Studiekeuzedatabase Bijblijver
mei 2014
 
Release Studiekeuzedatabase mei 2014
De nieuwste release van de Studiekeuzedatabase (versie 14.4) is beschikbaar.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige database betreffen:
 • De gegevens van de Nationale Studenten Enquête 2014 zijn verwerkt.
 • De instroom en inschrijvingen in het wo met peildatum 2013 (voor het collegejaar 2013-2014) zijn verwerkt.
 • De nieuwste levering (april 2014) van de accreditatiescores (NVAO) is verwerkt.
 • De weblinks naar de accreditatiebesluiten en rapporten zijn geactualiseerd en aangevuld.
 • Het CROHO conversiebestand is verwerkt. Dit bestand maakt koppeling tussen 1CHO en CROHO mogelijk.
 • De vooropleidingseisen van bacheloropleidingen zijn aan de bijbehorende Associate degree gekoppeld.
 • De bachelor-master aansluitingen (1CHO) voor het collegejaar 2013-2014 zijn verwerkt.
 • Wijzigingen in het onderwijsaanbod zijn doorgevoerd op basis van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van 18 april 2014.
 • De opleidingsinformatie die door instellingen wordt aangeleverd, is vernieuwd.
Lees meer over de release van mei 2014.

De nieuwe gegevens zijn voor studiezoekers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de Studiekeuzedatabase Online of via de Studiekeuzedatabase Access.

Aanleveren data voor release augustus: uiterlijk 23 juli 2014
De eerstvolgende release (14.5) vindt plaats op 19 juni. De wijzigingen die u tot en met 22 mei heeft doorgegeven, worden meegenomen in deze release. Wijzigingen voor de release in augustus kunt u tot uiterlijk 23 juli a.s. aanleveren.

De volgende wijzigingen worden op verzoek van de instelling door ons handmatig aangepast:

Opleidingsfactsheet:

 • Bezoekadres
 • Opleidingsvormen verwijderen (voltijd/deeltijd/duaal)
 • Verwijderen van een opleiding
Studiefactsheet:
 • Opleidingsbeschrijving
 • Beroepen
Instellingsfactsheet:
 • Naam van de instelling
 • Bezoekadres
 • Telefoonnummer
 • Website
U kunt bovenstaande wijzigingen doorgeven via het contactformulier.
 
Bovenstaande wijzigingen én wijzigingen in CROHO (zoals nieuwe opleidingen) dienen uiterlijk 23 juli 2014 door u te zijn ingevoerd om meegenomen te worden in de release van 21 augustus 2014.
 
Aanvullende vooropleidingseisen
Voor studiekiezers is het belangrijk zo goed mogelijk geïnformeerd te worden over de eisen waar ze aan moeten voldoen om toegelaten te worden tot een opleiding.

De Hodex-standaard biedt daarom de mogelijkheid om informatie over toelatingseisen aan te bieden onder het label 'applicationRequirements'. Als uw instelling informatie aanlevert via Hodex, willen we u vragen om na te gaan of alle informatie over toelatingseisen op de juiste plek wordt getoond.

U dient in Hodexer informatie over de toelatingseisen in te vullen bij het tabblad "toelating" bij de vraag "Toelatingseisen". Sommige instellingen plaatsen echter (ook) informatie over toelatingseisen in zogenaamde 'contentLinks'. Die informatie wordt niet overgenomen door Studiekeuze123.nl (of andere sites).

Bij instellingen die informatie aanleveren via het Webformulier gaat het wél goed.

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Logo en foto op Studiekeuze123.nl trekt meer bezoekers
Opleidingen die een logo en een foto tonen op Studiekeuze123.nl worden vaker bekeken dan opleidingen zonder logo of foto. Dit blijkt uit de webstatistieken van Studiekeuze123.

Mocht uw instelling nog geen logo en/of foto hebben op Studiekeuze123.nl, lever deze dan aan via het e-mailadres info@studiekeuzeinformatie.nl. De bestanden dienen aan een paar eisen te voldoen:
 • Alle bestanden .png-bestand
 • Logo: 130x95 pixels
 • Thumbnail logo: 104x72 pixels
 • Foto: 410x275 pixels
Heeft uw instelling meerdere vestigingslocaties, dan is het mogelijk om per locatie een logo en/of foto aan te leveren. Het is niet mogelijk om per opleiding een logo en/of foto aan te leveren.

Studiekeuze123 zorgt er vervolgens voor dat het logo en/of foto getoond worden.

Open dagen aanleveren voor start nieuwe schooljaar
Wij verzoeken u weer alle open dagen van uw instelling aan te leveren via Hodex of het Webformulier. Zo kunnen we ervoor zorgen dat bij de start van het nieuwe schooljaar in september studiekiezers weer de meest actuele informatie hebben over de open dagen.

Studiekeuzeconferentie (terugblik)
Vandaag - 22 mei - vindt de Studiekeuzeconferentie ‘De keus van tegenwoordig’ plaats. Zo’n 350 decanen, studiekeuzebegeleiders, voorlichters en andere geïnteresseerden zijn aanwezig. Minister Bussemaker opent de conferentie. Tijdens twee sessierondes kunnen de deelnemers kun kennis vergroten over bijv. Student Analytics, de special Beste Studies van Elsevier, de brede bachelor en Studie in Cijfers. Kunt u vandaag helaas niet aanwezig zijn of wilt u alles nog eens rustig bekijken? De presentaties en een aantal video’s zijn vanaf morgen online te bekijken via www.studiekeuzeconferentie.nl!

Vernieuwde zoek- en bewaarfuncties op Studiekeuze123.nl
Studiekeuze123.nl wordt continu verbeterd om studiekiezers nog beter te informeren en te helpen bij hun studiekeuze. Een selectie uit de meest recente aanpassingen:
 • Als je een opleiding, studie, instelling of stad bewaart, verschijnt er nu onder aan de pagina een nieuwe balk. Hierin kun je gemakkelijk zien welke items je hebt bewaard en in één klik een vergelijking maken van deze items
 • De pagina met het Studies-overzicht en de pagina met het Instellingen-overzicht zijn geheel vernieuwd. Het is nu mogelijk om te zoeken en te filteren op deze pagina’s.
Bestellen en downloaden van de Studiekeuzedatabase Access
De Studiekeuzedatabase Access bevat een momentopname van het volledige aanbod van geaccrediteerd hoger onderwijs (bekostigd en niet-bekostigd) van Nederland.

Om de Studiekeuzedatabase gratis te kunnen downloaden, vragen wij u de leveringsvoorwaarden aandachtig te lezen en het aanvraagformulier te ondertekenen en toe te sturen.

Wilt u volledig up-to-date blijven en gebruik maken van de meest actuele gegevens, dan raden wij u aan de Studiekeuzedatabase Access na elke release opnieuw te downloaden. Heeft u vragen over het bestellen of downloaden van de Studiekeuzedatabase, neem dan contact op met Studiekeuze123 via het contactformulier.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze Bijblijver:
De Studiekeuzedatabase Bijblijver richt zich op afnemers en gebruikers van, en toeleveranciers van data aan de Studiekeuzedatabase.
 
De Studiekeuzedatabase voor het hoger onderwijs bevat feiten en kwaliteitsoordelen over hbo- en wo-opleidingen. De Studiekeuze-database wordt via www.studiekeuzeinformatie.nl beschikbaar gesteld voor professionele gebruikers.
 
De ho-instellingen leveren hun informatie aan voor de Studiekeuzedatabase via het Studiekeuze Webformulier en HODEX.
 
De Studiekeuzedatabase valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Studiekeuze123 wordt gefaciliteerd door SURF.