Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Oktober 2015 nr 027

Insturen copy naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
 
Uitnodiging gesprek zondag na de dienst
 
Najaarsactie diaconie: Voedselbank
 
Zonnefabriek
 
Digitale Wegwijzer
 
Voorlichtingsavond Duurzaamheid
 
Liedfestival
 
Aandacht helpt
 
Lied van de week
 
 
 
 
 
Zondag 18 oktober

Thema van de dienst: "Met gemengde gevoelens"Eerste lezing:
Psalm 121
 
Tweede lezing
Marcus 10:32-45
 
 
Aanvang 10.00
 

Voorganger:
 
 
 
 
 
 
 
 

BEZOEK ONZE SITE
 
Uitnodiging gesprek 18 oktober
 

Luisterend naar de vele nieuwsberichten over de vluchtelingen zijn er gevoelens van barmhartigheid en mede- menselijkheid. Ook zien we spanningen, zijn er zorgen. Wat betekent de komst van vluchtelingen voor de mensen om ons heen? Wat kunnen we doen en waar maken we ons zorgen over? Na de dienst van 18 oktober maken we gelegenheid om naar elkaar te luisteren, elkaar te kunnen bevragen, elkaar te kunnen begrijpen. Komt u ook? Omdat het goed is om naar elkaar te luisteren.
de Wijkkerkenraad
 
Najaarsactie diaconie: voedselbank
 Op zaterdag 14 en zondag 15 november organiseert de diaconie van de Bethlehemkerk wederom de jaarlijkse actie voor de Voedselbank.  Op zaterdag 14 november zamelen we levens-middelen in op 3 locaties:
AH in de Heigalerij, AH in Kerkelanden en Hoogvliet in de Admiraal de Ruyterlaan.
De voorgaande jaren waren de acties zeer succesvol, mede door de grote inzet van u. En u begrijpt: ook dit keer hebben we weer een groot aantal enthousiaste gemeenteleden nodig.Zonnefabriek

 

 

Donderochtend was er in de kerkzaal zonnig een energiemoment. Belang-stellende gemeenteleden en deelnemers aan de Instuif waren getuige van de ondertekening van een intentieverklaring. Met die verklaring kreeg HilverZON, de pas opgerichtte Duurzame Energie cooperatie toestemming om het dak van de Bethlehemkerk te gebruiken. De cooperatie zorgt voor plaatsing van ca. 110 zonnepanelen en voor de distributie van de
zonnestroom naar geinteresseerde buurt- bewoners. De Protestantse gemeente geeft met de toestemming uiting aan haar wens om een bijdrage te leveren aan goed rent- meesterschap en aan haar beleid van "kerk in de wijk". Wethouder Van Vroonhoven maakte duidelijk dat ze zich sterk heeft gemaakt voor dit proces. De zonnefabriek op de Bethlehemkerk is een belangrijke stap voor de gemeente in het gemeentelijke
duurzaamheidsbeleid.

Digitale Wegwijzer 2015 - 2016
 De Bethlehemkerk zet in op duurzaamheid, kostenbesparing en papierverspilling. De nieuwe Wegwijzer 2015 - 2016 is dit jaar voor het eerst ook digitaal beschikbaar. De Wegwijzer is vanaf de site van de Bethlehemkerk te downloaden. Voor meer informatie volg de link naar de website van de Bethlehemkerk.

 
Voorlichtingsavond Duurzaamheid
 
 
 


Woensdagavond liep de kerk vol met buurtbewoners waarvan een groot deel ons gebouw niet kent. Ruim 140 bezoekers kwamen naar de voorlichtingsavond over energiebesparende maat- regelen en het gebruik van zonne­energie, over de aanschaf van eigen zonne- panelen maar ook over deelname aan HilverZon. Deze pas opgerichte Duurzame Energie cooperatie zoekt daken waar zonnepanelen op kunnen. Het dak van de
Bethlehemkerk is het eerste dak in Hilversum dat stroom gaat leveren aan de bewoners.
 
Liedfestival
Op zondag 18 oktober, om 14.00 uur in Utrecht vindt het oecumenisch liedfestival plaats. Op het programma staat Anglicaanse kerkmuziek, vertaald of met eigen teksten van Sytze de Vries. De doelgroep bestaat uit mensen die noten kunnen lezen en enige koorervaring hebben. Lees meer

 Aandacht helpt

‘Aandacht helpt’. Onder deze noemer willen de Hilversumse kerken meewerken aan de hulp aan vluchtelingen die sinds kort op Crailo zijn ondergebracht. In dit kader werd woensdagavond 15 oktober jl. in de Pniëlkerk een informatieavond gehouden. Tijdens deze avond ging het vooral over het bieden van ‘Gastvrije aandacht’, het centrale motto waarmee we ons vanuit de kerk willen inzetten; met toerusting, nazorg, coördinatie en indien nodig praktische/ financiële hulp op basis van eerder opgedane kennis en ervaring – en dat zowel aan de vluchtelingen als aan de gemeenteleden die hen willen ondersteunen. Dit aanbod is uiteraard ook toegankelijk voor niet-kerkleden zonder verdere verplichtingen. Lees meer ...
 
Lied van de week
18 oktober 2015 – Vijfde zondag van de herfst
 
LB 847 – Mijn leven is een splinter aan de tijd
De titel van dit lied zegt iets over het ontstaan ervan. In 2005 verscheen de aanvullende liedbundel Tussentijds, waarvan veel gemeenten gebruik hebben gemaakt als aanloop naar het Liedboek dat in 2013 verscheen.


Insturen copy naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl