EEN VER-RIJZEND, VER-SCHIJNEND EN VER-LICHTEND
2021 TOEGEWENST!


De energie in 2021 is er op gericht om het Licht weer in zijn volle potentie te laten schijnen. Dit gaat zowel over ons individuele Licht als ook het universele Licht die in frequentie en omvang vanuit de donkerte verrijzen. Deze welkome beweging komt voort uit bewustzijnsverruiming. Hierdoor krijgen we andere, hoopgevende perspectieven op bestaande vraagstukken en ervaren nieuwe (creatieve) mogelijkheden die ons verder zullen brengen op ons levenspad. De verdeeldheid die de laatste maanden van 2020 wereldwijd goed merkbaar was, zal gaande weg het jaar weer minder worden. De mensheid is mede op basis van angst op uiterste polen terecht gekomen. Zij zullen stapje voor stapje naar elkaar toe bewegen waardoor er weer meer samenwerking, samensmelting en samenvloeiing mogelijk is.

Om dit alles te realiseren is het echter wel een vereiste om enkele natuurwetten serieus te nemen. Pas dan kunnen een paar hardnekkige (mondiale) patronen doorbroken worden. Helaas gaat dit alles dan ook niet zonder slag of stoot. Dit zal vooral in de eerste helft van het jaar merkbaar zijn. Dit zou zomaar een periode van ups en downs kunnen worden. We zullen ons meer dan eens uitgedaagd en gechallenged voelen. Het kan je helpen om deze soms best wel pittige ervaringen als groeistuipen te beschouwen, die onvermijdelijk zijn in een proces van ontwaken. Deze weerstand is nodig om de toegangspoort te openen, zodat een ieder zijn eigen "nieuwe wereld" kan bereiken.

In het eerste kwartaal van dit jaar wordt er op grote en kleine schaal nog geprobeerd om de oude, bekende spelletjes van het leven te spelen. In de download werden die "het leven is maakbaar" en "the sky is the limit" genoemd. Kenmerken hiervan zijn enerzijds het bestrijden van symptomen in plaats van het healen op een diepere laag. Anderzijds gaat het over graaien naar het licht zonder dat te (ver)delen of aandacht te hebben voor dat wat (nog) in het donker zit. Het is echter de natuur die ons in dit proces feilloos zal gidsen. Relatieve rust is een teken dat wij op het goede spoor zitten. Mutaties zijn echter signalen dat wij de boodschappen nog niet helemaal goed begrepen hebben.

Ongemerkt is de zon (het licht) op een verheven positie terecht gekomen, waarbij de aarde lange tijd onvoldoende gezien of zelfs genegeerd werd. Deze is daarom uitgeput en in de rouw. Gelukkig blijkt zij vergevingsgezind te zijn en ook in staat om (zichzelf) te helen. Voor ons ligt de schone taak weggelegd om te stoppen met het enkel uitreiken naar het (zon)licht. In plaats daarvan mogen wij het licht uitnodigen om over de donkere schaduwkanten van de aarde te schijnen. De hierbij behorende trillingen die zowel in onszelf als ook om ons heen voelbaar zijn, vormen de basis voor een omkering van een vernietigende beweging en een neerwaartse spiraal. Een krachtenveld van dualiteit en gespletenheid dat meerdere eeuwen invloed op ons als mensheid heeft gehad.

Dit vraagt van ons als mens eerlijkheid, wakker worden, transparantie, zelfzorg en het bekommeren om de misstanden om ons heen. Wezenlijke ontwikkelingen waardoor Moeder Aarde zich opnieuw opent en in staat is om haar moederlijke taken weer liefdevol op haar te nemen. Het is als een verdieping van een hechtingsproces, waarbij de helende aarde weer een warmere en veiligere bedding aan de zon gaat bieden. Deze kan op haar beurt vanuit overgave op een gezonde manier groeien en in haar kracht gaan staan. Het wordt eens te meer duidelijk hoe hard zij elkaar nodig hebben om in de gewenste flow terecht te komen.

Het is fijn als het collectief de aarde en de zon op de juiste waarde schat. Dit zal zich weerspiegelen in ons bestaan. Onderbroken verbindingen zullen hersteld worden zowel in onszelf als in relaties met onze omgeving. Eigenschappen die lange tijd niet gezien mochten worden, zoals de kracht van emoties, vrouwelijk leiderschap, onvoorwaardelijke liefde en ons intuïtieve kompas, mogen weer het daglicht zien. Pas dan gaat de zon echt schijnen en zal er een ongekende ver-lichting zijn. Een groeiproces dat zich vooral in de tweede helft van het jaar zal openbaren.

Dat het maar een jaar voor je mag worden waarin je jouw kruin-, navel-, zonnevlecht- en hartchakra met elkaar weet uit te lijnen, waardoor je met (zelf)vertrouwen in vrijheid ver-schijnt en jouw levensplannen vorm geeft vanuit vervulling, vrede en scheppingskracht!


EEN GREEP UIT DE COACH-INN AGENDA VOOR DE KOMENDE MAANDEN:

19 JANUARI: COACH-INN-SYSTEMEN (5 dagen)
5 FEBRUARI: VRAAGGERICHT ENERGIE WAARNEMEN (10 dagen)
5 MAART: P.S. JE WORDT THUIS GEBRACHT -LIVE (10 dagen)

BOEKENTIP
Hoewel ik de boeken van Christina von Dreien al eens eerder uitgelicht hebt, noem ik toch graag haar nieuwste boek "Uiteindelijk komt alles goed". Hierin beschrijft Christina hoe we ons eigen licht kunnen gebruiken om een volmaakte wereld te scheppen. Fijn om de visie van deze zeer bewuste jonge dame te lezen en toe te kunnen passen in het onderweg zijn in deze Nieuwe Wereld.


RECEPT VAN DE MAAND
In de afgelopen weken had ik weer wat meer tijd om te kokkerellen, daarom zijn er weer verschillende, heerlijke recepten op www.dagelijkse-voeding.nl on-line gezet. Ik noem hier graag speciaal de veganistische Laap Kai uit de Thaise keuken vanwege zijn verrassende en specifieke smaken.


LIEVER EEN INDIVIDUELE SESSIE?!
Ook in 2021 ben je van harte welkom voor een (lichaamsgerichte) coaching, (familie)opstelling, reading of verbonden ademsessie! Wil je een afspraak maken, stuur dan een mail naar info@coach-inn.nl of bel 033-4451480.


Deze nieuwsbrief is een uitgave van Coach-Inn. Voor meer info: www.coach-inn.nl. Voor de Innerlijke Groeireizen zie www.jewordtthuisgebracht.nl. Coach-Inn kan ook gevolgd worden op Twitter en Facebook. De recepten van de in het Bolwerk geserveerde gerechten staan op dagelijkse-voeding.nl en op de Dagelijkse Voeding Facebookpagina. Daar staat ook meer informatie over het Coach-Gourmet. Gun je deze informatie aan iemand anders: stuur deze mail dan door.