Studiekeuzedatabase Bijblijver
februari 2014
 
Release Studiekeuzedatabase februari '14
Vanaf vandaag, 20 februari, is de nieuwste release van de Studiekeuzedatabase beschikbaar. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige database betreffen wijzigingen in het onderwijsaanbod. Deze zijn doorgevoerd op basis van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) peildatum 24 januari 2014. Verder is de opleidingsinformatie die door instellingen wordt aangeleverd vernieuwd en zijn de wettelijke collegegelden in de database overgegaan naar collegejaar 2014-2015.

Lees meer over de release van februari 2014.

Aanleveren data voor volgende release uiterlijk 18 maart 2014
In 2014 wil Studiekeuze123 de releasefrequentie van de Studiekeuzedatabase opvoeren van vier maal per jaar naar tien maal per jaar. Daarom vindt in maart weer een release plaats. De wijzigingen die tot vandaag zijn aangeleverd worden daarin meegenomen. De daaropvolgende release vindt in april 2014 plaats. U kunt hiervoor tot uiterlijk 18 maart a.s. wijzigingen aanleveren.

De volgende wijzigingen worden op verzoek van de instelling door ons aangepast:

Opleidingsfactsheet:

  • Bezoekadres
  • Opleidingsvormen verwijderen (voltijd/deeltijd/duaal)
  • Verwijderen van een opleiding
Studiefactsheet:
  • Opleidingsbeschrijving
  • Beroepen
Instellingsfactsheet:
  • Naam van de instelling
  • Bezoekadres
  • Telefoonnummer
  • Website
U kunt bovenstaande wijzigingen doorgeven via het contactformulier.
 
Bovenstaande wijzigingen en wijzigingen in CROHO (zoals nieuwe opleidingen) dienen uiterlijk 18 maart 2014 door u te zijn ingevoerd om meegenomen te worden in de release van april 2014.
 
Beheer Hodex per 1 januari 2014 bij Studiekeuze123
Sinds 1 januari 2014 is Studiekeuze123 verantwoordelijk voor het technische beheer van de Hodex-standaard. De Standaard zelf is ondergebracht bij de Edustandaard. De technische overgang van de Hodex-standaard naar Studiekeuze123 is probleemloos verlopen. Gebruikers van Hodex hebben van deze overgang vrijwel niets gemerkt. Mocht u vragen hebben over Hodex, neem dan contact op met Studiekeuze123.

De website Hodex.nl bestaat sinds de overgang naar Studiekeuze123 niet meer. Alle relevante informatie over Hodex is vanaf nu te vinden op: www.studiekeuzeinformatie.nl.

Het gegeven dat Hodex formeel is opgenomen in de standaarden, houdt ook in dat er slechts weinig releases worden toegelaten, en dat de wijzigingen in de standaard zorgvuldig worden beoordeeld voordat ze worden doorgevoerd. Ze hebben immers mogelijk consequenties voor alle instellingen hoger onderwijs, voor de gehele informatieketen en voor alle afnemers. Lees meer over de wijzigingsprocedure.
Aanleveren informatie KiV via Hodex en Studiekeuze Webformulier
Sinds medio januari is het mogelijk om via Hodex en het Webformulier informatie aan te leveren in het kader van de Wet Kwaliteit in Verscheidenheid. Inmiddels is zo over ruim 600 opleidingen op Studiekeuze123.nl informatie over bijvoorbeeld de studiekeuzecheck te zien.

Voor de studiekiezer is het uiteraard van belang dat de informatie op Studiekeuze123.nl zo compleet mogelijk is.
Mocht u de velden in Hodex dan wel het Webformulier nog niet hebben gevuld, dan verzoeken wij u dit alsnog te doen!

In de handleiding kunt u precies lezen wat u in het Studiekeuze Webformulier moet doen om de informatie aan te leveren.

Indien u vragen heeft over het aanleveren van informatie via Hodex, neem dan contact op met uw systeembeheerder of leverancier.
Varianten beter vindbaar op Studiekeuze123.nl
De varianten van hoofdopleidingen zijn vanaf eind februari op Studiekeuze123.nl beter vindbaar. Het is dan ook mogelijk om op de naam van de variant te zoeken en onder de hoofdopleiding in de zoekresultaten worden alle bijbehorende varianten getoond.
Studiekeuzeconferentie 'De keus van tegenwoordig' op 22 mei 2014
 
Op donderdag 22 mei a.s. organiseert Studiekeuze123 de Studiekeuzeconferentie:

De keus van tegenwoordig
Informatie, inspiratie en innovatie

Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. De conferentie vindt plaats in Postillion Hotel te Bunnik. De toegangsprijs is € 125,-.

Tijdens de conferentie kunt u diverse sessies bijwonen waarin o.a. data een belangrijk onderwerp is. Welke data is er beschikbaar en hoe kunnen we betekenis geven aan deze data zodat de studiekiezer hiermee aan de slag kan? Arthur van Leeuwen (Elsevier, Beste Studies) en Frank Steenkamp (CHOI, Keuzegids) geven o.a. een sessie hierover.

Voor meer informatie en inschrijven: www.studiekeuzeconferentie.nl
Bestellen en downloaden van de Studiekeuzedatabase Access
De Studiekeuzedatabase Access bevat een momentopname van het volledige aanbod van geaccrediteerd hoger onderwijs (bekostigd en niet-bekostigd) van Nederland.

Om de Studiekeuzedatabase gratis te kunnen downloaden, vragen wij u de leveringsvoorwaarden te lezen en het aanvraagformulier te ondertekenen en toe te sturen.

Wilt u volledig up-to-date blijven en gebruik maken van de meest actuele gegevens, dan raden wij u aan de Studiekeuzedatabase Access na elke release opnieuw te downloaden. Heeft u vragen over het bestellen of downloaden van de Studiekeuzedatabase, neem dan contact op met Studiekeuze123 via het contactformulier.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze Bijblijver:
De Studiekeuzedatabase Bijblijver richt zich op afnemers en gebruikers van, en toeleveranciers van data aan de Studiekeuzedatabase.
 
De Studiekeuzedatabase voor het hoger onderwijs bevat feiten en kwaliteitsoordelen over hbo- en wo-opleidingen. De Studiekeuze-database wordt via www.studiekeuzeinformatie.nl beschikbaar gesteld voor professionele gebruikers.
 
De ho-instellingen leveren hun informatie aan voor de Studiekeuzedatabase via het Studiekeuze Webformulier en HODEX.
 
De Studiekeuzedatabase valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. Studiekeuze123 wordt gefaciliteerd door SURF.