op dit punt vooralsnog belemmerd door
  • het ontbreken van inzicht in waar de “witte vlekken” zijn als het gaat om toegankelijkheid c.a. voor gehandicapten, aanwezigheid van familiepaden, landelijk.
  • de benarde financiële mogelijkheden voor “recreatie” (wanner bv. een wankel bankje vervangen moet worden, moet men kiezen voor verwijderen zonder vervanging!)
Toch werd het overleg als constructief ervaren en zijn verdere afspraken gemaakt.

 
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van:  Kenniscentrum Groen & Handicap
Aanmelden voor de nieuwsbrief: tonkwakkel@natuurzonderdrempels.nl