mei 2017
Openluchtmuseum in Arnhem goed toegankelijk
Onlangs ontvingen wij een mail van een echtgenote, die met haar man in een duwrolstoel een bezoek bracht aan het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Zij schreef: "We kregen daar een rondleiding, mijn man in zijn duwrolstoel. Zeer verheugd waren we over de bestratingstechniek. Speciaal zeer begaanbaar voor rolstoelen, rollators, kinderwagens enz. Was over nagedacht. Het was een verademing op deze wijze met een rolstoel door het park te lopen. Natuurlijk voor mensen met een handicap een stimulans om het vernieuwde Openluchtmuseum, nu gecombineerd met de 'Canon van Nederland' te bezoeken. Tevens een aanbeveling in bouw- en bestratingsprojecten." Op de website van het Openluchtmuseum vindt u een speciale pagina voor mensen met een beperking.
 
 
Het Juffershuis  is nu gasterij met aangepast toilet
Als je gaat wandelen op het landgoed Leyduin, onderdeel van Zuid-Kennemerland (gem.Bloemendaal) kom je het Juffershuis (ook wel Tweelinghuis genoemd) tegen. Dit is het oudste pand op buitenplaats Leyduin en dateert uit de 18e eeuw en huisvest nu Gasterij Leyduin, dat evenals Huys Leyduin beschikt over een rolstoeltoegankelijk toilet. 
 
 
Leuke promotiefim over Speelnatuur van Oerrr in Oisterwijk
In de Nieuwsbrief van april jl. vertelden we over de opening van Speelnatuur van OERRR. Tijdens de speeltest van de Speeltuinbende en de opening is een promotiefilmpje gemaakt. Dit filmpje is hier te zien.
 
 
Opening van het nieuwe familiepad “Amelte” in Assen
In onze derde  nieuwsbrief van 2015 schreven we al over het voornemen van de gemeente Assen om na de opgestelde visie over "Assen aan de Aa" als deelproject een familiepad te gaan ontwikkelen. Het was de bedoeling dat dit project al in 2016 gereed zou zijn, maar helaas liep het enige vertraging op. Maar nu is het toch zover en op woensdag 24 mei a.s. wordt het voor iedereen toegankelijke en geheel nieuw aangelegde familiepad “Amelte” officieel geopend.
Nabij het riviertje de Deurze, aan de noordoostkant van Assen, is een recreatieve toegangspoort gerealiseerd die een bijdrage levert aan de herkenbaarheid van de Drentsche Aa als nationaal landschap en is een duidelijk beginpunt om te recreëren.
Het zogeheten familiepad, dat met name zeer goed bereisbaar is voor mensen in een rolstoel of scootmobiel, is ruim twee kilometer lang en gemaakt van vlak beton.
Aan en nabij het pad zijn bankjes en picknickplaatsen gemaakt waar het niet alleen goed toeven is met een mooi uitzicht over het rivierdal maar waar ook panelen zijn aangebracht om iedereen van adequate informatie te zien over het gebied, de geschiedenis en de flora en de fauna.
De officiële opening van het pad loopt gelijk met de “day of the parks” van het Nationaal Park de Drentsche Aa. In en rond het park vinden er allerlei festiviteiten plaats en om aandacht te vragen voor het familiepad wordt er een kleurwedstrijd georganiseerd. Lees meer...
 
 
Trouw besteedt aandacht aan "Natuur voor iedereen"
In de weekendbijlage van Trouw van zaterdag 22 april stond een groot artikel van Monica Wesseling over haar bezoek aan Landgoed Broekhuizen in Leersum. Zij wandelde daar samen met Groen & Handicap-bestuurslid Ton Kwakkel en zijn echtgenote Eri. Het werd een bijzondere wandeling, mede omdat Monica kort tevoren zelf haar been had gebroken en nog volop aan het revalideren was.
"Heus. Het idee was aanvankelijk gespeend van eigenbelang en geboren uit interesse voor de ander. Ik wilde weten hoe het is om invalide te zijn en behept met grote behoefte aan natuur. Lukt het dan om naar buiten te gaan, zelfstandig en zonder duwer, trekker, steuner of begeleider?
Het idee was er, de ontmoeting...
 
 
Wij zoeken iemand die zin en tijd heeft om onze social media bij te houden
Kenniscentrum Groen & Handicap wil zich ook graag op Facebook en Twitter laten zien, maar de huidige bestuursleden hebben te weinig tijd om daar actief mee bezig te zijn. Daarom zoeken we iemand die, op vrijwillige basis, ons hiermee wil helpen. 
Interesse? Neem dan contact op met ons bestuurslid Ton Kwakkel, tonkwakkel@natuurzonderdrempels.nl
 
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van:  Kenniscentrum Groen & Handicap
aanmelden voor de nieuwsbrief: tonkwakkel@natuurzonderdrempels.nl
Gesteund door: