NOVEMBER 2018
In deze Bijblijver
  • Termijn retourneren getekende overeenkomsten verlengd
  • Aangepaste planning NSE 2019
  • Promotiemateriaal NSE 2019 gereed
  • Uitnodigingstekst NSE 2019 gereed
  • Onderzoeksverantwoording NSE 2018 gepubliceerd
 
 
Termijn retourneren getekende overeenkomsten verlengd
Op verzoek van het ministerie van OCW is de termijn voor het retourneren van de getekende overeenkomsten voor deelname aan de NSE verlengd. De deadline voor het aanleveren is nu woensdag 5 december 2018
 
Aangepaste planning NSE 2019
Met het verlengen van de termijn voor het terugsturen van de overeenkomsten, wijzigt ook de planning voor de rest van de NSE. Hieronder de nieuwe belangrijkste data: 
 
Aanleveren studentgegevens 7 december - 14 december 2018
Veldwerkperiode 28 januari - 24 maart 2019
Versturen 1e reminder Week van 11 februari 2019
Versturen 2e reminder Week van 25 februari 2019
Versturen 3e reminder Week van 11 maart 2019
Versturen last shot Week van 18 maart 2019
Ontvangst voorlopig Benchmarkbestand 18 april 2019
Ontvangst voorlopig Instellingsbestand 16 mei 2019
Opleveren definitieve bestanden (embargo) 23 mei 2019
Openbaar maken resultaten 28 mei 2019
 
De volledige planning wordt aanstaande donderdag 22 november gepubliceerd op www.studiekeuze123.nl/nse-instellingen
 
Promotiemateriaal NSE 2019 gereed
Voor de NSE 2019 is er nieuw promotiemateriaal ontwikkeld. Een eerste voorstel is voorgelegd aan de NSE communicatie contactpersonen. Op basis van de feedback heeft ons ontwerpbureau twee voorstellen uitgewerkt, welke we hebben voorgelegd aan een studententestpanel. Na ook hun feedback te hebben meegenomen, zijn we tot onderstaand eindresultaat gekomen.
 
 
 
Het materiaal is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Duits en bestaat uit:
  • Poster A1 staand
  • Poster A1 liggend
Daarnaast zijn ook een aantal banners ontwikkeld. De posters en banners zijn te downloaden via www.studiekeuze123.nl/promotiemateriaal en vervolgens zelf op het gewenste formaat te printen. 
 
Bouwpakket
Ook dit jaar is het voor instellingen mogelijk om zelf een logo en/of tekst toe te voegen aan de poster. Hiervoor hebben we een speciaal bouwpakket gemaakt, waarin InDesign-bestanden zitten waarmee instellingen zelf kunnen werken. Het bouwpakket kan worden aangevraagd via info@nse.nl.  
 
Promotievideo
We bekijken nog de mogelijkheden voor een nieuwe promotievideo. Wanneer hier meer over bekend is, zullen we hier een bericht over versturen. 
 
Uitnodigingstekst NSE 2019 gereed
De uitnodigingstekst die verstuurd wordt aan alle studenten om ze uit te nodigen om deel te nemen aan de NSE staat online. Deze tekst wordt nog vertaald naar het Engels en Duits. Te zijner tijd worden hier ook de reminderteksten en de tekst van de lost shot mail geplaatst.
 
 
Onderzoeksverantwoording NSE 2018 gepubliceerd
Studiekeuze123 schrijft jaarlijks, na afloop van de NSE, een Onderzoeksverantwoording waarin uitgebreid verslag wordt gedaan van de stappen die gedurende het NSE-traject zijn genomen. 
 
 
Je ontvangt deze nieuwsbrief in het kader van onze samenwerking in de productie van de Nationale Studenten Enquête. Mocht je geen mail meer van ons willen ontvangen, dan kun je je onderaan deze mail uitschrijven. Dan halen wij je gegevens uit deze mailinglist.
Studiekeuze123
Powered by Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 
   
De Nationale Studenten Enquête (NSE) valt onder de verantwoordelijkheid van Studiekeuze123. Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs.