AUGUSTUS 2016
In deze nieuwsbrief
  • Oproep: Denk mee over hulp bij studiekeuze!
  • Nieuw voorlichtingsmateriaal Studiekeuze123 beschikbaar
  • Rapport ROA over arbeidsmarkt schoolverlaters
 
 
Oproep: Denk mee over hulp bij studiekeuze!
Studiekeuze123 wil graag meer inzicht krijgen in de manier waarop scholen leerlingen ondersteunen bij het kiezen van een studie. Wij zoeken decanen die ons willen helpen door mee te doen aan een interview of groepsdiscussie op donderdag 8 september a.s. U kunt zich hiervoor aanmelden via info@studiekeuze123.nl

Wij stellen uw medewerking zeer op prijs! 
 
Nieuw voorlichtingsmateriaal Studiekeuze123 beschikbaar
  Het nieuwe voorlichtingsmateriaal voor bovenbouw-leerlingen havo/vwo en studenten van mbo-4 om hen te helpen bij hun studiekeuze is weer beschikbaar. Het materiaal bestaat uit een folder en een tweetal posters. Bekijk het materiaal op www.studiekeuzeinformatie.nl.

Digiles
De digiles is dit jaar uitgebreid met de Oriëntatiemeter; een online test om studiekiezers te laten zien in welke fase van het studiekeuzeproces zij zich bevinden. De digiles kunnen mentoren en docenten gebruiken om één lesuur in te richten over het thema studiekeuze.
Bestellen
Heeft u geen pakket folders en poster ontvangen? Bestel dan nu het gratis voorlichtingsmateriaal.
 
Rapport ROA over arbeidsmarkt schoolverlaters
Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht heeft in het rapport ‘Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt’ verslag gedaan van de arbeidsmarktsituatie van gediplomeerde schoolverlaters (vmbo, mbo, havo, vwo en hbo). Cijfers uit dit rapport worden ook door Studiekeuze123 gebruikt op haar website bij de informatie over de arbeidsmarkt en in Studie in Cijfers.
 
 
Bijeenkomsten
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging Hogescholen, ISO, LSVb, NRTO en VSNU.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.