Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Mei 2016 nr. 21
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Bezoek Sprembergers
 
Collecte monument slachtoffers MH17
 
Enthousiasme workshop
 
Mijn hart woont elders
 
Nieuwe lezingen serie
 
Vonken in Zuid
 
Zomeruitje
 
PGH zet adviseur ds. Wüllschleger in
 
 
Zondag 29 mei
 
Motto: 'De tijd krijgen'
 
Aanvang: 10:00 uur
 
 
Voorganger:
 
Bethlehem Sterretjes
 
Schoolexamens
Van 12 tot en met 27 mei worden de centrale examens voor middelbare scholieren afgenomen. Lees meer...
 
Toekomst PGH
De krimp van onze kerk maakt een herbezinning noodzakelijk. Denk u met ons mee? Lees meer ...
 
AK en kerk 2025
De Algemene Kerkenraad heeft maandag 23 mei...
 
Goede buren
Woonunits voor daklozen... Lees meer....
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 27 mei
Ontvangst gasten uit Spremberg
Catechese 12-15 jaar en Stercafé
 
Zaterdag 28 mei
Gasten uit Spremberg
Start SOV Week in Doorn
 
Zondag 29 mei
Gasten uit Spremberg
 
Maandag 30 mei
Afscheid Spremberg
 
Dinsdag 31 mei Ontspanningsmiddag voor senioren
   
Zaterdag  4 juni
Slot SOV Week in Doorn
 
Save the date!
 
Vrijdag 10 juni
Voorstelling: "Mijn hart woont elders" in de Morgenster
 
Vrijdag 1 juli
Avond voor alle vrijwilligers in Bethlehemkerk
 
  Lied van de week
29 mei 2016 – Eerste zondag na Trinitatis
 
LB 205 – Daar kraait een haan, een goed bericht
Op deze zondag wordt onze aandacht gevestigd op een morgenlied. LB 205 behoort tot de oudste liederen van de kerk: een voorreformatorische hymne van Aurelius Prudentius Clemens, een dichter uit de vierde eeuw. In veel van die hymnen is het lichtmotief belangrijk. Het zijn dan ook vaak morgen- of avondliederen. In dit lied is het licht dat verschijnt een beeld voor Christus die ons ten leven roept.
 
 
 
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Bezoek Sprembergers
 
 

Het laatste weekend in mei ontvangt de Bethlehemkerk-gemeente hun vrienden uit Spremberg. Op vrijdag 27 mei gaan we de groep aan het eind van de middag van de trein ophalen om ze vervolgens bij ons in de kerk welkom te heten. Daarna gaan onze gasten mee naar huis met hun gastgezinnen.
De volgende dag, zaterdag 28 mei hebben we een mooi programma kunnen samenstellen. In de ochtend komen ... lees meer.

 
Collecte monument slachtoffers MH17
Op zondag 29 mei zal er in onze kerken een extra collecte zijn voor het monument ter herinnering aan de ramp met de MH17.
In overleg met de nabestaanden is het idee voor een monument in Hilversum ontwikkeld. In een veld met zonnebloemen in Oost-Oekraïne kwamen de slachtoffers neer. In een groep van vijftien gegoten bronzen zonnebloemen worden de Hilversumse slachtoffers herdacht. Sommige met de bloem geheel open, anderen bezig open te gaan of nog in de knop - in overeenstemming met het leven van de slachtoffers. Lees meer ...
 
 
 
 
Enthousiasme workshop
 
 
 
Na afloop van de dienst op zondag 22 mei j.l. in de Bethlehemkerk was er een workshop liederen uit de wereldkerk. Met veel plezier en enthousiasme werden mooie en vrolijke liederen uit diverse werelddelen gezongen.
 
 
Mijn hart woont elders
In deze vertelvoorstelling staan de waargebeurde verhalen centraal van 2 vluchtelingen; Mounir uit Syrië en Ayisha uit Ethiopië. Zij ontmoeten elkaar ergens in een wachtkamer in Nederland.

Vertellers Gottfrid van Eck en Pauline Seebregts hebben beiden reeds hun sporen verdiend als professionele vertellers.

De voorstelling is te zien op 10 juni om 20:00 in de Morgenster.

Lees meer...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe lezingen serie
Van 5 juni tot en met 10 juli biedt ons leesrooster een alternatief spoor aan met lezingen uit het boek Numeri. Op de meeste zondagen zullen we inderdaad die lezingen centraal stellen. Israël is in de woestijn, tussen Egypte en beloofde land in. Hoe ben je dan solidair met elkaar? Hoe ga je om met andere volken? Hoe blijf je trouw aan Gods voor- schriften? Lees meer ...
 
 
 
 
Vonken in Zuid
 
 

Wil jij een vonk overbrengen aan de leerlingen in Hilversum Zuid?
Dat kan! Geef je nu op voor het geven van een workshop in de kerk.
Je kiest zelf voor een leeftijdsgroep (4-15 jaar) en het aantal kinderen.
De dag wordt georganiseerd door de Brede School Zuid op donderdag 7 juli 2016.
Meer informatie in de flyer of de bijlage bij deze mail.

 
Zomeruitje
Ook deze zomer organiseren we weer een gezellig uitstapje. Dit jaar gaan we op 20 juli naar 's Hertogenbosch.

Het kan met uw gratis reisdag of met 40 % korting als mee-reiziger. Het is de bedoeling om niet ver te lopen.

Na de treinreis zijn we toe aan een kop koffie met ‘’Bossche Bol’’.

Lees meer...

 
PGH zet adviseur ds.Wüllschleger in
 
 

In verband met het vervullen van de vacature van predikant in De Morgenster is herhaaldelijk gesproken over het inschakelen van een onafhankelijke adviseur om het proces te begeleiden. Ook met betrekking tot de Herijking Beleids-uitgangspunten hebben sommigen aangedrongen op extern advies. Lees meer ....

 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
 
 bij