www.krachtvanutrecht-initiatief.nl                                                                25 september 2012

Extra Nieuwsbrief (no. 27) van de Vrienden van Amelisweerd en de Kracht van Utrecht

 

Minister wil nog even snel doordrukken: bak toch verbreden naar 2x7 !

Maar College van B&W staat achter ons en wil geen verbreding bak A27 door Amelisweerd 

Slaagt deze Haagse bluf en laat een nieuw kabinet zich een voldongen feit presenteren?

Wat is hier aan de hand? 

Sneeuwkloklaan inzetDemissionair minister Schultz van Infrastructuur en Milieu (VVD) heeft vandaag per brief laten weten dat zij de verbreding van de bak bij Amelisweerd naar 2x7 rijsttroken nog even snel wil doordrukken. Belangrijk is dat het Utrechts College van B&W en de gemeenteraad achter ons staan om de bak niet te verbreden (zie commissiebrief). Nu is dan ook de nieuwe Tweede Kamer aan zet. 
 
Het College van B&W heeft geen handtekening onder dit besluit gezet omdat het voor het College maar de vraag is of je voor het uitbreiden van de capaciteit van de A27 wel de bak van Amelisweerd zou moeten verbreden. Het College voelt zich hierin gesteund door de diverse amendementen en moties die de gemeenteraad al in 2010 had aangenomen... 'Onderzoek de mogelijkheden om de doorstroming op de A27 te vergroten binnen de bestaande bak in Amelisweerd'; onderzoek de mogelijkheid van 80 km/uur op de Ring; onderzoek de gezondheids-effecten van het verkeer op de Ring en zoek naar verbetering van de woon- en leefsitiuatie in woonwijken langs de A27.
 
Utrechts College kiest voor een betere, duurzamere oplossing
Hiermee maakt het College voor het eerst duidelijk, klip en klaar dat zij het met de minister oneens is en zij ons steunt in ons streven naar een betere, duurzamere oplossing voor stad en regio. Het College kiest een goed moment, juist nu we a.s. zondag ruim 40 jaar Vrienden van Amelisweerd vieren, zie www.vriendenvanamelisweerd.nl !
 
Waarom vinden wij dat het College een sterk standpunt heeft?
De minister wil nu doordrukken met 2 x 7 en het verbreden van de bak, ondanks twijfels en onzekerheden over:
Lichtelijk verbijsterend is dat de minister tussen neus en lippen aangeeft dat er nu geen geld is voor verdere OV-plannen voor de regio. Daar moet het volgende kabinet maar naar zoeken. Maar deze besteding van 1 miljard euro wilde zij nog wel even regelen….

Waarom is de nieuwe Tweede Kamer en/of het Kabinet nu aan zet?

De besluitvorming staat nu echt op een kruispunt. Daarom gaan we vanuit Utrecht ondersteuning van de Tweede Kamer en het Kabinet vragen voor de Utrechtse opgave in duurzame stedelijke ontwikkeling. 
 
Stad en regio zijn de laatste 20 jaar enorm gegroeid. Dat heeft mooie kanten, maar er is een ook toenemende spanning tussen doelstellingen op het gebied van bereikbaarheid en die op het gebied van leefbaarheid/gezondheid/duurzaamheid. Er is een grote behoefte aan en zelfs noodzaak tot een omslag in vervoersmogelijkheden die een antwoord biedt op de schaalsprong van de regio. Elementen daarin zijn:
Lightrailnet Utrecht_KvU
In een tijd van bezuinigen is het waardevol ook te kijken naar nieuwe manieren van financiering van HOV- en tramnetwerken.
 
De uitbouw van deze netwerken kan de overheid niet op eigen houtje. Wij hebben met het bedrijfsleven (Strukton, BAM en Movares) een uitwerking van een Tweede Tramas Uithof-Binnestad-Leidsche Rijn (bekijk hier onze presentatie Lightrailnetwerk in Utrecht). Privaat-publieke samenwerking biedt hierin kansen. In lijn met de omslag en innovatie zoals de Utrecht Development Board in haar visie heeft omschreven. 
 
Wat vragen wij van de Tweede Kamer en het Kabinet? 
 
Tweede Kamer
Onze vraag aan de Kamer en Kabinet is dan ook: Ondersteun stadsregio Utrecht met een Meersporenstrategie: Werk aan synergie van verkeersmodaliteiten in samenhang met ruimtelijke ontwikkelingen, inclusief verbetering van de woon- en leefsituatie langs Rijkswegen.
Kamer en/of Kabinet kan met een initiatiefcommissie ruimte en tijd scheppen voor oplossingen, die zowel de taakstelling omvat van de Planstudie (opwaardering Ring binnen de bak) als die van een OV-MIRT-verkenning ten dienste van een duurzaam en gezond ruimtelijk toekomstperspectief voor de regio: de doelstellingen van stad, provincie en Rijk samen met elkaar verbinden in plaats van bestrijden. 
 
Wat nodig is, is niet "nog meer asfalt en zoek het maar uit met de rest", maar een variant die optimaal voldoet aan de criteria multimodale bereikbaarheid, leefbaarheid, inpassing en financiën. Aandachtspunt is het ontschotten van mobiliteitsbudgetten, met meer mogelijkheden om die vanuit onze en andere stadsregio's naar prioriteit en urgentie toe te delen.
 
 
Meer info: Jan Korff de Gidts, 06 3363 0344 / Jos Kloppenborg 030 273 5885
 
Denk en doe mee, juist nu!
 
Stuur bv. deze email door naar een vriend of vriendin
 
Mail uw reactie naar [info@krachtvanutrecht-initiatief.nl]

Twitter naar @krachtvanu
 
En/of vul uw gegevens en interessegebieden hieronder aan, dan nemen wij contact met u op.