Bethlehemkerk Nieuwsbrief
April 2018 nr. 15
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl
IN DEZE NIEUWSBRIEF
 
Kaïn en Abel
 
Ionaviering Hilversum
 
Foto expositie
 
Een nieuw begin
 
Verslag Kerkproeverij
 
Voorjaars- thermometeractie
 
De Kapel als 2e mooiste
 
Terugblik ontmoetingszondagen
 
Zichtbare ingang
 
Emmaus op bedevaart
 
Boomspiegel dag
 
Voorleesmiddag BijbelIn
 
 
 
Zondag 15 april
 
Aanvang: 10:00 uur
 
Thema:
'Moet ik waken over mijn broer?'
 
Voorganger:
ds. Maarten Hameete
 
Sterretjes
 
Christenen in Pakistan
 
3e week ivm koningsdag
 
Bereikbaarheid centrum
 
Solidariteitskas onbenut
 
 
Mensen lopen er niet mee te koop.
 
Foto expositie GJ Jansen Uitnodiging als bijlage bij deze nieuwsbrief
 
 
AGENDA
 
Vrijdag 13 april
BuurtkerkZang
 
Zaterdag 14 april Feestelijke opening expositie Gert-Jan Jansen (zie bijlage nieuwsbrief)
 
Zondag 15 april
ds. Maarten Hameete
 
Zondagmiddag 15 april
 
Maandag 16 april Wijkkerkenraad

Dinsdag 17 april Ontspanningsmiddag voor senioren

Stiltecentrum open

Donderdag 19 april Stiltecentrum open

Vrijdag 20 april Catechese tieners

Stercafé

Zaterdag 21 april Boomspiegeldag
 
Zondag 22 april
ds. Jetty Scheurwater
 

Zondag 15 april

Genisis 4: 1-16
 
Ik zie het aan je 
De Heer ziet het offer van Abel wel en het offer van Kaïn niet. Hoe dat komt, wordt niet verteld. Wel wat het gevolg is. Nog voordat Kaïn zijn broer heeft doodgeslagen, spreekt God Kaïn aan op zijn kwaadheid. Later merkt de Heer hem met een teken: het is aan hem te zien wat hij gedaan heeft. 
 
 

Bethlehemkerk op Facebook

Onze Facebook pagina is te vinden onder de naam Bethlehemkerk Hilversum.
 
 
 
Hilversum Zuid
2de editie
 
 
Paaseditie Kerkbrink
 
 
BEZOEK ONZE SITE
Kaïn en Abel: twee broers
Komende zondag 15 april staat het verhaal van Kaïn en Abel centraal. Een spannende tekst over de
verantwoordelijkheid van mensen naar elkaar. Wat kunnen wij ontdekken van God en geloven door
deze tekst heen?
Als thema van de dienst heb ik gekozen voor: 'Moet ik waken over mijn broer?'
Ds. Maarten Hameetee
 
 
Zondag 15 april is de CityRun, Bethelhemkerk goed bereikbaar
Ionaviering in Hilversum
 
Zondagmiddag 15 april organiseren wij de eerste Ionaviering in Hilversum.
 
‘Wij’, dat zijn de Bethlehemkerkers die vorig jaar een week deel hebben uitgemaakt van de Iona Community in Schotland.
De viering begint om 17.00 uur. Wie wil helpen of wil inzingen is van harte welkom om 16.00.
 
Na de viering is er een eenvoudige gezamenlijke maaltijd. Het is fijn als u zich hiervoor aanmeldt.
 
Lees meer ...
 
Foto expo: 'Dorpsdominee'
Behelst het vak predikant alleen maar preken schrijven en deze uitspreken of is er meer? Vragen, die mij lang bezig hebben gehouden zowel als mens als fotograaf.
 
Op zaterdag 14 april wordt de expositie 'De dorpsdominee' feestelijk geopend in de Bethlehemkerk met een drankje en een hapje.
Tijd: 15.00 - 16.30 uur.
 
 
Een nieuw begin
 
 
 
 
 
 
Dit voorjaar zijn er twee Leerhuizen bij de oerverhalen uit Genesis 1 t/m 11.
In aansluiting op de lezingen uit Genesis (Pasen tot en met Pinksteren) bied ik twee leerhuizen aan na de diensten op 22 april en 6 mei a.s. Op zondag 22 april een bijbels theologisch leerhuis bij Genesis 1-3 en op zondag 6 mei een pastoraal psychologisch leerhuis bij Genesis 2-4 en 11:1-9. Er is veel geschreven over de oerverhalen. Voor wie zich wil verdiepen of voorbereiden is Voor een nieuw begin (2017) van Maarten den Dulk een handzaam en goed leesbaar boekje. Lees meer ...
 
Verslag Kerkproeverij
Vorige week vrijdag 6 april, was het een drukte van belang in het gebouw van KRO-NCRV in Hilversum. Maar liefst 180 personen uit zeer uiteenlopende geloofsgemeenschappen uit heel Nederland hadden zich aangemeld voor de Inspiratiedag Kerkproeverij die door de Raad van Kerken was georganiseerd.
  
 
Voorjaarsthermometeractie
 
 
 
Zondag 8 april startte de voorjaarsthermometer-actie  met als thema ‘hulp aan Christenen in Pakistan’. In Pakistan vormen christenen een kleine minderheid van kwetsbare mensen. De meesten van hen leven in armoede op het platteland. De kerk is voor hen een veilig toevluchtsoord. En dat is broodnodig in een land waar nauwelijks plaats voor hen lijkt te zijn. De Kerk van Pakistan is de grootste protestantse kerk van het land en wordt gevormd door presbyterianen, methodisten en anglicanen. Lees meer ...
 
De Kapel 2e mooiste huis
De Hilversumse Historische Kring Albertus Perk heeft een verkiezing gehouden welk huis het mooiste van Hilversum is.
 
Daarbij is de Kapel aan de 'sGravelandse weg als 2e uit de bus gekomen!
 
Op de open monumentendag is de Kapel extra open. Maar misschien niet zolang wachten en gewoon een keer langs gaan?
  
 
Terugblik: ontmoetingszondagen
 
 
 
 
 
We kijken met veel voldoening terug op de vier ontmoetingsbijeenkomsten in februari en maart 2018.
 
De geloofsgesprekken stonden dit keer centraal. Eerst aan de hand van  24 kernwoorden die ons door de taakgroep Kerk 2025 (voorheen taakgroep Herijking) zijn aangereikt.
 
In groepen van ca. 6 personen werd openhartig gedeeld welke woorden werden gekozen en wat daarvoor de aanleiding was.
Lees meer ...
 
Zichtbare ingang
Na de prachtige verbouwing aan de binnenkant van de kerk was er ook een wens iets te doen aan de uitstraling van het kerkplein en de nieuwe ingang van de kerk. Om de ingang te accenturen is er de afgelopen week een ‘rood pad’ in de bestrating met verlichting in de grond aangebracht. Komende periode volgen nog meer zichtbare wijzigingen,
  
 
Emmaus op bedevaart
  
 
Het Bisdom Haarlem-Amsterdam, waar de Emmaus parochie (de Waaier) onderdeel van is, gaat in de meivakantie van 2018 op bedevaart naar Assisi.
 
Deze bedevaart zal in het teken staan van de Heilige Franciscus en Clara uit Assisi.
 
Het leven van deze twee heiligen heeft een grote indruk op de stad achtergelaten die tot op de dag van vandaag velen inspireert. Voor ons bisdom de kans om aan de hand van deze voorbeelden op weg te gaan.

De reis zal plaatsvinden in de meivakantie van 2018. Er komt een busreis en een vliegreis.
 
 
Boomspiegel dag
We gaan weer de perkjes rondom de bomen in de straten opknappen!
 
HeiKRACHT organiseert op zaterdag 21 april weer een “boomspiegel dag” voor de buurtgenoten in postcode 1215. Vorig jaar was dit een groot succes en we hopen dat er meer straten mee gaan doen.
Leuk, samen met je buren een paar uurtjes aan de slag om de straat op te knappen en (opnieuw) kennis te maken met je buren.
 
 
Voorleesmiddag bij de Bijbel-In
  
Zaterdag 14 april om 15.00 uur is er in de Evangelische Boekwinkel ‘de Bijbel-In’ in Hilversum een leuke voorleesmiddag met schrijver en illustrator Michel de Boer.
 
Het evenement is gratis. Er is limonade voor de kinderen en koffie of thee voor de (groot)ouders. Alle kinderen van 4 tot 8 jaar zijn welkom. De Bijbel-In is te vinden in het Hilvertshof op de eerste etage.
 
Insturen kopij naar nieuwsbrief@bethlehemkerk.nl