Уважаеми партньори,
 
Имаме удоволствието да ви запознаем с актуални новини от предстоящото издание на  Save the Planet
 
Събитието през 2013 г. в цифри:
-  65% от изложителите са компании от Австрия, Германия, Гърция, Дания, Италия, Литва, Полша, Румъния, Турция, Унгария, Чехия
-  30 лектори от европейски браншови структури: ACR+, DGAW, ENEP, Европейска комисия – Дирекция Околна среда, FEAD, ISWA, OVAM, VDMA и др.
-  85 партньори и медии от 24 държави.
 
В този брой на електронния бюлетин ви представяме част от нашите изложители и партньори.
 
Организатор: Виа Експо
T 032/ 512 905 | E nelly@viaexpo.com | W www.viaexpo.com

 
 
Elkoplast
 
 
 
Ние сме компания с международна дейност в областта на производството на контейнери (от метал, полиетилен, стъклопластови и др.) за събиране, сортиране, компактиране и транспорт на отпадъци. Нашата продуктова гама включва: контейнери за битови отпадъци, разделно събрани и специфични отпадъци; полуподземни и подземни контейнери, контейнери за комунални камиони, резервоари за съхранение, кошчета и др.
 
 
Amandus Kahl - инсталации за пелети от дървесни отпадъци
 
 
В продължение на десетилетия продуктите KAHL са добре познати в световната рециклираща индустрия. Компанията произвежда пелетизиращи инсталации, които работят със следните суровини – животински фураж, биомаса, дърво, слама, отпадъци от гуми, утайки от пречиствателни станции, битови, промишлени  и пластмасови отпадъци.
Развитието на нови технологии за обезвреждане и рециклиране са основната цел на Amandus KAHL. Фирмата успешно се справя с предизвикателсвото да намира технически интелигентни и практически решения за опазване на околната среда.
 
Списание InfoEnviro  
 
Испанските градове рециклират 17.7 кг. хартия и картон на човек от населението
 
През 2012 г. Испания  е оползотворила и рециклирала 830 хил.т. отпадъци от хартия и картон, събрани от общинската система, т.е. с 10 % по-малко в сравнение с 2011 г. Това е предотвратило 747,000 метрични тона отделяне на въглероден диоксид, което се равнява на CO2 емисии, генерирани от 11,516 пътувания до Луната.
Намалението в събраните обеми отпадъци е в резултат на икономическата ситуация и нейния социален ефект. Като цяло е налице спад от 12 % за градовете с население над 100 000 и 8 % за по-малките ...
 
ARGE Compost & Biogas Association  
ARGE Compost & Biogas обединява различни национални организации и през 9-те години на своето съществуване се утвърди в австрийските и международните професионални кръгове чрез многобройните си инициативи.
Основната цел на асоциацията е да създава положителен имидж и разширява полето на изява на своите членове - селскостопански производители и индустриални компании.
Ние постигаме тези цели чрез ...