9
 
Bethlehemkerk Nieuwsbrief
Oktober 2017 nr. 40
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Wintertijd gaat in!
 
Refo500 'Breng ons samen'
 
Wonen in het ogenblik
 
Wat haalt u uit de nieuwsbrief?
 
Kindercathechese 'Open Huis'
 
Ontmoetingsavond 'Aandacht Helpt'
 
Eerste protestantse lezing
 
Reformatie en oecumene
 
Adventskalender 2017
 
Bijzondere Bachcantate van de Reformatie
 
 
 
Zondag 29 oktober
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema: 'Vier je bijbel'
 
 
Voorganger:
ds Hanneke Keur
 
 
Sterretjes
 
Bij de Nationale Viering '500 jaar reformatie' in Utrecht is koning Willem-Alexander aanwezig.
 
Wegwijzer of wel blauwe boekje 2018 is online.
Een oudere gast van onze kerkdiensten heeft de wens te kennen gegeven om gedoopt te worden.
 
AGENDA
 
Zondag 29 oktober
11:30 Bijbelquiz
 
Maandag 30 oktober Doopcatechese

Dinsdag 31 oktober Stiltecentrum open

Ontspanningsmiddag voor senioren
 
Donderdag 2 november
Stiltecentrum open
 
10:00: Instuif over reis naar Suriname
 
Zondag 5 november
ds. Erik van Halsema 
 

Zondag 29 oktober

Matteüs 22: 34-36

Daarna durfden de sadduceeën niets meer aan Jezus te vragen. Toen de farizeeën dat hoorden, kwamen ze bij elkaar. Eén van hen, een wetsleraar, stelde Jezus een vraag. Hij zei: ‘Meester, wat is de belangrijkste regel in de wet?’...
 
 
 
Hilversum Zuid
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Wintertijd gaat in!
De wintertijd gaat dit weekend weer in
 
In de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 oktober gaat de wintertijd weer in. Dat gebeurt door om 03:00 uur de klok één uur terug te zetten. Daarmee krijgen wij het uurtje slaap terug dat wij bij het ingaan van de zomertijd zijn kwijtgeraakt.

Door deze tijdverschuiving is het ’s ochtends voorlopig weer eerder licht en wordt het ’s avonds vroeger donker. Op zondag 25 maart 2018 gaat de zomertijd weer in.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Refo500 'Breng ons samen'
 
 
  
We weten het: 500 jaar geleden spijkerde Maarten Luther zijn 95 stellingen op de slotkapel van Wittenberg. Dat heeft veel teweeg gebracht.
 
Tijdens de Hilversumse Refo500-avond op 28 oktober wisselen deskundigen uit diverse Protestantse kerken en gemeenten hierover van gedachten. Dit vindt plaats in de Grote Kerk aan de Kerkbrink.
 
Rondom het thema ‘Breng ons samen’ wordt overdacht wat het verleden heeft gebracht, maar ook wat de kerk van reformatoren als Maarten Luther kan leren voor de toekomst. Dit zal worden besproken door prof.dr. W.H.Th. Moehn en de heer L. Janse.
 
Muzikale medewerking wordt verzorgd door twee koren: Edoza onder leiding van David Niemeijer en Immanuel onder leiding van Albert Brasz. Zij begeleiden ook de samenzang op deze avond.
 
 
Lees meer...
 

Wonen in het ogenblik
 
 
  
 
Donderdag 16 november 20.00 uur begeleidt ds H. Weimar “Wonen in het ogenblik”. Dit is een avond die gaat over beginnende en matige dementie. Hoe gaan de mensen er mee om, hoe gaat de kerk er mee om. Een avond om informatie het halen, maar ook uit te wisselen.
 
 
Wat haalt u uit de nieuwsbrief?
De komende maand vindt er een onderzoek plaats naar de vraag hoe gemeenteleden denken over de communicatie binnen onze Protestantse gemeente; berichtgeving via Kerkbrink, nieuws­brieven, websites, apps, enzovoorts.
 
Het kan zijn dat u wordt benaderd om mee te doen aan het onderzoek. Wilt u in dit geval meewerken en uw eerlijke mening geven?
 
Vijf studenten van de Christelijke Hogeschool Ede gaan het onderzoek doen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kindercatechese 'Open Huis'
 
We houden ‘Open Huis’.
Jullie, jongens en meisjes van groep 1 tot en met groep 8, zijn van harte welkom met je vriendjes en vriendinnetjes op zondag 5 november in de Bethlehemkerk.
 
Hoe doe je dat, een Open Huis houden? We gaan veel ‘doen’. We gaan kokkerellen en we gaan met elkaar rondsjouwen. Wat heeft dat met ons ‘Open Huis’ te maken? Kom ook dan weet je het! De deur staat open vanaf kwart voor 10.
Tot dan allemaal!
 
 
Ontmoetingsavond 'Aandacht Helpt'
  
 
Onze ontmoeting bestaat op woensdag 15 november uit twee delen. In het eerste deel vanaf 18.00 uur gaan wij samen eten met een aantal Syrische gezinnen.
In het tweede deel vanaf ongeveer 20.00 uur gaan we verder met elkaar ontmoeten en zullen we vanuit Aandacht Helpt ook informatie verschaffen wat er in de komende maanden te verwachten is. 
 
Wij nodigen jullie van harte uit om te komen. Geef je voor 1 november op.  
Aanmelden kan via aandachthelpt@gmail.com
 
We komen bij elkaar in De Schuilhof in Hilversum.
 
Lees meer…
 
 
Eerste protestantse lezing
“Protestantisme is voor mij niet alleen een geloof, maar ook een cultuur.”
 
Als historica, theologe en protestantisme-deskundige, kan dr. Katharina Kunter als geen ander licht werpen op 500 jaar Reformatie in Europa. Dat doet zij tijdens de eerste Protestantse lezing op dinsdag 31 oktober.
 
 
 
 
Adventskalender 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vindt u het ook zo leuk als de postbode komt in december? Je hoort de brievenbus klapperen en hoopt een hele stapel kaartjes met goede wensen te vinden. In deze digitale tijd is zo’n echt kaartje in de hand hartverwarmend. De nieuwe adventskalender geeft u de gelegenheid iedere dag tijdens Advent iemand blij te maken met zo’n kaartje.
 
Aan de hand van het thema ‘Kwetsbaar als een kind’ is er elke dag een bijzondere tekst met passend beeld, voor wie een moment van bezinning of meditatie zoekt.
 
 
 
 
Bachcantate van de Reformatie
 
Op zaterdag 28 oktober klinkt bij Cantate op de Brink de cantate ‘Ein feste Burg ist unser Gott’. Een beroemde cantate van Johann Sebastian Bach. Dit is dé Bachcantate van de Reformatie.
 
De uitvoering is in de Grote Kerk op de Kerkbrink te Hilversum. Aanvang 16.30 uur.
 
De toegang is vrij met een collecte na afloop.
 
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl