DECEMBER 2015
In deze Studiekeuzedatabase Bijblijver
 • Release Studiekeuzedatabase december 2015
 • Nieuwe Studiekeuzedatabase in 2016
 • Releaseplanning 2016
 • Bestellen en downloaden van de Studiekeuzedatabase Access
 • Fijne Feestdagen!
 
Release Studiekeuzedatabase december 2015
De nieuwste release van de Studiekeuzedatabase (versie 15.10) is beschikbaar.
 
De belangrijkste wijziging ten opzichte van de vorige database is:
 • De informatie van DUO over de voorlopige lotingsstudies 2016-2017 is geactualiseerd op basis van de publicatie op de website van DUO op 15 november 2015.
Lees meer over de release van december 2015.
 
De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de Studiekeuzedatabase Online of via de Studiekeuzedatabase Access.
 
Nieuwe Studiekeuzedatabase in 2016
In 2015 heeft een Europese aanbesteding plaatsgevonden voor de productie van de Studiekeuzedatabase. Na een zorgvuldige selectieprocedure kwam QDelft als winnende partij uit de bus. Hun voorstel voldeed volgens alle gehanteerde criteria het best aan de wensen van Studiekeuze123. 

Wat verandert er?
Met het nieuwe contract wordt ook een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Allereerst zal de productie van de Studiekeuzedatabase niet meer door twee partijen worden gedaan. ResearchNed BV was voorheen verantwoordelijk voor het inhoudelijke deel, QDelft was dat voor het technische deel. QDelft blijft verantwoordelijk voor de techniek, maar Studiekeuze123 zal het inhoudelijke deel zelf gaan invullen door het team uit te breiden met een data-analist.

Ten tweede is voor een heel andere technische architectuur gekozen. De ruwe bronnen van de Studiekeuzedatabase zullen worden geladen in een datawarehouse en daar worden verwerkt en klaargemaakt voor presentatie. Dit maakt het onder meer mogelijk om in de toekomst een website te presenteren die altijd up-to-date is, in plaats van de maandelijkse releases, zoals we dat nu doen.

Ten derde zal de data niet meer via een AccessDatabase maar via een REST-API (Odata) beschikbaar komen voor afnemers. Dit betekent dat het bijvoorbeeld makkelijker wordt data te gebruiken in een webapplicatie of app. In juni 2016 verschijnt de laatste AccessDatabase, Studiekeuze123 gaat hiervoor een alternatief aanbieden. 
Ondertekening contract door Sander Kluin (QDelft) en René van Elderen (voorzitter Studiekeuze123)
 
Wanneer is het klaar?
Het nieuwe contract met QDelft is ingegaan op 28 september 2015. Op dit moment is de transitie in volle gang en hebben de eerste tests plaatsgevonden. Er wordt een aantal maanden 'schaduw gedraaid' en vanaf juni 2016 zal de overstap definitief worden gemaakt. Huidige afnemers zullen daarover in de eerste helft van 2016 worden benaderd.
 
Releaseplanning 2016
De releaseplanning van 2016 is gereed. In 2016 zullen er geen releases zijn in januari en maart. Dit verschilt van voorgaande jaren, toen er geen releases waren in januari en juli.

De volgende wijzigingen worden op verzoek van de instelling door ons handmatig aangepast:
 
Opleidingsfactsheet:
 • Bezoekadres
 • Opleidingsvormen verwijderen (voltijd/deeltijd/duaal)
 • Verwijderen van een opleiding
Instellingsfactsheet:
 • Naam van de instelling
 • Bezoekadres
 • Telefoonnummer
 • Website
U kunt bovenstaande wijzigingen doorgeven via het contactformulier
 
Bestellen en downloaden van de Studiekeuzedatabase Access
De Studiekeuzedatabase Access bevat een momentopname van het volledige aanbod van geaccrediteerd hoger onderwijs (bekostigd en niet-bekostigd) van Nederland.
 
Om de Studiekeuzedatabase gratis te kunnen downloaden, vragen wij u de leveringsvoorwaarden aandachtig te lezen en het aanvraagformulier te ondertekenen en toe te sturen.
 
Wilt u volledig up-to-date blijven en gebruik maken van de meest actuele gegevens, dan raden wij u aan de Studiekeuzedatabase Access na elke release opnieuw te downloaden. Heeft u vragen over het bestellen of downloaden van de Studiekeuzedatabase, neem dan contact op met Studiekeuze123 via het contactformulier.
 
Fijne feestdagen!
Dit is de laatste SKD Bijblijver van dit jaar.
 
Studiekeuze123 wenst u hele fijne kerstdagen en de beste wensen voor 2016!
 
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Studiekeuzedatabase valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 
is een gezamenlijk initiatief van Vereniging Hogescholen, VSNU, NRTO, ISO en LSVb.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW.