Bethlehemkerk                                                   
Juni 2021 nr. 25
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
Zondag 27 juni:
Slotzondag!
 
Bethlehemkerk: meer mogelijk voor kerkdiensten
 
Bethlehemkerk Late Summer Fair 9 oktober
 
Jan de Leede kandidaat voorzitter Algemene kerkenraad Hilversum
 
Kliederkerk: gratis doeboekje Thuis Zomer
 
SOK:
Koffiepauze
 
Ds Aster: langzaam steeds een beetje beter
 
Tuindag 26 juni
 
Bijbelstudieboekje rond zorg voor de Schepping
 
Proberen bij de ziel van mensen te komen
 
 
 
Viering
Zondag 27 juni
Slotzondag
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema:
'Schepping als op God leren vertrouwen'
 
ds. Jetty Scheurwater
 
 
 
 
Sterretjes
samen@
bethlehemkerk.nl
________________
Samen:
__________________
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 25 juni
Nieuwsbrief
 
Slotactiviteit cateches & tieners
 
Zaterdag 26 juni
 
Zondag 27 juni
 
ds. Jetty Scheurwater
 
Samen buiten op het gasveld koffiedrinken
 
Maandag 28 juni
-
 
Dinsdag 29 juni
-
 
Woensdag 30 juni
--
 
Donderdag 1 juli
 
Voedselbank: uitgifte vanuit Bethlehemkerk
 
Vrijdag 2 juli
Nieuwsbrief
 
Zaterdag 3 juli
-
 
Zondag 4 juli
ds. Hanneke Keur
 
SAVE THE DATE
 
 
Zondag 27 juni
 
Johannes 4: 46-54
 
Hij ging in Galilea weer naar Kana, waar hij van water wijn had gemaakt.
Er was daar een hoveling uit Kafarnaüm wiens zoon ziek was. Omdat hij gehoord had dat Jezus uit Judea naar Galilea was teruggekeerd, was hij naar hem toe gekomen, en nu vroeg hij of Jezus mee wilde gaan om zijn zoon, die op sterven lag, te genezen. Jezus zei tegen hem: ‘Als jullie geen tekenen en wonderen zien, geloven jullie niet!’ Maar de hoveling drong aan: ‘Heer, ga toch mee, voordat mijn kind sterft.’‘Ga maar naar huis,’ zei Jezus, ‘uw zoon leeft.’ De man geloofde wat Jezus tegen hem zei en ging weg. ...
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
Wijkkrant 1215
Hilversum Zuid
 
 
"DE WERELD IN"
 
 
Website van de PgH www.pknhilversum.nl
 
 
BEZOEK ONZE SITE
We zijn blij dat we weer met gemeenteleden kunnen vieren. Vanwege de coronapreventie is er echter een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar in de kerkzaal. Daarom gebruiken we voorlopig een reserveringssysteem. U leest alles hierover en u kunt reserveren op de pagina reservering kerkdienst.
 
Veilig een kerkdienst bezoeken
Hoe wij zorgen voor een veilig bezoek aan de kerkdiensten leest u hier.
 
Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: voorbedegevraagd@bethlehemkerk.nl dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.
 

Zondag 27 juni: Slotzondag

Zondag 27 juni is het alweer de slotzondag van dit seizoen. In de dienst zullen we terugkijken op het bewogen afgelopen seizoen, en stilstaan bij het overvliegen vanuit de kinderdienst.
 
We staan nog één keer stil bij het seizoen over schepping, wat is er allemaal gebeurd en heeft het ons geloof gevoed? Wat hebben we gedaan om ons geloofsvertrouwen in God, onze hoop op Jezus en onze liefde voor God en mensen te voeden?
 
Met het thema Schepping als op God leren vertrouwen zullen we met elkaar terugkijken op het seizoen dat geweest is, en zoeken naar de betekenis van leren vertrouwen voor ons bestaan. Op wie stelt u uw vertrouwen? Wat kunnen we van elkaar leren? We zijn benieuwd of de pandemie nieuwe inzichten heeft opgeleverd. Zomaar wat vragen die aan de orde zullen komen. 
 
Na de dienst gaan we naar buiten op het grasveld van de Bethlehemkerk. Daar staan koffie en thee voor u klaar. Er zijn daar dan ook tafels en stoelen.
 
 

Bethlehemkerk: meer mogelijk voor kerkdiensten

Beste gemeenteleden van de Bethlehemkerk,
 
Nu vanaf zaterdag 26 juni 2021 de Rijksoverheid opnieuw versoepelingen doorvoert in de covid-19 maatregelen, is er ook ruimte om dit te doen ten aanzien van de kerkdiensten.
De kerkenraad van de Bethlehemkerk volgt het advies op van de CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) en is afgestemd met de PKN Nederland.
 
Wij hebben het advies vertaald naar de volgende aandachtspunten voor komende zondag (slotzondag) 27 juni 2021:
 
  • Het aantal van 60 kerkgangers exclusief medewerkers is as zondag nog van toepassing;
  • De Basisregels Covid-19 (1,5 meter afstand houden, handen wassen, desinfecteren, bij klachten blijf je thuis, registreren in Eventix etc) en GebruiksPlan blijven van toepassing;
  • Vanaf 27 juni 2021 vervalt de mondkapjesplicht tenzij de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden;
  • Zingen: Alleen het aanvangslied en slotlied zingt de gemeente mee, verder wordt er nog niet gezongen in de kerkdienst van aanstaande zondag;
  • De overige liederen worden gezongen door de voorzangers;
  • De ventilatie staat op 100% in de kerkzaal ivm het afzuigen van aerosolen;
  • Er wordt buiten koffie gedronken op 1,5 meter afstand.
 
Vanaf 4 juli 2021 houden we deze aandachtspunten nog aan met dien verstande dat we naar 3 liederen in de dienst gaan om mee te zingen.
Op 11 juli 2021 is er een dienst in de Diependaalsekerk.
 
Wij zijn blij met de huidige versoepelingen en blijven met u communiceren via de nieuwsbrief en de website.
 
Een hartelijke groet namens de kerkenraad
 

Jan de Leede kandidaat voorzitter Algemene kerkenraad Hilversum

Jan de Leede is beschikbaar voor de functie van voorzitter van de Algemene kerkenraad van de Protestantse gemeente Hilversum (PgH). Op 28 juni neemt de kerkenraad daarover een besluit. De benoeming geldt voor vier jaar per 1 september aanstaande.
Ook de benoeming van een nieuwe secretaris staat op de agenda van 28 juni. Al eerder liet dominee Erik van Halsema weten zich daarvoor kandidaat te stellen als de functie van voorzitter is ingevuld. Voor beide functies zijn er geen andere kandidaten.
 
Jan de Leede was eerder lid en voorzitter van de wijkkerkenraad van De Morgenster in Hilversum Noord-Oost. Samen met echtgenote Janneke de Leede is hij actief in De Morgenster.
 
 

Kliederkerk: gratis doeboekje Thuis Zomer

Met het doeboekje Kliederkerk Thuis Zomer kunnen jong en oud met elkaar op creatieve ontdekkingsreis door het verhaal van Naäman. De zomer komt eraan. Vakantie, ijsjes eten en lekker zwemmen. In het zwembad, de zee of misschien wel in een rivier in de buurt.Naäman kreeg de opdracht om te baden in een rivier, maar daar had hij helemaal geen zin in! Benieuwd naar zijn verhaal? Ga mee op reis. Waarschuwing: je gaat wel vies worden!
 
Klik hier voor een voorproefje.
 
Het doeboek staat vol met leuke spelletjes, creatieve opdrachten en kliederige knutsels.Sommige opdrachten kun je alleen doen, maar voor de meeste vragen en opdrachten heb je elkaar nodig. Gebruik dit boekje eens voor een familiemoment, na het eten of op zondagmiddag. Of bijvoorbeeld tijdens een logeerpartij of vakantie. Verder kan je de opdrachten allemaal thuis doen. Bestel het boekje op https://protestantsekerk.nl/nieuws/doeboek-kliederkerk-thuis-zomer.
 
Bethlehemkerk Late Summer Fair 9 oktober
 
De Bethlehemkerk presenteert haar Late Summer Fair op zaterdag 9 oktober 2021. Vorig jaar moest de Late Summer Fair nog geannulleerd worden i.v.m. de bekende pandemie, maar dit jaar staat Late Summer Fair gewoon weer gepland.
De organisatie van de Late Summer Fair is voor deze editie van alles voor u aan het voorbereiden, zodat er voor iedereen iets te beleven is. De najaarsmarkt met een tientallen kramen (handwerk, klein varia, groot varia, veel boeken, plantjes, etc. etc.) wordt tussen 10.00 – 15.00 uur gehouden in de Bethlemhemkerk. 
Zaterdag 9 oktober is er genoeg te beleven tijdens van de Late Summer Fair.
Naast de kramen met de traditionele bazaar-artikelen is er een plantjesmarkt en zijn er ook een aantal stands van verenigingen (namen volgen later deze zomer) aanwezig. Natuurlijk is aan de kinderen gedacht. Ook zijn er demonstraties en proeverijen. 
 

Samen online koffiedrinken: Koffiepauze

Gedurende de zomermaanden is er geen samen online koffiedrinken. In plaats daarvan kunnen we steeds vaker, als het weer het toelaat, buiten op het kerkplein een kopje koffie of thee drinken. We houden ons daarbij wel aan de afstandsnorm van 1,5 meter! Als het (hard) regent zult u thuis een bakje moeten doen.
 
Slotzondag is de laatste SOK van dit seizoen. We drinken dan na afloop van de viering samen koffie op onze mooie grasveld naast de kerk. Voor iets lekkers bij de koffie wordt gezorgd.
 
Zondag 20 juni is er natuurlijk nog een keer SOK. De vraag die ds. Helmut Thon alvast meegeeft voor het tweede deel van het Samen Online Koffiedrinken is: Wat betekent het voor jezelf om (niet?) gedoopt te zijn?
 
 
Ds. Aster: langzaam steeds een beetje beter
 
We kunnen u melden dat het langzaam steeds een beetje beter gaat met Aster. Wel is duidelijk dat zij voor 1 augustus nog geen werkzaamheden zal oppakken.
 
Daarna wordt opnieuw gekeken of en wat er dan wel mogelijk is. Aster heeft er goede hoop op dan weer geleidelijk wat werkzaamheden op te pakken. Met haar hopen we dat dit mogelijk zal zijn.
 
We wensen Aster herstel en hernieuwde energie toe en dat ze wat meer kan genieten van deze zomerperiode. We denken aan haar.
 
 
Tuindag Bethlehemkerk: 26 juni 
 
Het voorjaar is in volle gang en alles bloeit en groeit hard.
Ook het “onkruid’ rond onze mooie kerk.
 
Zaterdag 26 juni gaat er een kleine ploeg gemeenteleden aan de slag om de omgeving weer tip top te maken.
 
We starten om 09.00 uur met kop koffie/thee en verdelen de taken.
Groet Tuincommissie.
 
 
 
 
Bijbelstudieboekje rond zorg voor de Schepping
 
Wie een bijbelstudieboekje zoekt dat ingaat op de actuele vragen rond zorg voor de schepping en sociale gerechtigheid kan goed uit de voeten met ‘Eenvoudig leven’. Acht hoofdstukjes met prikkelende gedachten over het goede leven en dwarse keuzes.
 
 
 

Proberen bij de ziel van mensen te komen

Kees Schipper, ouderling in de Bethlehemkerk, bezoekt mensen met dementie. In de nieuwste uitgave van Kerkbrink komt hij aan het woord. ‘Ik probeer bij de ziel van mensen te komen’, vertelt hij. Soms lukt het met liederen en het Onze Vader. ‘Ik heb altijd het boekje ‘Wie zingt mee’ bij me en de Bijbelvertaling van 1951. Die teksten en liederen kennen mensen met dementie vaak nog.’
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl graag voor woensdag 20:00