logohkwvl

Heemkunde West-Vlaanderen

Nieuwsbrief Sprokkels 2020 - nr. 58

opgepast: wie wil deelnemen aan een van deze onderstaande activiteiten, raadpleeg het best vooraf de betreffende heemkring, dit in verband met de gewijzigde corona-maatregelen !!

1

 

 

Oproep tot vernieuwing lidgeld Heemkunde West-Vlaanderen

Heel wat leden vernieuwden reeds hun lidmaatschap bij de koepel. U kunt dit nog altijd doen. Het bestuur Heemkunde West-Vlaanderen, vzw, vraagt u op jaarbasis dertig euro (in het vooruitzicht van 2021). De steunende leden vanaf 50 euro of meer worden vermeld op de website van Heemkunde West-Vlaanderen, vzw. Voor alle duidelijkheid : onze voorwaarden blijven dezelfde net als vorig jaar !
Het betreffend bedrag kan gestort worden op ons rekeningnummer BE50 7380 0624  6418 met als vermelding ‘lidmaatschap 2020’ of ‘steunend lidmaatschap 2020 ‘ uiterlijk op 31 december 2020. U vindt hier meer uitleg.
Verder doen we ook terug een oproep om in te tekenen op onze verzekering. Dit is kosteloos voor alle leden van Heemkunde West-Vlaanderen vzw. Gelieve hiervoor een mail te sturen met de namen van het bestuur en/of werkende leden en dit voor 22 november.

 

 

 

archeologisch-historische kring van Koekelare
en omgeving Spaenhiersvzw

Archeologie + Bomen + Climate Change = Dendrochronologie

 

 


Lezing: Kristof Haneca, erfgoedonderzoeker bij het agentschap Onroerend Erfgoed.
Iedereen heeft wel eens de jaarringen geteld op de stomp van een afgezaagde boom. Daaruit leer je hoe oud die boom was. Een dendrochronoloog bestudeert de jaarringen van bomen in detail. Vanuit eenvoudige observaties van jaarringen heeft zich afgelopen honderd jaar een volwaardige wetenschappelijke discipline ontwikkeld, die ons vandaag veel meer leert dan de leeftijd van bomen. De gedetailleerde studie van jaarringenpatronen levert interessante gegevens op, die zowel door bosbouwers, klimatologen als archeologen en kunsthistorici binnen hun vakgebied worden gebruikt. Meer nog, ze zijn vaak onmisbaar om het plaatje compleet te krijgen en leiden tot verrassende nieuwe inzichten, waarbij absolute datering niet de minste is.
Wanneer? Vrijdag 6 november om 19.30 uur.
Waar? de raadzaal (CC De Brouwerij) St.-Maartensplein 15b.
Prijs? Deelname leden: € 5, niet-leden €7.
Wegens Corona is het aantal zitplaatsen beperkt. Wie vooraf inschrijft krijgt een gereserveerde plaats. Mondmasker is verplicht en er wordt ter plaatse geregistreerd.

 

 

 

 

 

Heemkring Juliaan Claerhout Wielsbeke
(in samenwerking met Werkgroep Erfgoed Wielsbeke): Herdenking Zusters Benedictinessen

 

 

Op 1 november 2020 worden volgende activiteiten georganiseerd:
Sint-Brixiuskerk Ooigem: tegen de arduinen gedenkplaat aan de kerkmuur komt een
doorschijnende bescherming met de gegevens van overleden zusters, welke door de tijd heen
onleesbaar geworden zijn.
August Marinplein Ooigem: dubbelzijdig informatiepaneel over de periode van het Frans
Klooster. Ook de originele ‘eerste steen’ van het vroegere pensionaat wordt opnieuw onder de
aandacht gebracht.
Begraafplaats Ooigem: plaatsing van een arduinen gedenksteen ‘In Memoriam’ die verwijst
naar de Zusters Benedictinessen.
Verloop:
16u: officiële inhuldiging van het infobord op het A. Marinplein,
in aanwezigheid van Schepen van cultuur, Mevr. Daisy Haydon en het Schepencollege
17u: korte plechtigheid met zegening van de nieuwe grafzerk
door E.H. Guido Debonnet, aalmoezenier Zrs.Benedictinessen in Ledegem.
In het kader van REVEIL 2020 heeft de cultuurdienst uit Wielsbeke het koor Laudate Laurentius, onder leiding van Lieve Lannoo, aangesproken om enkele passende sfeergezangen te brengen.

Na het officiële gedeelte op de begraafplaats kunnen geïnteresseerden een brochure bekomen over het leven van de Benedictinessen te Ooigem, voor deze gelegenheid samengesteld door de Juliaan Claerhout-kring. Gelieve vooraf in te schrijven op dit mailadres met vermelding van uw naam of op 056 67 45 39

 

 

 

 

 

Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Plate:
Tentoonstelling: Oostende en het koningshuis

 

 

Waar : Stadsmuseum – Langestraat 69 – 8400 Oostende
Wanneer : van 17 oktober 2020 – 2 mei 1921
Oostende heeft een lange geschiedenis met het koningshuis. De tentoonstelling
toont het enthousiasme van de Oostendse bevolking tijdens blijde intredes, bij
officiële en onverwachte bezoeken van leden van de Koninklijke familie.
Met bijzondere aandacht voor Louise-Marie d’Orléans (1812-1850), onze eerste
koningin, die voor haar gezondheid in de woning, Langestraat 69 (nu Stadsmuseum)
verbleef en er ook overleed.
Er wordt aandacht besteed aan de straten, pleinen, monumenten, gebouwen en
parken met betrekking tot het koningshuis.
De tentoonstelling werd samengesteld door de Koninklijke Oostendse Heem- en

Geschiedkundige Kring De Plate met materialen uit de eigen collectie.

 

 

 

 

 

 

 

Heemkring Gestella uit Gistel:
Informatieavond ‘een stamboom opmaken’.

 

 

Het is evident dat we onze ouders en zelfs onze grootouders goed kennen. Het wordt echter al een stukmoeilijker om de namen van onze overgrootouders op te sommen, laat staan dat we belangrijke data als geboorte, huwelijk of overlijden van hen zouden kennen. Heemkring Gestella wilt u graag helpen en u op weg zetten om uw stamboom op te maken en u tevens ook te informeren hoe een aanvang te nemen met het schrijven van uw familiegeschiedenis.
Op dinsdag 3 november om 19 uur wordt in het Oud Stadhuis van Gistel, dicht bij de markt, een informatieavond gehouden. Danny Casier zal u wegwijs maken hoe u het best te werk gaat om terug te keren in de tijd. Het is die avond niet de bedoeling u te overladen met genealogische spitsvondigheden. Deze avond is bedoeld om uw interesse op te wekken en u te begeleiden in uw opzoekingswerk. Het bijwonen van deze avond is gratis, maar er wordt ingeschreven via mail. In de loop van november en december volgen er dan drie workshops.

 

 

 

 

Heemkring Gestella – Gistel en  Heemkring Graningate - Middelkerke: Grote Veiling

 

Het wordt stilaan een traditie in Gistel. Op zaterdag 28 november om 14 uur in het OC in Moere wordt er terug een grote veiling georganiseerd. Deze veiling is een samenwerking van Gestella vzw en Heemkring Graningate uit Middelkerke. De veilingsvoorwaarden vindt u hier. De catalogus is beschikbaar vanaf 10 november.

 

 

 

 

 

Op de boekenplank: Westrozebeke tijdens de Eerste Wereldoorlog.

 

 

Oud-Westrozebekenaar Gilbert Coghe uit Roeselare greep terug zijn pen, niet als dichter dit keer maar wel om het wel en wee van zijn geboortedorp Westrozebeke te beschrijven tijdens de Eerste Wereldoorlog. Centraal staan de slachtoffers en de wederopbouw van deze gemeente in de kijker.
Het boek bestaat uit twee delen: ‘Leven en dood in oorlogstijd’ en ‘Terugkeer, herbevolking en wederopbouw’. Ook zijn eigen familie komt in dit boek voor. Langs zijn moeders zijde kende de familie vier oorlogsslachtoffers. Zijn overgrootmoeder beviel tijdens de vlucht, maar haar baby overleed kort nadien. Haar echtgenoot kwam om in een fontein in onopgehelderde omstandigheden. Een ander familielid overleed aan de gevolgen van het gifgas en nog een ander familielid kwam om het leven bij het opblazen van een abri.
Westrozebeke werd tijdens deze oorlog volledig van de kaart geveegd. 90% van de bevolking sloeg in 1914 voor de Duitsers op de vlucht. Het dorp werd vervolgens vanuit Ieper door de geallieerden beschoten. De heropbouw startte begin 1919.  De barakken van het Koning Albertfonds ging de stenen heropbouw vooraf. Rond 1930 was de heropbouw voltooid, maar met uitzondering van een aantal boerderijen van de familie Vanheule. Zo kwam de herbouwde hoeve van het ouderlijk huis van de schrijver Willy Spillebeen er pas in 1932.
Verder wijdt de auteur uit over de oorlogsheld Juul De Winde en heeft hij aandacht voor de straatnamen die naar de oorlog verwijzen.
Het boek telt 156 blz. en is geïllustreerd met heel wat foto’s en documenten. Het kost 20 euro en kan bij de auteur besteld worden via gilbertcoghe@telenet.be of op 051 21 05 81.

 

 

 

 
 

UW ACTIVITEIT KON HIER STAAN !!

contacteer ons en stuur uw activiteienkalender op

 
 
 
Met dank aan onze sponsors!

 

Wenst u een activiteit of een bijdrage in deze nieuwsbrief?
Stuur dit dan door op redactie@heemkunde-westvlaanderen.be. Een illustratie wordt het best, apart van de bijdrage meegestuurd.

U mag deze nieuwsbrief gerust doorsturen of vrienden uitnodigen om zich in te schrijven voor de volgende nieuwsbrieven.


oude nieuwsbrieven kunt u lezen in

ons archief

 

 

[SUBSCRIPTIONS]