Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Juni 2018 nr. 23
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Verslag kerkenraad
mei 2018
 
Enthousiaste reacties
Ionavieringen
 
Kindercatechese 17 juni
 
Verrassende slotzondag
 
Mantelzorger en alzheimer
 
Zingen = bidden
 
Beelden Noor Weener
 
Oude houten stoelen gezocht!
 
Worstelende profeet of notabele
 
Ghana Gangers: Molenaarsgraaf
 
 
Zondag 10 juni
Oecumenische viering
in de Waaier
 
Aanvang: 09:30 uur
 
Voorganger:
diaken Randy Simileer en ds. Jetty Scheurwater
 
Sterretjes
 
Hoe blijft de mantelzorger op de been?
 
College van Kerkrentmeesters heeft een vacature
 
We zijn opzoek naar huishoudelijke apparaten
 
Grens tussen abstracte en herkenbare
 
Beelden uit het leven in de vitrinekast
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 8 juni
Midden in het leven
 
Zaterdag 9 juni
-
 
Zondag 10 juni
09:30 Oecumenische viering in de Waaier
 
14:00:  Wandelen met Maria [start bij Bethlehemkerk]

Maandag 11 juni
-

Dinsdag 12 juni Ontspanningsmiddag voor senioren

Stiltecentrum open

Woensdag 13 juni
-

Donderdag 14 juni Stiltecentrum open

Vrijdag 15 juni
Catechese en Slotavond Stercafé!

Zondag 17 juni
ds. Maarten Hameete 
 
 

Zondag 10 juni

Marcus 3: 20-35
 
De familie van Jezus gaat naar hem toe
 
Jezus en de leerlingen gingen weer naar huis. Maar ze kregen niet eens de kans om rustig te eten. Want er waren alweer heel veel mensen naar Jezus toe gekomen. Ook de familie van Jezus hoorde wat er allemaal gebeurde. Ze gingen op weg om hem met zich mee te nemen...
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
2de editie
 
 
Paaseditie Kerkbrink
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Verslag kerkenraad mei
  
 
  • Jaarthema seizoen 2018/2019 wordt: ‘een goed gesprek’: de kerkenraad is blij en enthousiast over de plannen in relatie met dit thema van Jetty en Maarten voor het komende seizoen.
  • Op zondag 30 september a.s. zal er een bovenwijkse dienst plaatsvinden in de Morgenster,     met de kerken uit de andere wijken om de vreugdevolle intrededienst van de     jongerenwerker Renate Japenga mee te maken. 
  • Op zaterdag 13 oktober a.s. gaat de wijkkerkenraad zich bezinnen over de aanbevelingen vanuit het rapport van Jack de Koster.
 
Enthousiaste reacties Ionaviering
 
Zondag 3 juni was er veel belangstelling voor deze viering in de Bethlehemkerk,  die dit keer als thema had: “God in alles en allen”; over de heelheid van de schepping en onze verantwoordelijkheid. 
 
Er werd enthousiast gezongen o.l.v. Marlene Erdmann m.m.v. Dianne Heijstee, piano.
Het scheppingsverhaal werd verteld aan de hand van typische Ionatekst, waarin de humor niet ontbrak.  Psalm 8 is gelezen uit de Bijbel in gewone taal. Mooie (gebeds-)teksten completeerden het geheel.
 
  
 
 
Kindercatechese 17 juni
  
 
Hoe woon jij? Wat vind jij een fijne plek om te wonen?
Thuis is meer dan een huis’.
We gaan hierover knutselen en vertellen, spelen en nog meer!
De Kindercatechese is voor alle kinderen van de basisschoolleeftijd. En neem gerust je vriendje of vriendinnetje mee, als je dat wilt.
 
Jullie zijn van harte welkom op zondag 17 juni in de Bethlehemkerk. Lees meer...
 
Verrassende slotzondag
 
Op zondag 8 juli wordt het kerkelijk seizoen afgerond op de slotzondag.
De dienst wordt geleid door ds. Jetty Scheurwater.
 
Er zijn een paar ‘overvliegers” van de kinder- naar de tienerdienst.
 
Verder in deze dienst een terugblik op de vele activiteiten die in 2017/2018 zijn georganiseerd.
O.a. zullen de resultaten van de vele geloofsgesprekken die in het afgelopen jaar zijn gevoerd, worden gepresenteerd.
 
 
 
Mantelzorger en alzheimer
 
Hoe blijft u als mantelzorger op de been?
 
75% van alle mensen met dementie worden opgevangen in de thuissituatie en is er sprake van een langdurige mantelzorgsituatie.
 
Hoe hou je evenwicht tussen draagkracht en draaglast? Gastspreker: Sandra Kok Casemanager.
 
Kom 13 juni naar het Alzheimer Café.
 
Het Alzheimer Café Hilversum is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Naast de onderlinge contacten en gesprekken staat er ook iedere keer een thema centraal, wat door een deskundige inleider wordt verzorgd.
 
 
 
Zingen = Bidden
 
 
Het nieuwe 'Liedboek - zingen en bidden in huis en kerk' bestaat bestond 25 mei precies vijf jaar. Emerituspredikant Reinder Reitsma zou graag zien dat er meer gebruikgemaakt wordt van de vele extra’s die het Liedboek biedt.
 
Liturgische gezangen
‘In het nieuwe Liedboek staan, naast strofische liederen (met coupletten), ook liturgische gezangen zoals een Kyrie en Gloria. Daarnaast biedt het acclamaties voor bij de Bijbellezingen, antifonen, drempelgebeden, gezongen gebeden zoals het Onze Vader, en canons die een mooie verrijking van de eredienst kunnen vormen. Het is fijn en mooi om deze liederen samen te zingen, vooral met een meerstemmig zingende cantorij.’
 
 
Beelden Noor Weener
Vitrine-expositie tot half juni 2018 met beelden van mevrouw Noor Weener (1921).
 
Noor ontwikkelde haar creatieve kanten naast de zorg voor haar gezin. Noor was lid van weefkring, Noor ontwierp zelf kleding en Noor tekende mandala’s.
Het boetseren leerde Noor rond haar 65-ste.
 
 
 
Oude houten stoelen gezocht!
 
Heeft u nog houten stoelen op zolder of in de schuur  die in de weg staan?
 
Wij willen ze graag.
 
We gaan  ze samen met de jongeren opknappen voor in de jeugdruimte in onze kerk.
 
Bel of spreek ons even aan.
 
Groetjes Christa en Annette
06 35387758
 
Worstelende profeet of notabele?
 
In januari promoveerde Jan Martijn Abrahamse aan de VU op de ambtstheologie van Robert Browne (circa 1550-1633). In zijn proefschrift pleit Abrahamse voor de ontmanteling van de dominee. Deze moet niet langer een notabele zijn, maar een benaderbare profeet.
 
Wie wil er nog dominee worden?
‘Geen massa’s meer, dat is wel duidelijk. Toch is er een toegewijde groep jonge mensen die vanuit een diepe passie voor het evangelie voor dit beroep kiest. Over het algemeen gaat het om mensen die ook een passie voor de wereld hebben. Dit is anders dan vroeger, toen predikanten misschien vooral bezig waren met de kerk zelf en de tradities. Nu zien ze het als hun missie om de kerk te helpen de brug te slaan naar de wereld.
 
Lees meer ...
  
 
 
Ghana Gangers: Molenaarsgraaf
 
 
 
 
 
In de zomer van 2016 is een groep jongeren van de Bethlehemkerk naar Ghana Pokukrom geweest. We hebben er gebouwd aan een school.
 
Deze zomer gaat een nieuwe groep van 23 jongeren uit Molenaarsgraaf naar hetzelfde project.
 
Op donderdagavond 21 juni geven Floor Streutker en Aron Rem samen met Piet Meindertsma voorlichting aan de nieuwe groep uit Molenaarsgraaf.
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl