OKTOBER 2016
In deze nieuwsbrief
  • Alles over fixusopleidingen en selectie op Studiekeuze123
  • Focusgroepen decanen
  • Presentatie decanenoverleg
  • GfK wederom uitvoerende partij Nationale Studenten Enquête
 
 
Alles over fixusopleidingen en selectie op Studiekeuze123
Opleidingen met een numerus fixus (= beperkt aantal plaatsen) gaan vanaf het schooljaar 2017-2018 werken met selectie in plaats van loting. Er wordt bij de selectie niet alleen gekeken naar de cijferlijsten. Belangrijk zijn ook persoonlijkheid, motivatie en eerdere schoolprestaties. De onderwijsinstelling bepaalt wat de selectiecriteria precies zijn.

Op www.studiekeuze123.nl/selectie vindt u alle informatie over selectie bij fixusopleidingen. Ook een stappenplan met belangrijke data kunt u hier vinden. Voorheen stond de informatie over fixus en loting op de website van DUO. Aangezien vanaf nu de instellingen zelf de selectieprocedure uitvoeren, heeft Studiekeuze123 de berichtgeving over deze nieuwe regels overgenomen.
 

Op Studiekeuze123.nl kunt u per opleiding zien of er sprake is van numerus fixus, wat de uiterlijke aanmelddatum is en hoe vaak een studiekiezer mag meedoen aan de selectie. Ook is er een totale lijst beschikbaar.
 
Focusgroep decanen
De afgelopen weken heeft Studiekeuze123 diverse gesprekken gevoerd met decanen uit het hele land. Zowel in een groepsdiscussie als tijdens één-op-één interviews hebben we decanen naar hun visie op studiekeuzebegeleiding gevraagd en hun mening over de dienstverlening Studiekeuze123. Een greep uit de inzichten die dit ons heeft opgeleverd:
  • Studiekeuze123 heeft handige hulpmiddelen, maar ze zitten wat 'verstopt' op de website.
  • De sinds vorig jaar vernieuwde website sluit beter aan bij de belevingswereld van jongeren, maar mag nóg gebruiksvriendelijker.
  • De urgentie van de juiste studiekeuze neemt toe (o.a. door  nieuwe wetgeving, leenstelsel); dit lijkt ook een verklaring voor de groeiende rol van de ouders.
Dit zijn slechts enkele concrete handvatten die wij kunnen gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren. Wil u weten wat Studiekeuze123 decanen te bieden heeft, kijk dan op www.studiekeuze123.nl/decanen.

Wij willen nogmaals alle decanen die ons hebben geholpen bedanken. Heeft u tips of suggesties? Laat het ons vooral weten via info@studiekeuze123.nl.
 
Presentatie decanenoverleg
Bent u benieuwd wat Studiekeuze123 voor u én uw leerlingen kan betekenen tijdens het studiekeuzetraject? Wij komen graag een presentatie geven tijdens een decanenoverleg! Onlangs waren we te gast bij de decanenkring Flevoland en ook tijdens een bestuursvergadering van decanenorganisatie VvSL zullen we toelichten wat Studiekeuze123 te bieden heeft.

Interesse? Stuur een e-mail aan info@studiekeuze123.nl
 
GfK wederom uitvoerende partij Nationale Studenten Enquête
 
Aangezien het contract met GfK voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête (NSE) eind september 2016 is afgelopen, is begin dit jaar gestart met een Europese aanbesteding om te komen tot een nieuwe overeenkomst.

Het bestuur heeft besloten de opdracht voor de uitvoering van de NSE wederom te gunnen aan GfK. De overeenkomst is per 1 oktober jl. ingegaan. voor een periode van twee jaar met twee opties tot verlenging van ieder maximaal twaalf maanden.

We kijken uit naar wederom een fijne samenwerking met GfK voor de uitvoering van de NSE. Ook komend jaar willen we van de NSE weer een waardevol instrument maken voor studiekeuzevoorlichting en kwaliteitszorg.
 
Bijeenkomsten
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging Hogescholen, ISO, LSVb, NRTO en VSNU.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.