1

Heemkunde West-Vlaanderen

Nieuwsbrief Sprokkels 2011 - nr. 3

Eindejaarsgroeten.

Met het laatste nummers van onze nieuwsbrief wensen wij  al onze lezers alvast heel geslaagde eindejaarsfeesten en een voorspoedig 2012.


lees verder

Vernieuwing lidmaatschap

Het jaareinde komt stilaan weer in zicht, en daarmee vallen ook de niet steeds even welgekomen verzoeken tot vernieuwing van uw lidmaatschappen in de bus. Heemkunde West-Vlaanderen had en heeft als enige bestaansreden het ondersteunen van haar leden, vrijwillige erfgoedverenigingen uit onze provincie.


lees verder

Arikelendatabank

De Artikelendatabank telt reeds meer dan 60.000 records. De artikelendatabank 
van Heemkunde West-Vlaanderen bevat inmiddels de titels van de in meer dan
75 heemkundige tijdschriften verschenen bijdragen.


lees verder

Kringnieuws: Tentoonstelling Izegem 50 jaar geleden.

In 2002 besloot het bestuur van de Izegemse heemkundige kring Ten Mandere om ieder jaar een tentoonstelling op te zetten over haar stad een halve eeuw terug: herinneren aan feiten en gebeurtenissen die zich vijftig jaar geleden hebben voorgedaan in de stad, personen memoreren die toen in beeld kwamen en dit alles gesitueerd in een nationaal, en ruimer zelfs, internationaal kader.


lees verder

Kringnieuws: Feest bij de Juliaan Claerhout.

 

Op zondag 27 november 2011 vierde de Juliaan Claerhout-kring feest. En dit omwille van vier redenen.


lees verder

Kringnieuws: heemkring Oostkamp laureaat van de eerste Erfgoedprijs van de Provincie West-Vlaanderen.

 

Op zaterdag 3 december 2011 werd voor het eerst de Erfgoedprijs van de Provincie West-Vlaanderen uitgereikt.


lees verder

 

Nieuwe publicatie: De Juliaan Claerhoutkring start een nieuwe reeks fotoboekjes.

In het kader van haar  dertigjarig bestaan (zie hoger) brengt de Wielsbeekse heemkring een nieuwe publicatie uit naast de bekende Leiesprokkels-Jaarboeken.


lees verder

 

Nieuwe publicatie: Heemkunde Vlaanderen lanceert nieuw 'Tijd-Schrift'.

 


Tijdens de studiedag 'Heemkunde Actueel' op 19 november in Gent werd het nieuwe tijdschrift van Heemkunde Vlaanderen voorgesteld.


lees verder

 

Activiteit: Wetenschappelijk symposium over historische ecologie.

Op vrijdag 16 december vindt in Diksmuide (West-Vlaanderen) een studiedag plaats over historische ecologie in Vlaanderen en Nederland.


lees verder

 

Voordrachtreeks: Het mysterie van de houten bommen.

Na de publicatie van de Nederlandse vertaling van “L’Enigme des Bombes en Bois” of “Het Mysterie van de Houten Bommen” van Pierre-Antoine Courouble start vertaler Jean 
Dewaerheid met derde reeks voordrachten over dit boeiende onderwerp.


lees verder

 

Vorming ‘Van heemkundige collectie tot online erfgoedbibliotheek’ (Heemkunde Vlaanderen) online beschikbaar.

De presentatie van de vormingsreeks ‘Van heemkundige collectie tot online erfgoedbibliotheek’, die Heemkunde Vlaanderen en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek organiseerden in november, is nu online beschikbaar.


lees meer

 

Verslag studienamiddag 'Heemkunde Actueel'.

 

Tijdens de studienamiddag ‘Heemkunde Actueel’ op 19 november in Gent werd niet enkel het nieuwe 'Tijd-Schrift' (zie hoger) voorgesteld, maar ook uitgebreid van gedachten gewisseld over de tendensen en uitdagingen in het heemkundige landschap.


lees meer

 

 

 

1
 

 

 

[SUBSCRIPTIONS]