Bethlehemkerk Nieuwsbrief
November 2018 nr. 38
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Oecumenische viering
 
Najaarsactie: Voedselbank
 
Festival van ontmoeten
 
Tuinruimers
 
Beroepingscommissie
 
Sirkelslag kids
 
Laatste zondag
kerkelijk jaar
 
Super gewone mensen
 
Gebed dankdag
 
Positieve reacties op  Ionaviering
 
PgH Israël reis
 
Voltooid leven
 
Oproep enquête
 
 
 
Zondag 11 november
Oecumenische viering
 
Aanvang: 10:00 uur 
 
Thema:
'Het voornaamste gebod'
 
 
Voorgangers:
ds. Jetty Scheurwater
diaken Randy Simileer
 
 
en om 12:00 uur
 
 
 
Sterretjes
 
Nieuw rekeningnummer van de diaconie van de Bethlehemkerk:
NL79RABO 0373711794
 
Ouderenpastoraat lezing van 1 november lezing terug te luisteren.
 
Een dagelijkse Bijbeltekst en quote, recept, verhaal of gedicht brengen u steeds een stapje dichter bij Kerst, feest van hoop. Vraag hem nu gratis aan!
 
in dienst bij PgH
 
Kerstverhaal door Hilversum Zuid.
 
Bijbel In voor uw december aankopen.
 
Het kerkelijk bureau zoekt vrijwilligers ter ondersteuning van de werkzaamheden bij het kerkelijk bureau.
 
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 9 november
 
Catechese in de Bethlehemkerk
 
Zondag 11 november
 
Dinsdag 13 november
Ontspanningsmiddag voor senioren 
 
Open kerk met koffie en expositie
 
Woensdag 14 november
 
Bijbelcafé met ds Heleen Weimar
 
Donderdag 15 november
Instuif: Gooise moordenaar
 
Open kerk met koffie en expositie
 
Leerhuis (Regenboog)
 
Vrijdag 16 november
 
 
Zondag 18 november
ds. Maarten Hameete
 
SAVE The DATE
 
Dinsdag 11 december
 
Zondag 16 december Kerstverhaal met lichtjesoptocht door Hilversum Zuid
 
 

Zondag 11 november

Marcus 12:28-34
 
Als je één ding kunt onthouden… 

Een schriftgeleerde vraagt aan Jezus naar het grootste gebod. Jezus antwoordt: ‘Het gaat om de liefde. Liefde voor God, liefde voor een ander en liefde voor jezelf. Dat is het belangrijkste. Liefhebben, daar gaat het om.’
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
4de editie
 
 
Kerkbrink PgH Thema "Zorg voor de wereld"
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Oecumenische viering
  
Op zondag 11 november is er een oecumenische viering van de Emmaus-Paulusparochie en de Bethlehemkerk.
 
Het Gemengd Koor van de Emmaus-Paulusparochie o.l.v. Paul Delcour verleent haar medewerking aan de dienst.
 
Het thema is 'wat is het voornaamste gebod?'.
 
In de viering spreken we samen de geloofsbelijdenis van Nicea (381 n. Chr) uit, in de hertaling die Roel Bosch op verzoek van de Nederlandse Raad van Kerken maakte.
 
Er zijn ontelbaar veel vormen om over je geloof te spreken en ongetwijfeld zijn er woorden die in de 21e eeuw dichter bij ons staan.
 
Najaarsactie: voedselbank
Op zaterdag 1 december organiseren we net als afgelopen jaren weer een Voedselbankactie. Bij de Albert Heijn op de Heigalerij en bij de Lidl en de Albert Heijn in Winkelcentrum Kerkelanden gaan we het winkelend publiek weer vragen om een paar extra boodschappen te doen voor mensen die het hard nodig hebben. Dit jaar is de actie iets eerder dan voorgaande jaren. Zaterdag 1 december is, zo vlak bij de start van de feestmaand december, een mooie gelegenheid om de voedselbank een flink hart onder de riem te steken. 
 
 
Festival van ontmoeten
 
 
 
 
 
 
  
Op zaterdag 17 november zal er in navolging van het grootse festival van vertrouwen in 2017 opnieuw een festival vanuit de vrijzinnige stromingen in Hilversum worden georganiseerd. 
 
Ditmaal wordt er een “Festival van Ontmoeten” tussen 14.00 en 17.00 uur gevierd bij het Apostolische Genootschap op de La Rivièrestraat  in Hilversum. Het thema “ontmoeten” zal deze middag centraal staan. Hoe ontmoeten wij als christelijke stromingen elkaar en hoe ontmoeten wij de mensen in de samenleving om ons heen. Lees meer ...
 
Bethlehemkerk tuinruimers
Tuinieren rond de Bethlehemkerk, zaterdag 24 november  is het weer zover. De omgeving van de kerk onkruid- en bladvrij maken en het nodige snoeiwerk verrichten.
De koffie staat om 08.45 uur klaar en voor een lekkere lunch wordt gezorgd.
Wel zelf graag eigen tuingereedschap meenemen.
Aanmelden via onderstaand telefoonnummer of e-mail adres.
Met vriendelijke groet,
Gert-Jan Jansen
06-14846676
 
 
Mededeling over het beroepingswerk.
 
 
 
 
 
  
Vanuit de wijkkerkenraad wordt u medegedeeld dat de beroepingscommissie een gesprek heeft gevoerd
met ds. Maarten Hameete om te verkennen of hij beschikbaar zou zijn voor de vacature van predikant op tijdelijke basis.
Maarten Hameete heeft kenbaar gemaakt dat hij, vanwege praktische bezwaren, niet beschikbaar is voor deze functie.
De wijkkerkenraad betreurt dit maar respecteert uiteraard zijn afwegingen en zijn besluit.
De beroepingscommissie gaat intussen door met de zoektocht naar een geschikte kandidaat. We wensen de leden van harte veel succes en zijn in afwachting van hun berichten.
 
Sirkelslag Kids
Op vrijdagavond 16 november vindt er weer een te gekke nieuwe editie plaats van Sirkelslag KIDS, het spel voor kindergroepen .
Sirkelslag KIDS is een spannend, interactief spel tussen groepen kinderen uit heel Nederland.
 
Het thema dit jaar is 'Vertrouw op God'. Het verhaal gaat over Mozes. Het volk Israël is in een hopeloze situatie beland. Maar Mozes staat op, om samen met God, hoop te bieden en het volk te bevrijden van hun ellende.  Lees meer...
 
 
 
 
Laatste zondag kerkelijk jaar
 
 
 
 
Op zondag 25 november a.s. sluiten we het kerkelijk jaar 2017-2018 af.
 
We gedenken alle gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. De familieleden zijn uitgenodigd om bij deze bijzondere dienst aanwezig te zijn.
 
Tijdens de dienst worden alle namen genoemd en namens de gemeente wordt voor iedere overledene een kaars aangestoken.
 
 
Super gewone mensen
Ieder kind verdient het om veilig op te groeien. Soms kan een kind tijdelijk niet meer bij de eigen ouders wonen. Zo’n kind verdient een kans om in een gezinssituatie te worden opgevangen of op te groeien, zoals in een pleeggezin. Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig!

Er zijn landelijk, ook in Gooi en Vechtstreek, alleen te weinig pleegouders/ pleeggezinnen om kinderen op te kunnen vangen die tijdelijk niet bij hun eigen ouders kunnen wonen.
 
 
Lees het verhaal van Wilma en Arturo hier.
 
 
 
Gebed dankdag na droogte
 
 
 
Heer onze God,
Al jaren houden we een dag apart, midden in de week
een speciale dag om U dankbaar te zijn.
De zondagse diensten, de dankgebeden thuis,
zijn eens per jaar niet voldoende. 
Op deze dag doorbreken we de vanzelfsprekendheid.
Het is niet 'gewoon zo' dat we er zijn
dat we voldoende eten en drinken hebben
dat we lucht hebben om te ademen
werk om te doen, inkomen, gezondheid.
Alles wat we voor lief nemen. 
 
 
Positieve reacties op Ionaviering!
De Ionaviering op zondag 4 november is erg positief ontvangen. 
Een kleine 50 mensen woonden deze viering bij.  Zeker niet alleen uit de Bethlehemkerk, ook waren er mensen van Vitamine G, Thousand Hills, de Grote kerk en de Regenboogkerk. Verder ontvingen we  mensen die niet (meer) tot een kerkgenootschap behoren. We waren ook blij afgelopen zondag met de komst leden van de Ionagroep Midden Nederland naar Hilversum.
  
 
 
PgH Israël reis
 
Afgelopen zondag 4 november, na de dienst vertelde ds Zeilstra bij de koffietafel over de plannen voor de Israël reis. Inmiddels hebben 9 Bethlehem kerkers zich aangemeld. Er is nog voldoende plek voor deze PgH reis.
 
Er zijn plannen voor een reis met ds. Zeilstra (Regenboogkerk) in de tweede helft van mei 2019 naar Israël en Palestina. Er wordt bewust op gelet dat deze reis zowel voor mensen die al eerder in Israël waren als voor mensen die voor het eerst gaan, interessant zal worden.
Als doelgroep denken we aan alle leden van de Protestantse gemeente Hilversum.
Lees meer ....
 
Voltooid leven
Geestelijk verzorgers Christiaan Boers en Lia Jansen (Hilverzorg) zullen samen met specialist ouderengeneeskunde Marco Loffredo op woensdag 21 november in de Bethlehemkerk spreken over het thema “Voltooid leven”.
 
Dit thema roept heel diverse emoties op. Iedereen heeft er wel een mening over.
 
 
 
Oproep enquête volgende week!
  
De werkgroep communicatie van de algemene kerkenraad heeft een enquête opgesteld. Doel van de enquête is om een beeld te krijgen van de wensen rond communicatie.
 
Het is van groot belang dat heel veel leden de enquête invullen, want zo krijgen we een representatief beeld.
 
Volgend week wordt de enquete beschikbaar gesteld via de Kerkbrink en de websites van onze vijf PgH wijkgemeentes.
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl