Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Januari 2018 nr. 03
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Recht door Zee
 
16+ van start
 
Herinnering: Geloofsgesprek
 
Actie Kerkbalans
 
Casella: Steenhouwen
 
Midden in het leven
 
Intieme Bach-cantate
 
Kerkproeverij
 
Gastvrij Leerhuis
 
Kerkbalans voor Dummies
 
Jacobsladder Hilversum
 
 
Zondag 21januari
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Oecumenische viering in de Waaier
 
Thema: ''Recht door zee"
 
 
Voorganger:
ds. Jetty Scheurwater
 
 
Sterretjes
31 januari start er een nieuwe Alphacursus.
 
Met elkaar zingen van bekende kerkliederen in het StilteCentrum.
 
Projectkoor op Goede Vrijdag zoekt leden.
 
PgH is op zoek naar een jeugdwerker voor de wijkgemeenten.
 
Margreth Decker exposeert haar iconen.
 
AGENDA
Vrijdag 19 januari Catechese tieners

Stercafé

Zondag 21 januari 10:00 ds. Jetty Scheurwater, Oecumenische viering in De Waaier

Dinsdag 23 januari Ontspanningsmiddag voor senioren

Stiltecentrum open

Donderdag 25 januari Stiltecentrum open

Vrijdag 26 januari Midden in het leven
 
SAVE THE DATE
 

Zondag 21 januari

Marcus 1:14-20
 
Waar gaat dit naartoe? 
Bij het Meer van Galilea zijn de vissers bezig met hun netten. Dat doen ze elke dag. Maar vandaag verandert alles: Jezus komt langs en vraagt hen om met hem mee te gaan. Meteen laten de vissers alles achter om Jezus te volgen.
 
 
 
 
Hilversum Zuid
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Recht door zee
 
Nog altijd gebeurt er veel onrecht in onze samenleving. Ver weg, en dichtbij. Gebed hiervoor is hard nodig. De Week van Gebed in 2018, ‘Recht door zee’, staat in het teken van vrijheid van slavernij. Dit haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus.
 
Graag sluiten we ons aan bij honderdduizenden christenen die wereldwijd in januari samenkomen om te bidden.
 
Op zondag 21 januari hebben wij een gezamenlijke oecumenische dienst in de Waaier.
 
 
16+ weer van start
Ben je tussen de 16  en 20 jaar en vind je het leuk om met leeftijd  genoten te eten.
 
Kom dan bij de 16+ groep.
 
Op zondag 21 januari komen we om 17.00 uur bij elkaar en gaan gezamenlijk koken en eten.
 
Ben je geïnteresseerd app
of bel of kom gewoon.
 
Groetjes
 
Koos en Annette van Vliet
06 38357758
 
 
Herinnering: Geloofsgesprek
 
 
 
Eerder informeerden wij je over de taakgroep herijking binnen de PgH en de oproep om met elkaar het geloofsgesprek aan te gaan.
Dit kan binnen alle groepen die op welke manier dan ook samenkomen in onze wijkgemeente.
De contactpersonen hebben hiervoor inmiddels de benodigde informatie ontvangen en we hebben gemerkt dat er al mee aan de slag is gegaan. Leer meer ...
 
Actie Kerkbalans
Kerken ontvangen in Nederland geen overheidssubsidie. Om toch te kunnen beschikken over de benodigde financiële middelen zijn de kerken volledig afhankelijk van hun leden. De vrijwillige bijdragen van gemeenteleden voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans leveren daarin een belangrijke bijdrage.
Van u wordt gevraagd een financiële bijdrage te leveren, gebaseerd op draagkracht en vrijwilligheid. Voor De Bethlehemkerk is dit een belangrijke bron van inkomsten. Lees meer ....
 
Zie ook bijlage Nieuwsbrief
  
 
 
Casella: Steenhouwen
 
 
 
 
 
 
 
Daar sta je dan, een stuk steen in je handen. Wat wil die steen worden? Pas als je die vraag tot je hebt laten doordringen, kan het beginnen…
Het programma begint om 14.00 uur in het atelier. Je brengt je eigen steen mee, of je koopt er een bij Casella. De materialen voor steenbewerking zijn aanwezig. We werken gezamenlijk, in stilte en afgewisseld met muziek op de achtergrond, maar er is ook ruimte om af en toe iets te delen over het proces. Lees meer ...
 
Midden in het leven
Op vrijdag 26 januari hebben we deze keer als keuze de onderwerpen “Sterke punten, wat zijn ze en wat doe je er mee” door Annelene en een onderwerp rond het thema “Kerk wat betekent dit (voor mij)”. 
Zoals gewoonlijk starten we om 19.00 uur met American Diner en koffie. Na afloop van de onderwerpen sluiten we zoals gewoonlijk af met een hapje en drankje.
 
Lees meer ...
  
 
 
Intieme Bach-cantate
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdagmiddag 3 februari klinkt in de Grote Kerk te Hilversum de cantate ‘Nur jedem das Seine’ (BWV 163). Een mooie intieme cantate met Italiaanse invloeden van Johann Sebastian Bach. Vier solisten uit Vocaal Ensemble Quink zingen alle onderdelen van deze cantate. Aanvang 16u30. De toegang is vrij met een collecte na afloop.
 
De 'belastingcantate', zo noemde Maarten 't Hart deze cantate voor de 23ste zondag na Trinitatis.
 
 
Kerkproeverij
  
Net als andere jaren willen we in 2018 aandacht besteden aan het jaarthema. Dit jaar is dat ‘Een open kerk: kerkproeverij’.
Dit thema biedt de gelegenheid om over geloofswoorden die voor ons belangrijk zijn met elkaar van gedachten te wisselen.
Wat betekent voor u, voor jou ‘geloven’ en hoe raakt dat je relatie met anderen zodat anderen aan jou ‘kerk’ kunnen ‘proeven’?
Samen met de pastorale ouderlingen wordt daarnaast een gevarieerd programma voorbereid.
 
Leerhuis Gastvrijheid
Op donderdag 8 februari zal ik een avond verzorgen over het thema gastvrijheid.
 
Dit is de vierde avond in de serie leerhuisavonden, verzorgd door predikanten van buiten de Bethlehemkerk.
 
  
 
 
 
 
Kerkbalans voor Dummies
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Geloof is gratis, de kerk niet. Het had de slogan van de Actie Kerkbalans kunnen zijn.
Geloof is onbetaalbaar. Niet in geld uit te drukken. Je zou willen dat dat voor de kerk ook geldt. Dat uw geloofsgemeenschap pro deo functioneert. Geloof in God en de behoefte aan geld gaan niet goed samen, lezen we in de Bijbel al.
Maar de nuchtere feiten zijn hard. Een kerk kost geld. Reken maar uit: salarissen van dominees, onderhoud van het kerkgebouw, gas, water, elektriciteit, koffie, papier, activiteiten van de gemeente en haar omgeving, etcetera etcetera. Om deze kosten te kunnen betalen, bestaat de jaarlijkse Actie Kerkbalans.
 
Jacobsladder in Hilversum
De jongeren van de Bethlehemkerk hebben in het najaar van 2017 een bezoek gebracht aan het atelier van de beeldend kunstenaar Willem Zijlstra. Dat heeft een vervolg gekregen in het maken van een kunstwerk met als thema: “De Jakobsladder”. De jongeren hebben een kopie van zichzelf gemaakt in plastic en figureren als engelen op de jakobsladder.
In de catechese bijeenkomsten hebben zij gesproken over de engel die jezelf kunt zijn in je eigen omgeving. Lees meer ...
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl