Studiekeuzedatabase Bijblijver
juni 2014
 
Release Studiekeuzedatabase juni 2014
De nieuwste release van de Studiekeuzedatabase (versie 14.5) is beschikbaar.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige database betreffen:
 • De nieuwste HBO- en WO-monitor zijn verwerkt in de database met o.a. de nieuwste bruto startsalarissen.
 • De studentenoordelen over studeren met een functiebeperking zijn opgenomen in de database.
 • De rendementsgegevens van het HBO en WO zijn geactualiseerd.
 • De personeelsgegevens van het HBO en WO zijn geactualiseerd.
 • De reguliere wettelijke vooropleidingseisen zijn geactualiseerd.
 • De beroepengegevens van het ROA zijn geactualiseerd.
 • De nieuwste levering (mei 2014) van de accreditatiescores (NVAO) is verwerkt.
 • De verouderde accreditatiegegevens zijn verwijderd uit de database.
 • Voor een aantal opleidingen is de informatie m.b.t. numerus fixus up-to-date gebracht.
 • Wijzigingen in het onderwijsaanbod zijn doorgevoerd op basis van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van 23 mei 2014.
 • De opleidingsinformatie die door instellingen wordt aangeleverd, is vernieuwd.
Lees meer over de release van juni 2014.

De nieuwe gegevens zijn voor studiezoekers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de Studiekeuzedatabase Online of via de Studiekeuzedatabase Access.

Aanleveren data voor release augustus: uiterlijk 24 juli 2014
De eerstvolgende release (14.6) vindt plaats op 21 augustus 2014. Wijzigingen voor deze release in augustus kunt u tot uiterlijk 24 juli a.s. aanleveren.

De volgende wijzigingen worden op verzoek van de instelling door ons handmatig aangepast:

Opleidingsfactsheet:

 • Bezoekadres
 • Opleidingsvormen verwijderen (voltijd/deeltijd/duaal)
 • Verwijderen van een opleiding
Studiefactsheet:
 • Opleidingsbeschrijving
 • Beroepen
Instellingsfactsheet:
 • Naam van de instelling
 • Bezoekadres
 • Telefoonnummer
 • Website
U kunt bovenstaande wijzigingen doorgeven via het contactformulier.
 
Bovenstaande wijzigingen én wijzigingen in CROHO (zoals nieuwe opleidingen) dienen uiterlijk 24 juli 2014 door u te zijn ingevoerd om meegenomen te worden in de release van 21 augustus 2014.
 
Logo en foto op Studiekeuze123.nl trekt meer bezoekers
Opleidingen die een logo en een foto tonen op Studiekeuze123.nl worden vaker bekeken dan opleidingen zonder logo of foto. Dit blijkt uit de webstatistieken van Studiekeuze123.

Mocht uw instelling nog geen logo en/of foto hebben op Studiekeuze123.nl, lever deze dan aan via het e-mailadres info@studiekeuzeinformatie.nl. De bestanden dienen aan een paar eisen te voldoen:
 • Alle bestanden .png-bestand
 • Logo: 130x95 pixels
 • Thumbnail logo: 104x72 pixels
 • Foto: 410x275 pixels
Heeft uw instelling meerdere vestigingslocaties, dan is het mogelijk om per locatie een logo en/of foto aan te leveren. Het is niet mogelijk om per opleiding een logo en/of foto aan te leveren.

Studiekeuze123 zorgt er vervolgens voor dat het logo en/of foto getoond worden.

Open dagen aanleveren voor start nieuwe schooljaar
Wij verzoeken u weer alle open dagen van uw instelling aan te leveren via Hodex of het Webformulier. Zo kunnen we ervoor zorgen dat bij de start van het nieuwe schooljaar in september studiekiezers weer de meest actuele informatie hebben over de open dagen. Uiteraard geldt dit ook voor uw opleidingsinformatie!

Terugblik Studiekeuzeconferentie: presentaties online
Op donderdag 22 mei jl. vond de Studiekeuzeconferentie van Studiekeuze123 plaats. Met zo'n 350 deelnemers, de aanwezigheid van minister Bussemaker en een ruime keuze uit inspirerende sessies, kijken we terug op een informatieve en geslaagde dag.

De presentaties en een aantal videoregistraties kunt u terugzien op www.studiekeuzeconferentie.nl

Bestellen en downloaden van de Studiekeuzedatabase Access
De Studiekeuzedatabase Access bevat een momentopname van het volledige aanbod van geaccrediteerd hoger onderwijs (bekostigd en niet-bekostigd) van Nederland.

Om de Studiekeuzedatabase gratis te kunnen downloaden, vragen wij u de leveringsvoorwaarden aandachtig te lezen en het aanvraagformulier te ondertekenen en toe te sturen.

Wilt u volledig up-to-date blijven en gebruik maken van de meest actuele gegevens, dan raden wij u aan de Studiekeuzedatabase Access na elke release opnieuw te downloaden. Heeft u vragen over het bestellen of downloaden van de Studiekeuzedatabase, neem dan contact op met Studiekeuze123 via het contactformulier.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze Bijblijver:
De Studiekeuzedatabase Bijblijver richt zich op afnemers en gebruikers van, en toeleveranciers van data aan de Studiekeuzedatabase.
 
De Studiekeuzedatabase voor het hoger onderwijs bevat feiten en kwaliteitsoordelen over hbo- en wo-opleidingen. De Studiekeuze-database wordt via www.studiekeuzeinformatie.nl beschikbaar gesteld voor professionele gebruikers.
 
De ho-instellingen leveren hun informatie aan voor de Studiekeuzedatabase via het Studiekeuze Webformulier en HODEX.
 
De Studiekeuzedatabase valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Studiekeuze123 wordt gefaciliteerd door SURF.