MDT

View in browser
Pressmeddelande 30 augusti
 
 

Adriano Wilfert Jensen
"feelings"

 

11-12 September

 

 

Du ser på ett moln en morgon. Molnet tecknar en figur. Du inser strax att det är du. Du borde skaffa dig vänner, tänker du. Nästa dag ser du fler figurer, de är överallt. Du blir vän med dem alla, de blir din osynliga allians. De visar dig vägen och det dröjer inte länge innan du litar fullkomligt på dem. Du kan inte längre vara utan dem. Men ibland är de elaka mot dig, manipulerar dig. Det händer rentav att de ignorerar dig. Då börjar du undra om de verkligen är dina osynliga vänner, eller någon annans. 

 

”feelings” kommer ur viljan att utgöra en scenografi och en dans där känslor är opaka och plastiska. Där känslornas former och formernas känslor sammanfaller, där det inte är uppenbart huruvida det som du känner kommer från dig eller till dig. 

 

”feelings” är del av ”analysis”, ett längre forskningsprojekt som närmar sig känslans (känslornas) politik. ”analysis” tar sitt avstamp i dans och tar sig uttryck i flertalet format, kontexter och samarbeten. Med ”analysis” följer frågan om relationer mellan subjekt och känslor – må det vara subjektets känslor eller ”den andres” känslor. ”analysis” utgår från antagandet att känslor är opaka snarare än transparenta – medierade snarare än omedelbara. Att känslor är något som du (medvetet eller ej) gör, snarare än har. Därifrån känner sig ”analysis” framåt, i strävan efter att utstaka hur sådana förslag skulle kunna understödja relationer mellan människor, i dans och vidare. ”analysis” initierades 2017 av by Adriano Wilfert Jensen och hittills har Karima El Amrani, Chloe Chignell, Stefan Govaart, Sandra Lolax, Alexandra Tveit, Marie Ursin, Anne Juren, Angela Goh, Simon Asencio, Dina El Kaisy, Ana Vujanovic och Dean Blunt medverkat i dess utveckling.

 

 

Speltider för "feelings":

11 september 20.00

12 september 20.00

 

Pressbilder: https://we.tl/t-r9hmL4z6Oq

 

För mer information, pressbilder och bokning av pressbiljetter kontakta:

Sara Bergsmark

sara@mdtsthlm.se

08-6111456

 

MDT är en internationell samproduktionsplattform och en ledande scen för samtida koreografi och performance. MDT har sedan 1986 presenterat och samarbetat med internationella och svenska konstnärer.

 
FacebookTwitter