Bethlehemkerk                                                   
Februari 2022 nr. 08
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
Verbijstering
om Oekraïne
 
Noodhulp Oekraïne
 
Wijkkerkenraad: berichten februari
 
Bericht van
ds. Aster
 
Uitnodiging voor Aswoensdag
 
Bijbelcafé:
de deugd ‘moed’
 
Instuif op
donderdag 3 maart
 
Ontmoetings bijeenkomsten
 
Hilversumbrede bijbelgroep: Vrede
 
Kom uit je
Corona bubbel
 
Concerten in de veertigdagentijd
 
Huispaaskaarsen
bestellen
 
De Bethlehemkerk
Draait Door
 
Veertigdagentijd
kalender
 
 
 
Bethlehemkerk
 
Zondag 27 februari
 
Thema:
'volgt'
 
Aanvang: 10:00 uur
alleen online
 
 
ds. Yko van der Goot
 
 
 
 
Sterretjes
samen@
bethlehemkerk.nl
 
________________
Samen:
__________________
 
Voorbede aanvragen
U kunt uw verzoek om voorbede in de week daaraan voorafgaand ook per e-mail: voorbedegevraagd
@bethlehemkerk.nl of telefoon aan de wijkpredikant doorgeven.
----------------------------
 
Steun Oekraïne e
help mee: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------
Onze rubriek met vraag en aanbod in deze tijden van crisis!
 
samen@
bethlehemkerk.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kent u iemand die deze Nieuwsbrief nog niet ontvangt?
 
Kent u een gemeentelid zonder PC of Tablet?
 
Print dan deze nieuwsbrief uit en breng een zonnetje in huis tegen de eenzaamheid.
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 25 februari
Nieuwsbrief
 
 
Zaterdag 26 februari
---
 
Zondag 27 februari
ds. Yko van der Goot
 
Maandag 28 februari
-
 
Dinsdag 1 maart
Ontspanningsmiddag
voor senioren
 
 
Woensdag 2 maart
 
 
Donderdag 3 maart
Open Kerk
 
 
Vrijdag 4 maart
Nieuwsbrief
 
Catechese & stercafé
 
Zaterdag 5 maart
---
 
Zondag 6 maart
ds. Jetty Scheurwater
 
 
SAVE THE DATE
 
 
 
Zondag 27 februari
 
Johannes 11: 45-54
 
En nu?
 
De hogepriesters en Farizeeën horen dat Jezus Lazarus uit de dood heeft opgewekt.
 
Ze bespreken wat ze moeten doen.
 
Als het zo doorgaat, zal iedereen in Jezus gaan geloven en grijpen de Romeinen misschien in.
 
Hogepriester Kajafas zegt dat een man moet sterven voor het volk.
 
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
 
Wijkkrant 1215
Hilversum Zuid
 
 
"Samen voor kerk en dorp"
 
 
Website van de PgH www.pknhilversum.nl
 
 
BEZOEK ONZE SITE
 
Verbijstering om Oekraïne: “Heer, ontferm U”
 
De oorlog in Oekraïne is vannacht in alle hevigheid losgebarsten. De situatie verandert van minuut tot minuut. Ds. René de Reuver, scriba generale synode: "Met verbijstering kijken we naar de beelden uit Oekraïne.
 
Wij kunnen niet anders dan dit bij God brengen: “Heer, wij roepen U om hulp. Ontferm U over de inwoners van Oekraïne, zie om naar iedereen die getroffen is door het vreselijke oorlogsgeweld." 
 
Het moderamen roept protestantse gemeenten in Nederland op om zondag te bidden voor Oekraïne. 

Verbonden met Oekraïne

Er is al jarenlang een hechte band tussen de Protestantse Kerk in Nederland en Kerk in Actie met partners en kerken in Oekraïne. De Reuver: "We voelen ons vandaag meer dan ooit met hen verbonden, en leven met hen mee in deze inktzwarte tijd. In tijden van oorlog komt het erop aan dat je samen bidt om vrede."
 
[....]

Samen bidden voor Oekraïne 

God van liefde en trouw,
 
Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne,
iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld.
In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden,
 
Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners.
Laat geweld en wapengekletter stoppen,
de wapens zwijgen.
 
Lees hier verder...
Het Stilte Centrum in de Bethlehemkerk is geopend om samen te bidden voor de Oekraïne.
 
Kerk in Actie start noodhulp Oekraïne
 
Waar we bang voor waren, is gebeurd: het is oorlog in Oekraïne. Dit betekent onbeschrijflijk leed voor de mensen daar. Ons hart gaat naar hen uit! Kerk in Actie werkt al jarenlang samen met kerken en christelijke organisaties die de meest kwetsbare mensen in Oekraïne helpen. Zij hebben onze steun harder nodig dan ooit. Natalia Shalata van partner LEF: "We blijven alles doen wat we kunnen om mensen hier te helpen." Help mee! 
 
[....]

We blijven alles doen

De Protestantse Gemeente Trynwalden heeft een bijzondere band met partner LEF in Oekraïne. De Friese gemeente gaat meedoen met de uitwisseling van jongeren tussen Oekraïne en Nederland dit najaar. Ook zij zijn erg bezorgd nu de oorlog werkelijk is geworden. Diaken Ico Prins: "Het enige dat wij nu kunnen doen is bidden tot God dat het wapengekletter stopt."
Partner LEF blijft hulp waar nodig bieden in de Oekraïense dorpen. Natalia: "We blijven alles doen wat we kunnen om mensen hier te helpen. Zolang als dat mogelijk is doen we dat vanuit onze post in Oekraïne. Als het echt niet anders kan, steken we de grens over naar Polen en zullen van daaruit doorgaan met de hulpverlening." Kerk in Actie houdt de situatie bij LEF nauwlettend in de gaten. "We blijven verbonden en leven met hen mee in deze inktzwarte tijd. In tijden van oorlog komt het eropaan dat je samen bidt om vrede."
 
 
 
Steun Oekraïne en help mee: 

Wijkkerkenraad: berichten februari 2022

Vorige maand schreven we over onze vergadering waarbij ook de bijna voltallige kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Loosdrecht aanwezig was bij het agendapunt ‘samenvoeging Gereformeerde Kerk Loosdrecht en Bethlehemkerk’. In samenspraak met Kerk Vitaal  - de organisatie die de wijken bijstaat in de formele procedure - werden er afspraken gemaakt over de huidige te zetten stappen.
Om u bij te praten: afgelopen 27 januari heeft de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Loosdrecht ingestemd met het voorgenomen besluit om met de Bethlehemkerk een Protestantse gemeente te gaan vormen.

Zo heeft ook onze kerkenraad op 14 februari ingestemd met dit voorgenomen besluit. En naar aanleiding hiervan is er een boeket bloemen als felicitatie en begroeting naar Loosdrecht gestuurd vanuit onze gemeente. Ds. Hillegonda Ploeger heeft ons laten weten dat dit gebaar in Loosdrecht als een grote verrassing en als warm welkom is ontvangen.
 
Maandag 28 februari zal de Algemene Kerkenraad zich uitspreken over het voorgenomen besluit.
We houden u op de hoogte van de verdere stappen.

Verkiezingsdebat rondom klimaat en duurzaamheid gemeente Hilversum 1 maart 2022 in de Morgenster door Hilversum100
waarbij de plaatselijke politieke partijen aanwezig zijn om hun plannen rond duurzaamheid en klimaat en brede welvaart uit te gaan leggen aan de burgers.
 
In het najaar hebben wij het klimaatmanifest Hilversum als Bethlehemkerk ondertekend. Naar aanleiding daarvan hebben wij als kerkelijke gemeente de volgende vragen ingediend voor dit debat.
 
 
­
 
Bericht van ds. Aster Abrahamsen
 
Eind december schreef ik u in deze nieuwsbrief dat ik na een lange periode waarin ik overspannen ben geweest en long covid klachten kreeg, weer langzaam aan het herstellen ben. Ik werkte toen 6 uur per week, voornamelijk op therapeutische basis.
 
Inmiddels is besloten door de bedrijfsarts dat ik verder in uren mag gaan opbouwen. Op het moment van schrijven werk ik 10 uur per week en binnenkort wordt besproken of verdere uitbreiding mogelijk en verantwoord is.
 
In deze 10 uur pak ik weer een aantal werkzaamheden op.
 
­
 
Uitnodiging voor Aswoensdag: jongeren
 
Op woensdag 2 maart, om half acht 's avonds, beginnen we in de Regenboogkerk met ons klaar te maken voor het Paasfeest. Die dag heet Aswoensdag.
 
Je mag dan een takje meenemen uit de tuin of van de Palmpaasstok van vorig jaar. De takjes worden buiten op het kerkplein tot as verbrand. Binnen gaan we zingen en bidden en uit de bijbel lezen en kun je een askruisje op je voorhoofd krijgen.
 
De viering is voor kinderen, tieners en volwassenen en duurt ongeveer een half uur. Komen jullie ook?

Passiemuziek van Frank Martin in de Regenboog

Drie avonden in de Regenboogkerk over het passie-oratorium ‘Golgotha’ van Frank Martin.
 
In weken voorafgaand aan het Paasfeest. En na Pasen een avond over de cantate ‘Psaumes de Genève’ eveneens van Frank Martin. Dit onder leiding van musicus Wim Kloppenburg en ds. Heleen Weimar. 9 en 30 maart, 13 en 20 april van 20u00 tot 22u00. De avonden zijn vrij toegankelijk.
 
Heleen Weimar, predikant in de Regenboogkerk, licht toe: ‘Getroffen door een ets van Rembrandt, ‘De drie kruisen’ schreef de in Nederland woonachtige Zwitser Frank Martin in de jaren 1945-1948 zijn passie-oratorium Golgotha. Het werk is gebaseerd op teksten uit de evangeliën en meditaties van pseudo-Augustinus.
 
Deze meditaties vervullen bij Martin de rol die de ariateksten in de Passionen van Bach hebben: ze overdenken en doorleven het lijdensverhaal.’
 
Franse klankkeur
‘De muziek van het oratorium is gematigd modern, de taal is Frans. Ook de klankkleur doet Frans aan. Ruim een decennium later verscheen van de hand van Martin de cantate Psaumes de Genève, voor gemengd koor, kinderkoor, orgel en orkest.’
 
Aanmelden
Graag opgeven, vóór 1 maart, bij Heleen Weimar.

Bijbelcafé: de deugd ‘moed’

Er zijn nogal wat uitdrukkingen met het woord moed erin: jezelf moed inspreken, ergens met frisse moed aan beginnen, de burger moed geven. Een deugd die appelleert! Dat zou je kunnen omschrijven als aanvaarden wat het leven biedt en brengt.
 
Dat klinkt mooi maar ook abstract, wat betekent het in leven van alledag? Zit levensmoed in je genen of is het aan te leren en te ontwikkelen? En wie zijn erin geslaagd om levensmoed tot een ware kunst te verheffen?
 
Na een lezing van een uur praten we met elkaar verder in de caféhoek van de bibliotheek.
Lees hier verder ...

Instuif op donderdag 3 maart

Elke eerste en derde donderdag van de maand van 10.00 - 11.30 uur is er instuif in de Bethlehemkerk. Dat betekent dat u zonder lid te zijn, zonder contributie te betalen, kunt instuiven, zo maar binnenlopen.
 
Op donderdag 3 maart komt komt de heer Booy uit Baarn naar de Instuif. Hij geeft een lezing over de geschiedenis van de Lage Vuursche. 
 
Aanvang 10u00 uur. Toegang vrij.
 
Iedereen die een keer wil instuiven is van harte welkom.

Ontmoetingsbijeenkomsten 2022

Dit voorjaar staan de ontmoetingsbijeenkomsten per sectie vooral in het teken van de onderlinge ontmoeting.
 
We bieden – gezien de beperkingen vanwege de coronapandemie – een eenvoudig programma rond het jaarthema ‘Vruchten van de Geest’ aan, maar het gaat er vooral om elkaar weer eens te zien en te spreken. Onder het genot van koffie of thee met iets lekkers erbij.
 
We beginnen na afloop van de diensten in de Bethlehemkerk om ca. 11.15 uur volgens onderstaand schema:
 
  • zondag 06 maart 2022           - sectie Gijsbrechtkwartier
  • zondag 20 maart 2022           - sectie Buitenwijkers
  • Lees hier verder ...
 

Hilversumbrede bijbelgroep
‘Geïnspireerd leven’: Vrede

Op dinsdagavond 8 maart is er weer een bijeenkomst in de bovenwijkse bijbelgroep rond het jaarthema. Ditmaal is aan de beurt: vrede.
 
Laat je verrassen door de grote breedte van het woord shalom.
 
Gespreksleider is Erik van Halsema. We beginnen om 20.00 uur, in de Bethlehemkerk.
 

Kom uit je Corona bubbel

Nederland gaat weer open. De pandemie grotendeels getemd. Gaan onze hoofden ook weer open?
Het is nu tijd om uit onze gesloten kringetjes te komen. Weg met de coronabubbels. Tijd om elkaar weer met vertrouwen tegemoet te treden. En elkaars verhalen te horen.
 
Hoe heb jij de afgelopen twee jaar beleefd? Ben jij mensen kwijt geraakt? Ben jij veranderd? Waar zie jij nieuwe mogelijkheden en kansen?
 
Wij gaan onze verhalen delen in Hilversum. Niet om elkaar te overtuigen. Wij willen beter begrijpen wat het doet als je langs elkaar heen moet leven. Wij laten de coronabubbels knappen. Met elkaar een mooier Hilversum, daar gaat het om!
Hoe?
  • Doe mee aan de stadsgesprekken. Vertel je verhaal, luister naar het verhaal van Hilversummers, vanaf 15 maart
  • Bouw mee aan een kunstwerk dat de coronabubbels doorbreekt, eind mei
 
Meld je aan als locatie voor de stadsgesprekken. Wil je uitproberen of je begeleider wil zijn, laat het weten.
Hilversum uit de coronabubbels, een burgerinitiatief
 

Huispaaskaarsen 2022 bestellen

Net als alle jaren kunt U ook dit jaar weer huispaaskaarsen bestellen.
Er zijn zes verschillende kaarsen (A t/m F).
Hoe kunt u de kaarsen bestellen.
  • Maak op basis van de foto uw keuze.
  • Maak een lijstje met de kaarsen die u wilt bestellen. Bijvoorbeeld een kaars A van 25 cm is A25. Een kaars D van 40 cm is D40. Noteer hierbij de prijs van de kaars (zie tabel).
  • Stuur een email naar annette.van.vliet@hetnet.nl met uw bestelling.
  • Tel het totaal bedrag bij elkaar op een maak dit bedrag over naar de wijkkas
  • U krijgt per email een bevestiging van uw bestelling.
U kunt de kaarsen bestellen tot uiterlijk 6 maart.
 
 
Concerten in de veertigdagentijd 2022
 

In aanloop naar de landelijke Passion op Witte Donderdag organiseert de Protestantse Kerk dit jaar voor het eerst The Passion 40daagse.

Gemeenten in heel Nederland organiseren kleinschalige concerten en paaswakes rond een replica van het bekende Passion-kruis. Het thema van The Passion 40daagse is, net als die van The Passion zelf: ‘Alles komt goed?!’ Dit zijn woorden van hoop. God belooft ons een nieuwe wereld. Ook al voelt het nu nog niet altijd zo, Pasen laat zien dat er een nieuw begin mogelijk is.

Het eerste concert van de serie vindt plaats op zaterdagavond 12 maart in de Morgenster. Aanvang 20.00 uur, de zaal is open om 19.30 uur. Kaartjes volwassenen € 12,50; voor kinderen tot en met 12 jaar € 7,50. Klik hier voor alle informatie over de concerten en om uw kaartjes te bestellen.

 

De Bethlehemkerk Draait Door:
Geïnspireerd leven

De Bethelhemkerk Draait Door (DBDD): een goed gesprek aan tafel

Hoe leuk zou het zijn als we elkaar beter leren kennen? In de afgelopen twee jaar zijn we elkaar door Corona een beetje uit het oog verloren. We hebben wel wat in te halen. Het jaarthema Geïnspireerd leven biedt een mooie kans om weer meer oog voor elkaar te krijgen.
 
Wat drijft de ander en wat hebben we gemeenschappelijk? Met zes rondetafelgesprekken op de zondagmiddag, naar het format van talkshows als De Wereld Draait Door, hopen we daar invulling aan te geven.
 
Iedere middag start met dezelfde vraag: welke van 14 hierboven genoemde waarden spreekt het meest aan? Daarnaast wat verbindt hen onderling, hebben ze dezelfde drijfveren bij hun maatschappelijke taken/functies maar ook waarin verschillen ze van elkaar.
 
Door middel van deze zes rondetafelgesprekken op zondagmiddag geven we mede invulling aan ons jaarthema en hopen we op mooie, verdiepende gesprekken aan tafel.
 
DBDD is live bij te wonen in de Bethlehemkerk maar is ook online te volgen.
 
 Datum  Geinspireerd leven ...  Gemeenteleden Bethlehemkerk
 Zondag 13 maart   Dialoog: politiek & geloof 
 Olaf Streutker (CDA),
 Sebastiaan Hexpoor (GroenLinks),
 Gerard Ekelmans (VVD)
 Deelname Christen Unie volgt mogelijk nog
 
 Zondag 27 maart  Leger des Heils 
 Cisca Jansen,
 Dinant Bent,
 Lenneke Koppenhol,
 meer info volgt
 
 
 
 
Veertigdagentijd kalender
 
De Petrus-veertigdagentijdkalender 2022 daagt je uit tot bezinning in de veertig dagen op weg naar Pasen. 'Alles komt goed?!' is het thema van deze kalender. Voor veel mensen is dat misschien moeilijk te geloven.
 
Tegelijk zijn het woorden van hoop: God belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet, een toekomst die van Hem is. Hij vraagt ons daar nu al iets van te laten zien, in het geloof dat alles goedkomt.
 
U kunt de gratis kalender hier bekijken en bestellen.
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl voor woensdag 20:00