Altenatuur Nieuwsbrief
 
juni 2019

ONZE ADRESSEN
 
www.altenatuur.nl
 
facebook.com/altenatuur
 
twitter.com/@altenatuur
 
e-mail: altenatuur@gmail.com
 
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
1
Waar blijft 't Altenatuurtje
 
2
Fort Giessen presenteert
 
3
Oproep om uw contributie voor 2019 over te maken
 
4
Nacht van de Vleermuis
 
5
Boerenerfdag 2019
 
6
Nationale
Nachtvlinder Nacht
 
7
Steenuilen
 
8
Open Monumentendag 2019
 
9
Dag van de Duurzaamheid
 
 
AGENDA
 
8 - 10 juni (za, zo, ma)
Duyls Bos Open Dagen
Plaats:
Duylweg, Almkerk
Tijd: 10.00 - 16.00 uur
 
 
29 juni (za):
'Fort Giessen presenteert'
Plaats:
Giessensesteeg, Giessen
Tijd: 12.00 - 16.00 uur
 
27 juli (za):
'Fort Giessen presenteert'
Plaats:
Giessensesteeg, Giessen
Tijd: 12.00 - 16.00 uur
 
23 augustus (vr):
'Nacht van de Vleermuis'
Plaats: Fort Giessen
Giessensesteeg, Giessen
Tijd: 19.30 - 21.30 uur
 
24 augustus (za):
'Boerenerfdag 2019'
Plaats:
Fam. De Gouw, Hank
Tijd: 10.00 - 16.00 uur
 
30 augustus (vr):
'Nationale
Nachtvlinder Nacht'
Plaats:
Giessensesteeg, Giessen
Tijd: 21.30 - 24.00 uur
 
31 augustus (za):
'Fort Giessen presenteert'
Plaats:
Giessensesteeg, Giessen
Tijd: 12.00 - 16.00 uur
 
14 september (za):
'Open Monumentendag'
Plaats: Fort Giessen
Giessensesteeg, Giessen
Tijd: 10.00-16.00 uur
 
28 september (za):
'Fort Giessen presenteert'
Plaats:
Giessensesteeg, Giessen
Tijd: 12.00-16.00 uur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waar blijft 't Altenatuurtje?
Het Altenatuurtje komt later deze zomer uit omdat we een uitgebreid themanummer over de ontwikkelingen van de biodiversiteit (of liever de rijkdom van de natuur) willen maken van het eiland Altena.
 
 
Aanleiding is de grote zorg over de afnemende biodiversiteit wereldwijd. Als bestuur willen we daar op een positieve manier aandacht aan besteden door een overzicht te maken van de belangrijkste ecologische veranderingen op ons eiland Altena. IJkpunten zijn de tijd van de grote ruilverkaveling uit de 60-er jaren, het heden en een mogelijke toekomst. We maken zo ook een natuurfoto van de start van de nieuwe gemeente Altena.
Aan de hand van ons bekende monitoring van ongeveer 25 groepen vogels, planten, insecten, bodemleven, zoogdieren, vleermuizen en vissen beschrijven we de ontwikkelingen in de natuur.
 
Tijdens de avond over biodiversiteit werden al hoopvolle ontwikkelingen die doeners op ons eiland in gang hebben gezet belicht. Het Patrijzenproject, de kruidenrijke weilanden, het betere bermbeheer. Bewoners, boeren en gemeente gaven we ook tips hoe de natuur goed verrijkt kan worden ten behoeve van een vitaal Altena.
 
Aanplanten van hagen in de Doornse polder ten beboeve van de Patrijs
 

Contributie Altenatuur 2019
Nog niet alle leden hebben hun contributie voor 2019 overgemaakt. De penningmeester stelt het zeer op prijs als u dat binnenkort gaat doen. Het rekeningnummer is: NL67 RABO 0301 5243 19 tnv de penningmeester van Altenatuur.
 

Fort Giessen presenteert .....
Vorig jaar is het geheel gerestaureerde Fort Giessen feestelijk heropend. Brabants Landschap heeft veel energie en geld geinvesteerd in het in goede staat terug brengen van het fort. En dat is gelukt! Er staat weer een prachtig fort zoals boven aan deze Nieuwsbrief is te zien! 
Het zou zonde van al dat werk zijn als het verborgen zou blijven achter een gesloten hek. Vandaar dat het in de zomermaanden geregeld open is voor het publiek.
 
In de agenda hiernaast ziet u de zaterdagen wanneer het fort is te bezoeken.
 
Door presentaties en films is te zien wat de functie was van het fort in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ook is er een tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog. Alles verzorgd door de Archeologische Vereniging. Altenatuur laat de natuur van Altena zien. U mag rondwandelen over het fortterrein en vragen stellen aan de gidsen die u kunnen bijpraten. 
Overvaren met een trekpontje over de fortgracht naar het nieuwe educatieparkje moet u ook zeker even doen!
 
 

Nacht van de vleermuis
Deze avond krijgt u te zien en te horen waar de vleermuizen in de wintermaanden verblijven in Fort Giessen. Verder presenteren we mooie beelden van de vleermuis en leert u hoe hij leeft en aan zijn eten komt. Tot slot lopen we buiten om het fort en proberen we vliegende vleermuizen te ontdekken met een batdetector. We beginnen bijtijds! Ook de kinderen zijn welkom!!!
 

Boerenerfdag 2019
De Familie De Gouw heet op ons op 24 augustus vanaf 10 uur welkom op hun boerderij. Het gezinsbedrijf heeft 90 roodbonte koeien en 50 jonge dieren. Je mag er rondkijken en zien hoe de familie de dieren verzorgt. Het wordt vast weer een informatieve dag en .... Altenatuur is er ook met een informatiestand! Het adres is Kalversteeg 1, Hank.
 
foto: digitaalburg.com
 

Nationale NachtvlinderNacht
Door ieder jaar de nachtvlinders te lokken en tellen weten we al aardig hoeveel nachtvlinders er rond het fort vliegen! Al meer dan 200! Deze avond bent u met de kinderen ook weer welkom om mee te kijken wat er op de lampen afkomt.
We gaan door tot middernacht!
 
 

Steenuilen
De vogelwerkgroep is momenteel druk bezig om alle steenuilenkasten te controleren. Dat gebeurt
jaarlijks. Vorig jaar was in Altena bijna 60% van de 126 kasten bezet, een prachtig resultaat. In het
huidige broedseizoen is de bezettingsgraad ongeveer even hoog en is er zelfs sprake van een flink
aantal legsels dat wat groter is dan normaal. Over enkele weken kan de balans worden opgemaakt
als ook de nestkasten gecontroleerd zijn waar de steenuil bij de eerste controleronde nog op eieren
broedde. De kerkuilen worden altijd enkele weken na de steenuilen gecontroleerd.
 
 

Elk jaar in het tweede weekend van september zijn duizenden prachtige monumenten in heel Nederland gratis toegankelijk voor iedereen. Het is dé kans om een plek te bezoeken waar je normaal niet zo snel komt. In Altena is dat Fort Giessen. U bent van harte welkom op 14 september vanaf 10 uur!
Voor verdere informatie zie hierboven: 'Fort Giessen presenteert...'
                            ♦
 

 
Altenatuur
de natuurbeschermingsvereniging
van het Land van Heusden en Altena