Bethlehemkerk Nieuwsbrief
November 2018 nr. 37
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
PgH Ruilzondag
 
Met Lego kun je alles maken...
 
Iona viering
 
Bethlehemkerk tuindag
 
Ionaviering november
 
Het grootste gebod
 
Sirkelslag kids
 
Instuif in november
 
Lars van Gerfen in Diependaal
 
Kerkasiel eeuwenoud
 
Meditatief: Groene kerk
 
Voltooid leven
 
Dementie en beweging
 
Nieuw nummer diaconie
 
 
Zondag 4 november
 
Aanvang: 10:00 uur 
 
Thema:
'Ik weet, mijn redder leeft'
 
 
Voorganger:
ds. Jurjen Zeilstra
 
Sterretjes
 
Nieuw rekeningnummer van de diaconie van de Bethlehemkerk:
NL79RABO 0373711794 

 
Een dagelijkse Bijbeltekst en quote, recept, verhaal of gedicht brengen u steeds een stapje dichter bij Kerst, feest van hoop. Vraag hem nu gratis aan!
 
in dienst bij PgH
 
SOS SOV
Vrijwilligers gevraagd voor de Samen Op Vakantieweek 23 t/m 30 maart 2019.
 
Kerstverhaal door Hilversum Zuid.
 
 
AGENDA
 
Zaterdag 3 november

Zondag 4 november
Ruilzondag
 
 
18+-jongeren
 
Maandag 5 november
Moderamen

Dinsdag 6 november
Ontspanningsmiddag voor senioren 
 
Open kerk met koffie en expositie 
Donderdag 8 november
Open kerk met koffie en expositie
 
Rebible (Morgenster)
 
Zaterdag 10 november
Volleybaltoernooi
 
 
Zondag 11 november
 
 
 
SAVE The DATE
 
Dinsdag 11 december
 
Zondag 16 december Kerstverhaal met lichtjesoptocht door Hilversum Zuid
 
 

Zondag 4 november

Marcus  12:18-27
 
Het klopt niet meer

Eén van de sadduceeën gaat naar Jezus: ‘Dat koninkrijk van de hemel kan niet bestaan.’ Hij geeft als voorbeeld een vrouw die zeven keer getrouwd is, omdat elke man overlijdt. Met wie is zij getrouwd in de hemel? Jezus antwoordt: ‘In de hemel zijn mensen als engelen, dan zijn ze niet getrouwd.’
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
4de editie
 
 
Kerkbrink PgH Thema "Zorg voor de wereld"
 
 
BEZOEK ONZE SITE
PgH Ruilzondag
 
 
  
Zondag 4 november is het ruilzondag binnen de PgH, ds Jurjen Zeilstra van de Regenboog gaat dan voor in de Bethelhemkerk. Hij schrijft daarover: Als het in de bijbel gaat over de opstanding en eeuwig leven worden wij opgeroepen niet tot het speculeren over dingen die wij niet weten, maar tot Godsvertrouwen. Ieder die leeft weet één ding zeker, dat is eens te zullen sterven. Maar in het geloof is dit besef niet bedoeld een verlammende schaduw te werpen. Integendeel, de kwaliteit van het leven licht op in het perspectief van Gods altijd weer komende koninkrijk.
 
Met Lego kun je alles maken
Met LEGO kun je alles maken... maar wist je ook dat je met LEGO alles kunt vertellen?
 
Tijdens de avond maak je op een interactieve en ontspannen manier kennis met andere jongeren uit Hilversum.
 
Het is op zondag 4 november van 17:00-19:00 in de Diependaalse Kerk (Diependaalselaan 138).
 
 
Ionaviering 4 november 2018
  
Zondag 4 november is er weer een Ionaviering in de Bethlehemkerk.
 
Thema is dit keer: pelgrimeren.
De viering begint om 17.00 uur; vanaf 16.00 uur worden liederen geoefend o.l.v. Marlene Erdmann m.m.v. Dianne Heijstee, piano.
 
Om 16.30 uur is een informele kennismaking met koffie en thee. Na de viering is er een eenvoudige, vegetarische maaltijd.
 
Bethlehemkerk tuindag
Tuinieren rond de Bethlehemkerk, zaterdag 24 november as. is het weer zover. De omgeving van de kerk onkruid- en bladvrij maken en het nodige snoeiwerk verrichten.
De koffie staat om 08.45 uur klaar en voor een lekkere lunch wordt gezorgd.
Wel zelf graag eigen tuingereedschap meenemen.
Aanmelden via onderstaand telefoonnummer of e-mail adres.
Met vriendelijke groet,
Gert-Jan Jansen
06-14846676
 
 
Het voornaamste gebod?
  
Op zondag 11 november is er een oecumenische viering van de Emmaus-Paulusparochie en de Bethlehemkerk. Het Gemengd Koor van de Emmaus-Paulusparochie o.l.v. Paul Delcour verleent haar medewerking aan de dienst.
Het thema is 'wat is het voornaamste gebod?'.
In de viering spreken we samen de geloofsbelijdenis van Nicea (381 n. Chr) uit, in de hertaling die Roel Bosch op verzoek van de Nederlandse Raad van Kerken maakte. Er zijn ontelbaar veel vormen om over je geloof te spreken en ongetwijfeld zijn er woorden die in de 21e eeuw dichter bij ons staan.
 
Sirkelslag Kids
Op vrijdagavond 16 november 2018 vindt er weer een te gekke nieuwe editie plaats van Sirkelslag KIDS, het spel voor kindergroepen .
Sirkelslag KIDS is een spannend, interactief spel tussen groepen kinderen uit heel Nederland.
Het thema dit jaar is 'Vertrouw op God'. Het verhaal gaat over Mozes. Het volk Israël is in een hopeloze situatie beland. Maar Mozes staat op, om samen met God, hoop te bieden en het volk te bevrijden van hun ellende. Wij gaan met Mozes mee en ontdekken door verschillende opdrachten, waarin uithoudings-vermogen, creativiteit, samenwerken, puzzelvaardigheid en enthousiasme nodig zijn, hoe God hoop gaf in deze moeilijke tijd. Lees meer...
 
 
 
Instuif: november 2018
 
 
 
 
Op donderdag 15 november komt de heer Couvee  over de "Gooische Moordenaar" de Goosche tram vertellen.
 
We beginnen zoals altijd om 10 uur.
 
Iedereen van harte welkom.
Henny de Vries
 
Lars Gerfen in Diependaal
Singer-songwriter Lars Gerfen (1984) treedt op zaterdag 3 november op in de Diependaalse kerk in Hilversum.
Door de jaren heen heeft hij een eigen herkenbare sound gecreëerd die niet in een hokje te stoppen valt. Van krachtige ballads met band tot verstilde liedjes alleen met gitaar. De teksten zijn intens en zetten altijd aan tot bezinning en nadenken.
Zijn liederen komen regelmatig voorbij op Groot Nieuws Radio (‘Ik zie uit naar de morgen’, ‘Alles wat ik nodig heb’, ‘Petrus’ en ‘Samen kerk’).
Lars heeft twee albums op zijn naam staan, waaronder het album ‘Laat nou gaan’.
Het optreden wordt verzorgd door de Stichting tot behoud van de Diependaalse kerk.
Aanvang 20.00 uur, de deur gaat open om 19:30 uur. Toegang gratis, collecte na afloop.
 
 
 
 
Kerkasiel eeuwenoud
 
De Protestantse Kerk in Nederland bewondert het kerkasiel in de Kerk- en buurthuis Bethel. Kerkasiel is van alle tijden, het gaat zelfs terug tot de 6e eeuw.
 
Lees hier meer over het kerkasiel en de eeuwenoude traditie om voortvluchtigen een veilige plaats te bieden.
 
 
Meditatief: Groene kerk
Sinds ik in Hilversum ben komen wonen is duurzaamheid een thema geworden in mijn leven. Ik woon nu alleen, de eko-winkel is om de hoek.
 
Dat biedt praktische mogelijkheden om duurzamer te leven.
 
Bovendien ben ik niet
ongevoelig voor de aansporing van maatschappelijke organisaties en de overheid om duurzamer te leven.
 
  
 
 
Voltooid leven
 
Geestelijk verzorgers Christiaan Boers en Lia Jansen (Hilverzorg) zullen samen met specialist ouderengeneeskunde Marco Boers spreken over het thema “Voltooid leven”.
 
Dit thema roept heel diverse emoties op. Iedereen heeft er wel een mening over.
 
 
Dementie, muziek en beweging
Mensen met dementie krijgen naast geheugenstoornissen ook vaak te maken met gedrags-en karakterveranderingen. Daar waar men allerlei andere zaken gaat vergeten, kan muziek en meezingen het geheugen ondersteunen. Muziek kan ook vaak emoties oproepen en daarmee de gemoedstoestand van een persoon met dementie positief beïnvloeden. Ook in een later stadium van de dementie reageren mensen op muziek. Muziek wordt daarom doelgericht ingezet in de verschillende stadia van dementie.
Lees meer ...
 
 
Wijziging rekeningnr. diaconie
  
Het rekeningnummer van de diaconie van de Bethlehemkerk heeft met ingang van 1 november 2018 een ander rekeningnummer.
 
U kunt uw diaconale giften of
de giften voor de bloemendienst overmaken op
het nieuwe nummer :
NL79RABO 0373711794 
 
Namens de diakenen van de Bethlehemkerk, Wilma van Halsema, penningmeester Diaconie Bethelhemkerk.
 
 
 
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl