http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl

Nieuwsbrief                                                                                              23 maart 2012

LS,

U ontvangt deze Nieuwsbrief van de Kracht van Utrecht om u te informereren over ons duurzame alternatief voor de uitbreiding van snelwegen op de Ring rond de stad en de discussies over de toekomst van auto, fiets en OV-mobiliteit in de stad. 

Wij werken in dit initiatief samen met de Vrienden van Amelisweerd, de Adviesgroep Schone Lucht en Gezondheid, de Fietsersbond en een groeiende groep van bewoners en experts in de stadregio. 

Ons gezamenlijk doel is concrete voorstellen te ontwikkelen hoe we in de Utrechtse stadregio de omslag naar een meer duurzame mobiliteit, schonere lucht en meer leefbare stad kunnen gaan maken; en daarmee ook een nieuwe aanslag op ons kostbare Amelisweerd (bomenkap, lawaai en vervuiling) te voorkomen.

We nodigen u uit: doe en denk met ons mee. 

Gemeenteraad: Maak de omslag in verkeersambities en naar schonere lucht concreet!

Cover Utrecht_aantrekkelijk_en_bereikbaar
De afgelopen maand heeft de raadscommissie Stad en Ruimte het Ambitiedocument van wethouder Lintmeijer, 'Utrecht aantrekkelijk en bereikbaar 2030' behandeld. De behandeling van dit document vormde het voorlopig sluitstuk van een discussie die de wethouder ruim een jaar gelden is gestart over de bereikbaarheid en leefbaarheid van Utrecht op langere termijn.
In een eerder artikel hebben wij als 'Kracht van Utrecht' al aangegeven dat wij blij zijn met de in het stuk weergegeven ambitie: een omslag in mobiliteit binnen het kader van een visie op de toekomstige ontwikkeling van de stad. Daarnaast hadden wij wel een aantal opmerkingen bij de uitwerking.
A27 bij_LunettenStop met deze doodlopende weg - sluit aan bij beschikbare alternatieven

Rijkswaterstaat wil de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd tot 2x7 stroken verbreden. Er is alle reden om te twijfelen of dat wel uitvoerbaar is. Eigen rapporten van Rijkswaterstaat geven aan dat er grote, en naar het lijkt niet oplosbare, problemen ontstaan als gekozen wordt voor bredere varianten.

Daarnaast worden de plannen alsmaar duurder en voldoen ze niet aan de eisen die op het gebied van inpassing, natuur, milieu en gezondheid zouden moeten worden gesteld. Daarom: stop met deze doodlopende weg en overweeg de beschikbare alternatieven voor een een schaalsprong in het fiets en OV-netwerk.
Vorige maand hebben Rijk, provincie en de gemeente Utrecht weer een stap gezet in de besluitvorming over de Ring Utrecht. Zij hebben een groot aantal varianten geschrapt omdat die niet aan gestelde eisen kunnen voldoen. Uit de onderliggende rapporten blijkt zelfs dat voor de A27 aan de oostkant van Utrecht voorlopig nog geen enkele oplossingsrichting voldoet.


Constructief overleg wethouders en Adviesgroep Schone Lucht en Gezondheid

Adviesgroep Schone_LuchtOp 15 maart hield de Adviesgroep Schone Lucht en Gezondheid haar eerste overleg (download hier het officiële verslag). In een 'uitverkochte' trouwzaal in het Stadhuis waren 65 deelnemers aanwezig, waaronder de wethouders Lintmeijer en Everhardt. De doelen van de Adviesgroep zijn: informatie verzamelen en verspreiden over luchtverontreiniging, adviseren en betrekken van bewoners bij initiatieven en het adviseren van en overleggen met wethouders en raad over te nemen maatregelen. De rol van de Adviesgroep hierin is zelfstandig en onafhankelijk adviseren, gevraagd en ongevraagd.
 
Wethouder Lintmeijer is blij met deze onafhankelijke rol. De verankering van de Adviesgroep aan het democratische proces in de stad ziet hij als winst. Frits Lintmeijer: “Het gaat mij om de groep mensen die kritisch en gestructureerd meekijken, daar ben ik blij mee. Ook als de Adviesgroep haar eigen agenda bepaalt is dat winst. Een advies van de Adviesgroep aan het college wint aan kracht als het komt van de onafhankelijke positie van de Adviesgroep”. Zie de Tijdlijn van de gemeente als bijlage bij deze Nieuwsbrief. En Noteer 19 april, 20 uur eerstvolgende bijeenkomst van de Adviesgroep en meld u tevoren aan: schoneluchtutrecht@gmail.com


 
Tot zover, tot (weer-)ziens, met vriendelijke groet, 

Jos Kloppenborg
Jan Korff de Gidts (06 3363 0344)

 
 
Hoort zegt het voort!  
 
 
Doe en denk met ons mee.
 
Tips: Blijf abonnee, overleg met ons en wordt actief
Binnen enkele maanden is het aantal abonnees enorm gegroeid naar meer dan 1100 abonnees. We worden overstelpt met vragen, mails en werk.  
 
Klik hieronder op (Gegevens wijzigen)  en vul ~ via de website~  uw eigen gegevens aan
Maak uw interessegebieden aan ons kenbaar via het Formulier Gegevens wijzigen, waardoor wij u gerichter kunnen inlichten wat u van de verschillende thema’s zou willen weten of zou kunnen doen.

Verzoek: schrijf u niet uit
Hoe eerder we van u als abonnee horen waar u in geinteresseerd bent, des te beter kunnen we u informeren. Want als u zich nu na onvangst van deze nieuwsbrief gaat uitschrijven, blijft u verstoken van al onze Nieuwsbrieven….

Wilt u zich desondanks uitschrijven gebruik dan onderstaande link. Dank voor uw belangstelling.