Flash
Mei 2021
 
 
Ook dit is watergebonden erfgoed
Hensenkraan Boelwerf - Temse
Beschermd monument
De Hensen kraan in Temse, beschermd monument sinds 2004 nadat ze door de curatoren van de Boelwerf geschonken werd aan de gemeente Temse en ook het enige tastbare restant van de voormalige Boelwerf site dat nog overblijft, dreigt te verdwijnen. De kraan werd beschermd omwille van de sociaal-culturele en de industrieel-archeologische waarde.

Ons lid Op Stoapel VZW doet al sinds 2008 inspanningen om een restauratie te bepleiten, maar het dossier werd door de gemeente telkens voor zich uitgeschoven, daardoor lopen de kosten voor instandhouding nu ook enorm op.
Oplopende kosten
Recent werd aan minister Matthias Diependaele, bevoegd voor Onroerend Erfgoed, gevraagd de opheffingsprocedure van de bescherming van de kraan te starten.

De minister besliste om een openbaar onderzoek te organiseren want de meningen over de toekomst van de Boelwerfkraan zijn verdeeld. Daarom wordt met een openbaar onderzoek gepolst of er voldoende elementen zijn om al dan niet over te gaan tot een opheffing van de bescherming. Dit betekent niet dat het monument bij een eventuele opheffing zal verdwijnen. Ook zonder bescherming kan de kraan of delen ervan blijven bestaan.
Verdwijnt dit baken aan de Schelde?
De kraan is na al die jaren een deel van Temse geworden, een baken aan de Schelde dat niet kan en mag verdwijnen omwille van haar erfgoedwaarde en haar aantrekkingskracht voor de regio. De kraan is ook de meest zichtbare getuige van een nijverheid die niet alleen in Temse werd beoefend, maar evenzeer in Antwerpen, Kruibeke, Dendermonde, Boom, Gent, …
 
In het strategische beleidsplan van Toerisme Scheldeland voor de huidige beleidsperiode wordt ‘scheepsbouw’ als een belangrijk identiteitskenmerk aanzien. Binnen dit project neemt de Hensenkraan aan de dijk te Temse een centrale rol als landmark binnen het hele traject en als symbool voor wat ooit de trots van de Vlaamse scheepsbouwindustrie was.
 
Op Stoapel vzw is lid van 
Watererfgoed Vlaanderen.
 

Foto's © Lieven Muësen en Op Stoapel vzw
 
In de volgende editie (eind juni) van het tijdschrift Ruimschoots kan u meer lezen over de Hensenkraan.
 
 
 
 
Voor meer info, vragen of meldingen:
Danny Deckers, communicatieverantwoordelijke, 
gsm 0475 45 18 00 

 
WORD OOK LID
van Watererfgoed Vlaanderen
 
en/of
INSCHRIJVEN OP DEZE NIEUWSBRIEF
 
contact Philip

 
 

VRAGEN?
OPMERKINGEN?
MELDINGEN?
 
contact Danny

Watererfgoed Vlaanderen    www.watererfgoed.be
U KRIJGT
 
deze nieuwsbrief toegestuurd omdat u lid bent van een vereniging die lid is van Watererfgoed Vlaanderen of omdat we denken dat u sympathie heeft voor het watererfgoed in Vlaanderen.
 
Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen dan kan u zich uitschrijven via de link onderaan.