Ako ne se chete, kliknete   Ноември 2014
Европейският съюз обмисля по-високи цели за рециклиране на отпадъците с цел да подпомогне устойчивото преструктуриране на икономиките на нейните членове. 
 
От 11-ти до 13-ти март в София ще се проведе "Save the Planet". Събитието има за цел да информира бизнеса, публичните власти и обществеността за решенията, чрез които отпадъците се управляват екологосъобразно и от тях се получават нови ресурси. Водещи компании от чужбина и България ще представят най-новото от своите продукти и технологии.
 
Поканихме лектори от авторитетни асоциации от Австрия, Белгия, Германия, Италия - страни със силни традиции в превенцията и рециклирането.  
Европейска програма за нулеви отпадъци, отпадъци от пластмаса и такива, генерирани от строителни дейности ще част от темите в презентациите.
 
В днешния брой на нашия бюлетин ще ви запознаем с дейността на Екорек България - изложител на "Save the Planet" 2015. Европейското и българското законодателство стимулират общините да намаляват дела на депонираните отпадъци и за да изпълнят този ангажимент, те  започнаха да изграждат сепариращи инсталации на депата си за твърди битови отпадъци. Екорек България сключи договор с община Враца за енергийно оползотворяване на RDF отпадъка.
 
Приятно четене от екипа на Виа Експо.
 
 Виа Експо  032/ 512 900  office@viaexpo.com  www.viaexpo.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Екорек България ЕООД е член на международната група Екорек.  Дружеството е дъщерна компания на Холсим (България) АД – един от водещите производители на цимент в България. Произвежда алтернативни горива от сортирани битови отпадъци и промишлени отпадъци и предлага решения и за излезли от употреба гуми. Отпадъчните потоци се оползотворяват чрез съвместно изгаряне.

 
Какво означава енергийно оползотворяване?
Оползотворяването чрез съвместно изгаряне в циментовите пещи е сигурен начин за управление на отпадъците, при който се извличат изцяло енергията и минералното съдържание на отпадъците и така отпадъците се използват повторно като гориво за производството на енергия и като добавки в производствения процес. 

Много материали, които не бихте предположили, че са подходящи за енергийно оползотворяване, всъщност са отлични за тази цел. Предмети като дървени отпадъци от строителни обекти, стари матраци, килими, пластмаси и гуми се смесват в прецизни съотношения, така че да се получи горивен източник с постоянен състав, който производителите и енергийните централи могат да използват вместо традиционните горива. Дори и течни отпадъци, като бои, лекарствени вещества, шампоани и перилни препарати - бракувани или с изтекъл срок на годност - също могат да участват в процеса. 
 
Как се извършва енергийното оползотворяване? 
При доставка на отпадъците в инсталациите за оползотворяване специалисти извършват повторен анализ в специализирана лаборатория и ако е необходимо, се прави предварителна обработка на отпадъка. Твърдите отпадъци се нарязват на ситно, за да се максимизира отделянето на енергия при изгарянето им. Твърдите отпадъци понякога се смесват с течни, за да се създаде един относително сух материал, който стабилизира течните отпадъци и улеснява използването им. 

След това отпадъкът се оползотворява по безопасен и сигурен начин като се използва като енергиен източник (гориво) в циментовите пещи или други производства и енергийни централи. При температури над  1370 градуса по Целзий в пещите на циментовите заводи се извършва цялостно термично унищожаване на отпадъците с извличане на енергията и минералните компоненти, съдържащи се с тях. Още една голяма полза е, че технологията е напълно безотпадна, т.е. при процеса не се образува допълнителен отпадък. 
 
Защо енергийното оползотворяване е безопасно?
Оползотворяването чрез съвместно изгаряне е безопасен и ефективен метод за управление на отпадъците поради три основни причини:
● Високите работни температури в пещта разкъсват дългите вериги на въглеводородите в отпадъците и така връщат химичния им състав обратно към основните елементи. Дългото време на престой вътре в пещта е достатъчно, за да се разрушат дори и най-сложните химични съединения.
● По време на съвместното изгаряне в циментовите пещи финият варовиков прах улавя тежките метали; тези материали не се отделят в атмосферата, а напълно безопасно се интегрират във фазите на продукта.
 
Защо оползотворяването чрез съвместно изгаряне е по-добро от депонирането?
● Депата за отпадъци крият потенциална опасност от замърсяване на почвата и водите, в случай че не са изградени и не се поддържат правилно. Освен това те заемат голяма площ, която би могла да се използва за други цели. 
● При оползотворяването чрез съвместно изгаряне се постига пълно термично разрушаване на отпадъците, а в случая на циментовата индустрия - и улавяне на минералните компоненти, които се интегрират безопасно в крайния продукт. Намалява се необходимостта от изграждане на хранилища за отпадъци на вашата работна площадка, освобождавате се от отговорност за отпадъците и успявате да постигнете необходимото нормативно съответствие.
 
    
 
 
 

Виа Експо ще участва за първи път на POLLUTEC (2-5 декември, Лион, Франция). Ще имаме възможност да популяризираме "Save the Planet" 2015 сред водещи компании и експерти от цял свят, които работят в областта на отпадъците, екологията и устойчивата енергия. 

Ще се радваме да посетите нашия щанд  - №170, зала 3, коридор G. 
Ако имате интерес за среща, моля пишете на г-жа Анелия Каранова на имейл: nelly@viaexpo.com.
 
Препратете на приятел:
 
Намерете ни в социалните мрежи:
Виа Експо ООД, ул. Победа 22, Пловдив, www.viaexpo.com