NSE Bijblijver
juli 2015
 
Vragenlijst NSE 2016
Met ingang van de NSE 2013 is de NSE vragenlijst opgesplitst in een ‘trend-gedeelte’ en een ‘niet-trendgedeelte’. In het niet-trendgedeelte kunnen om de drie jaren aanpassingen worden gedaan. Bij de NSE vragenlijst 2016 is dat het geval. Het trendgedeelte van de vragenlijst wordt in principe 9 jaren (tot en met de NSE 2021) ongewijzigd gehouden. Bekijk de tabel om te zien welke vragen behoren tot het trend- dan wel niet-trendgedeelte.

Op Studiekeuzeinformatie.nl/nse hebben we een speciale pagina ingericht met informatie over de procedure en het traject voor de aanpassing van de vragenlijst NSE 2016. Wanneer er binnen uw instelling mensen met vragen zijn, kunt u hen ook daar naartoe verwijzen. Op deze pagina staat ook een overzicht met opmerkingen op de NSE vragenlijst tot nu toe. 
 
Bijeenkomst 7 juli 2015
Op 7 juli 2015 organiseert Studiekeuze123 een bijeenkomst waar u (nogmaals) uw stem kunt laten horen over de Vragenlijst NSE. Vraag ook binnen uw instelling naar input, aan bijvoorbeeld uw collega's van de afdeling communicatie. 

Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@nse.nl.
 
NSE: Analyse van alle sectoren (2010-2014)
 
Sinds 2009 is Stichting Studiekeuze123 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête. In 2014 bestond de stichting vijf jaar en in dat kader hebben we de resultaten van de NSE eens over een langere periode willen bekijken.

Dit heeft geleid tot een rapport waarin wordt gekeken naar de studenttevredenheid per sector, voor zowel het hbo als het wo, gedurende 2010-2014.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezoek onze sites
In deze Bijblijver:
De Nationale Studenten Enquête (NSE) is dé nationale enquête waarin studenten hun oordeel geven over hun opleiding aan een Nederlandse universiteit of hogeschool. Lees algemene informatie over NSE op Studiekeuzeinformatie.nl/nse.
 
U ontvangt deze NSE Bijblijver omdat u geregistreerd staat als Contactpersoon NSE of omdat u zich heeft aangemeld voor de NSE Bijblijver.
 
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.