Nieuwsbrief december 2013

In mijn coachpraktijk, nabije omgeving en ook bij mijzelf ervaar ik dat veel (partner)relaties hard aan het werk zijn. Hoewel het niet altijd van een leien dakje gaat, lijkt het alsof ieder individueel heeft voorgenomen om niet op te geven en binnen dit samenzijn zichzelf en ook de ander te gunnen om een grote stap in deconditionering te maken en daarmee persoonlijk te groeien. Voor sommige aspecten gaat dat over meer verbinding aangaan, terwijl op andere gebieden juist de weg naar onafhankelijkheid genomen wordt. Dikwijls krijg ik hierbij eenzelfde beeld. Twee mensen die ieder op een andere pool staan. In eerste instantie proberen beiden de ander uit te nodigen of te verleiden om naar hun plek toe te komen. Soms gebeurt dat uit liefde, soms vanuit eigen belang en defensie. In deze incongruentie zit een stromend deel, maar ook een deel dat zorgt voor weerstand en een gevoel van onveiligheid. Zo ontstaat er een soort circulaire dans, die op de lange termijn erg vermoeiend kan zijn. Ik zie veel rust in het systeem ontstaan als beiden vanuit een eigen beweging, eventueel aangemoedigd door de ander, de weg naar het midden zoeken. En dat gaat niet over het vinden van een compromis, maar daar zijn, waar het voor ieder individueel en samen klopt. En daarvoor hoef je niet over je grenzen heen te gaan, want juist daar, in dat "gezamenlijke" eenheidsveld is voor allen een échte comfortzone te vinden.

2014
In de maand december heb ik nog ruimte voor het inspreken van een energetische boodschap, het doen van een energiereading of het maken van een 1-op-1 familieopstelling. Hiervoor kun je een afspraak maken op 033-4451480 of via de mail. Van 3 januari tot 10 februari 2014 ben ik verse inspiratie aan het opdoen voor het nieuwe jaar en is Coach-Inn gesloten.

10 DECEMBER: STRIPPENKAART - VERDIEPING EN TRANSFORMATIE
Heb je een duwtje in de rug nodig in jouw transformatieproces of wil je oefenen met opstellingen of het waarnemen van energie, dan kun je op 10 december terecht bij de strippenkaartdag Verdieping en Transformatie. Voorwaarde is wel dat je een basisopleiding in het begeleiden van Familie- en Organisatieopstellingen en/of Energetisch Waarnemen gevolgd hebt. Je kunt je voor een losse workshopdag inschrijven of een 4-dagenabonnement afnemen.

25 FEBR: OPLEIDING VRAAGGERICHT ENERGIE WAARNEMEN LEVEL 1
Wil je jouw intuitie aanscherpen en energetische waarnemingstechnieken en werkvormen gebruiken in management, coaching of therapie? Wellicht is de 8e editie van de 8-daagse opleiding "Vraaggericht Energie Waarnemen in een professionele context" die op 25 februari 2014 start dan iets voor jou. Een training waarin de deelnemer veel oefent met het lezen van energie en praktisch handvatten krijgt aangereikt voor het maken van de juiste vertaling hiervan.

6 MAART: BASISOPLEIDING COACH-INN-SYSTEMEN (LEVEL 1)
De 5 daagse training "Coach-Inn-Systemen" begint weer op 6 maart. In deze training maak je jezelf die vaardigheden eigen, die je in staat stellen om die interventies te plegen die nodig zijn om kleine familie- en organisatieopstellingen te kunnen begeleiden in jouw eigen dagelijkse praktijk.

13 MAART: OPLEIDING SPECIALIST-INN-OPSTELLINGEN (LEVEL 2)
Voor diegene die toe zijn aan een verdiepingsslag in de begeleiding van familie- en organisatieopstelling, vangt op 13 maart de vervolgopleiding "Specialist-Inn-Opstellingen" aan. In deze training zal aandacht zijn voor zowel individuele als groepsgerichte systemische werkvormen, het lezen van energie in opstellingen, de fenomenologische benadering en dynamieken voortkomend uit de karakterstructuren. Naast de theorie, zal er vooral veel ruimte zijn om zelf opstellingen te begeleiden en persoonlijke vraagstukken uit te werken.

BOEKENTIP VAN DE MAAND
In de loop van de jaren is in verschillende Coach-Inn Trainingen Human Design zijdelings aan de orde geweest. Een systeem dat jou inzicht geeft in de blauwdruk van jouw leven. Tot nu was er vooral Engelse literatuur over dit onderwerp te vinden. Sinds augustus is er ook een Nederlandstalig boek op de markt. "Human Design - Leer jezelf kennen en haal het beste uit jezelf" is geschreven door Guido Wernink & Sarah Leers. Een goede handleiding om met het Human Design Systeem kennis te maken. Wil je dieper op deze materie ingaan, dan is een consult bij Jeannette misschien iets voor jou. Het bezig zijn met Human Design heeft mij dichter bij mijn essentie en authenticiteit gebracht en inzicht gegeven in de manier waarop ik mijn energie het beste kan managen.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Coach-Inn. Voor meer info www.coach-inn.nl. Een weblog wordt bijgehouden op coach-inn.blogspot.com. Coach-Inn kan ook gevolgd worden op twitter en Facebook. Gun je deze informatie aan iemand anders: stuur deze mail dan door.