Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Mei 2017 nr. 21
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Beroepingswerk: Uitnodiging
 
Ieder voor zich en God voor ons allen?
 
Vitame G mag verder groeien
 
Beroepingsproces en afscheid
 
Diaconie groeit, kerken krimpen
 
Vluchtelingen en sterke punten
 
Bazaar Bethlehemkerk
 
Doe mee met de Kerkbrink!
 
Meet Hilversum 2017
 
 
Zondag 28 mei
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: nog onbekend
 
 
Voorganger:
ds. Magda Hazeleger
 
Sterretjes
Jogchum en Bea Kooi doen verslag met nieuwe eigen foto's.
 
Zaterdag 10 juni gaan we de tuin rond kerk tip top in orde maken. Komen jullie ook? Om 09.00 uur staat de koffie/thee klaar.
 
Zaterdag 24 juni is er dé bazaar van 2017, in de Bethlehemkerk met kunst, kitch, curiosa, boeken, speelgoed enz..
 
 
 
AGENDA
 
Maandag 29 mei
Training lectoren
 
Dinsdag 30 mei
 
Ontspanningsmiddag voor senioren
 
Catechese en Stercafé
 
SAVE THE DATEs!
 
Zondag 28 mei
Uitnodiging kerkenraad Beroepingswerk
 
Zaterdag 24 juni
Bazaar in de Bethlehemkerk
 

Zondag 28 mei

Tweede brief Johannes

Van de oudste. Aan de uitverkoren vrouw en haar kinderen, die ik werkelijk liefheb – en niet alleen ik, maar allen die de waarheid hebben leren kennen – op grond van de waarheid die in ons blijft en bij ons zal zijn tot in eeuwigheid. Genade, barmhartigheid en vrede zullen bij ons zijn, van God, de Vader, en van Jezus Christus, de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde.....
 
 
 
 
 
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Beroepingswerk: uitnodiging
 
  
De wijkkerkenraad nodigt u van harte uit op zondag 28 mei van 11.30-12.30.
 
We zullen u informeren over het proces en met elkaar praten over het beroepingswerk. Uw inbreng is daarbij belangrijk.
Als u niet in de gelegenheid bent, bent u welkom op dinsdagavond 6 juni tussen 20.00-21.00 in de kerk.
 
Alle tips, vragen en suggesties zijn altijd welkom via de scriba: scriba@bethlehemkerk.nl
 
De wijkkerkenraad
 
Ieder voor zich en God voor ons allen?
 
Op dinsdagavond 30 mei is er in De Morgenster een bijeenkomst met als titel: Ieder voor zich en God voor ons allen – de kerk en het maatschappelijk debat. Drs. Pieter Broertjes, ds. René de Reuver en dr. mr. ir. Richard Hoff kruisen de degens over de rol van de kerk in de samenleving.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vitamine G mag verder groeien
 
 
Het vervolgplan van Vitamine G is goedgekeurd door de Algemene Kerkenraad. In het plan is onder meer opgenomen dat Vitamine G een activiteit wordt van de Protestantse gemeente te Hilversum (PGH).
Vitamine G wordt als pioniersplekfinancieel ondersteund door de Protestantse Kerk (PKN). De komende drie jaar wordt deze steun volledig afgebouwd, daarna moet Vitamine G op eigen benen kunnen staan.
 
Beroepingsproces en afscheid
 
Op zondag 2 juli 2017 zullen we als wijkgemeente afscheid nemen van ds. Erik van Halsema. We kijken met dankbaarheid terug op 18 waardevolle jaren.
 
Wij wensen hem alle goeds in zijn nieuwe wijkgemeente en zijn verheugd dat we binnen de Protestantse gemeente Hilversum met elkaar samen kunnen blijven werken.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diaconie groeit, kerken krimpen
 
De inzet van diaconieën groeit ondanks een krimpende kerk, blijkt uit onderzoek. Kerk in Actie biedt diakenen tips en voorbeelden voor 'diaconaat van de toekomst'.
In de brochure 'Toekomstgericht diaconaat' staan praktijkverhalen van diakenen. Deze brochure met praktische tips en praktijkverhalen is geschreven naar aanleiding van recent onderzoek op initiatief van de Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie.
 
 
 
 
 
 
Sterke punten en vluchtelingen
 
 
 
Tijdens ‘Midden in het leven’ op vrijdag 9 juni zijn deze keer de gespreks-onderwerpen “Vluchtelingen” en “Sterke punten, wat zijn ze en wat doe je er mee”.
 
We starten om 19.00 uur met American Dinner.
Opgeven uiterlijk woensdag 7 juni via het mailadres middeninhetleven@
 
Geef dan ook op wat je in wilt brengen voor de maaltijd of voor de borrel na afloop zodat we e.e.a. kunnen afstemmen.
 
 
Bazaar Bethlehemkerk
 
Zoek je kunst, kitsch, curiosa, kom dan zaterdag 24 juni naar de bazaar in de Bethlehemkerk.
 
In de kerk kun je van 10:00 tot 16:00 terecht voor tweedehandsboeken, speelgoed, kleine snuisterijen, cd’s maar ook voor vintage kleding en plantjes. 
 
Inbrengen goederen
Heb je spullen die je graag wilt geven voor de rommelmarkt? Dan nemen we die graag in ontvangst op donderdag 22 juni of vrijdag 23 juni tussen 18:00 en 20:00 in de Bethlehemkerk.
 
 
 
Doe mee met de Kerkbrink
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ben jij een betrokken kerklid en creatief? Dan is de redactie van Kerkbrink op zoek naar jou!
 
De redactie van het maandelijks verschijnende kerkblad voor Protestants Hilversum bedenkt thema’s en zoekt daarbij een creatieve invulling.
Kerkbrink wil een verbindende factor zijn tussen wijkgemeenten. Dat kan als alle wijken zijn vertegenwoordigd. Op dit moment zijn mensen uit alle wijken welkom.
 
 
Meet Hilversum 2017
 
De 'Meet Hilversum 2017' samenkomsten
zijn sociale evenementen waar statushouders
en betrokken bewoners elkaar ontmoeten.

Tijdens deze samenkomsten is er gelegenheid tot
het samen muziek maken. Neem biivoorbeeld deel
aan de drumcirkel-sessies, onder leiding van Hans
Beenhakker. Hij neemt drums en percussie-instrumenten
mee, maar u kunt ook uw eigen instrument
meenemen.
 
ledereen is van harte welkom!

Ervaring met drummen of muzikale kennis is niet
nodig. We communiceren met elkaar door middel
van ritme.

Zaterdag 10 juni, 14.00-17.00 uur, Hilversumse
markt in het centrum.

 
Zondag 2 juli, 14.00- 17.00 uur, Emmauskerk, Kerkelandenlaan 5.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl